Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Όλοι σήμερα στη ΔΟΥ στο εισόδημα να υποβάλουμε αίτηση για να επιστραφεί η εισφορά αλληλεγγύης 2%ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Όλοι σήμερα στην ΔΟΥ στο Γραφείο Εισοδήματος να υποβάλουμε αίτηση για να επιστραφεί  η εισφορά αλληλεγγύης 2%.
Να πάρουμε οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης έτσι ώστε σε αρνητική απάντηση να μπορούμε να κάνουμε δικαστική προσφυγή.
Το επείγον (μέχρι 31/12/2013) οφείλεται στην παραγραφή λόγω τριετίας
Η αίτηση υπάρχει και στο site της ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ: http://dide.kav.sch.gr/
Η πρώτη προσφυγή κατά της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης και η δεύτερη κατά του ετήσιου τέλους επιτηδεύματος κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες, ίσως και την Παρασκευή, θα καταθέσει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών:
ΔΕΙΤΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

                               ΠΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ
ΔΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ:             
ΟΝΟΜΑ:                  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:        
Α.Φ.Μ.:                    
ΣΥΖΥΓΟΣ:                            (ΑΦΜ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ:              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:            

ΘΕΜΑ:     Επιστροφή εισφοράς αλληλεγγύης 2% και εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011

Παρακαλώ να μου επιστραφεί  η εισφορά αλληλεγγύης 2% και η εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011 για τα εισοδήματα μου από 1/1/2011 έως 31/12/2013, που παρακρατήθηκε παράνομα και αντισυνταγματικά.

 ………….   31-12-2013

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

ΔΕΙΤΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: http://agonsysp.blogspot.gr/2013/12/2_30.html
(σημείωση συναδέλφου εκπαιδευτικού: Η νομική σύμβουλος της ΑΔΕΔΥ και της ΔΟΕ κα Τσίπρα δε θεωρεί αναγκαίο να υποβληθεί η αίτηση μέχρι να τελεσιδικήσει. Ο καθένας αποφασίζει)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου