Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
Σύμφωνα με τον Ν. 4327/2015 (άρθρο 18, παρ. 5)  και την με αριθ. Φ.361.22/ 34/95803/E3/10-06-2016 Διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ την πλήρωση θέσης Διευθυντή σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με επιλογή και θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή του και λήγει την 31η Ιουλίου του έτους 2017  και  
Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 22-09-2016 μέχρι και την Τετάρτη 28-09-2016,  προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής:
 Διευθυντή του 6/θ Δ.Σ Κορησού

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Προσλήψεις Αναπληρωτών Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής για την Παράλληλη Στήριξη

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
Ανακοινώθηκαν οι αναπληρωτές συνάδελφοι Ειδικής Αγωγής για Παράλληλη Στήριξη και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων. Στην Καστοριά έρχονται οι συναδέλφισσες:
 • Τσανούσα Ευπραξία, ΠΕ 60.50
 • Παπαϊωάννου Αγνή, ΠΕ 71
 • Ευθυμιάδου Ελεονόρα, ΠΕ 71
 • Αναγνωστοπούλου Ελένη, ΠΕ 71
 • Γιοβανοπούλου Σοφία, ΠΕ 71
 • Στέργιακα Ανδρονίκη, ΠΕ 07

Παρατήρηση: Οι προσλήψεις είναι ελάχιστες και δεν ανταποκρίνονται στο ελάχιστο στις πραγματικές ανάγκες για Παράλληλη Στήριξη που υπάρχουν στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά της Διεύθυνσής μας.

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Υποβολή ενστάσεων, ανακλήσεων αποσπάσεων και για σοβαρούς λόγους υγείας και κατά προτεραιότητα αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ

: Υποβολή ενστάσεων, ανακλήσεων αποσπάσεων και για σοβαρούς λόγους υγείας και κατά προτεραιότητα αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-17 

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 67505/Ε1/20-04-2016 εγκύκλιος αποσπάσεων.
β) Η υπ΄ αριθμ. 110837/E1/06 -07-2016 «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016-2017».
γ) 131867/E2/09-08-2016 Υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων, ανακλήσεων αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-17.
Σε συνέχεια του από 1-9-2016 ηλεκτρονικού μηνύματος και των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω α) σχετική εγκύκλιο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής στο ΟΠΣΥΔ έως και την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου: 
1. Ενστάσεων αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, μόνο στους εκπαιδευτικούς που δεν ικανοποιήθηκε η αίτηση απόσπασής τους. 
2. Ανακλήσεων απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, όπου θα πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά και με σαφήνεια οι λόγοι του αιτήματος ανάκλησης προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως. 
3. Νέων αιτήσεων απόσπασης και επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ μόνο στην περίπτωση που υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας ή αφορούν σε κατά προτεριότητα αποσπάσεις. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βεβαίωσης των λόγων υγείας, λόγου ένταξης στις κατά προτεραιότα αποσπάσεις και μοριοδότησης) θα πρέπει έως την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου:
α) είτε να αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς αμελλητί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα αρμόδια Τμήματα Γ’ των Δ/νσεων Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και στη Δ/νση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης,
β) είτε να κατατεθούν από τους εκπαιδευτικούς στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης, προκειμένου να αποσταλούν αμελλητί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα αρμόδια Τμήματα Γ’ των Δ/νσεων Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως είναι δυνατή η τροποποίηση των προτιμήσεων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ απόσπασης. 
Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν να προβαίνουν άμεσα στον έλεγχο και την οριστικοποίηση των αιτήσεων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο αποσπάσεων.
Επισημαίνεται πως δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ απόσπασης για τους εκπαιδευτικούς που ήδη αποσπάστηκαν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Προσλήψεις αναπληρωτών Εικαστικών και Θεατρικής Αγωγής στην Καστοριά

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
Ανακοινώθηκαν σήμερα οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Εικαστικών και Θεατρικής Αγωγής. 
Στην Καστοριά έρχονται:

Εικαστικών
 • ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 • ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 • ΝΤΕΜΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
 • ΔΗΜΟΒΙΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Θεατρικής Αγωγής
 • ΜΗΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 • ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
 • ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών στην Ειδική Αγωγή

Στην Καστοριά έρχονται οι συναδέλφισσες:

Δάσκαλοι


 • ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 • ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • ΙΝΤΖΕ ΜΥΡΟΦΟΡΑ
 • ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
 • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
 • ΜΠΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 • ΗΛΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
 • ΝΙΚΟΛΗ ΣΟΦΙΑ
 • ΤΣΟΤΣΟΥ ΒΑΙΑ
 • ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
 • ΣΙΟΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Νηπιαγωγοί   

 • ΤΣΑΙΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
 • ΤΑΒΑΓΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Πόσους αναπληρωτές ζήτησε η Διεύθυνση Π.Ε. Καστοριάς - Τι γίνεται με τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Διεύθυνση Π.Ε. Καστοριάς ζήτησε τις εξής ειδικότητες αναπληρωτών:
 • Εικαστικών: 4
 • Μουσικής: 5
 • Θεατρικής Αγωγής: 3

Για την Ειδικής Αγωγή
 • Δασκάλους:18
 • Νηπιαγωγούς: 2
 • Εικαστικών: 1
 • Μουσικής:1
 • Θεατρικής Αγωγής: 1


 • Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε χθες ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ Δημήτρης Μπράτης, θα γίνει και τρίτη φάση αποσπάσεων και για το λόγο αυτό θα ανοίξει και πάλι το σύστημα για να μπορούν οι συνάδελφοι να ζητήσουν επανεξέταση της αίτησης απόσπασής τους.
 • Με την εικόνα που έχω μέσα από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θεωρώ σίγουρο ότι οι Διεύθυνσή μας θα δηλώσει κενά δασκάλων για την τρίτη φάση των αποσπάσεων αλλά δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή πόσα θα είναι αυτά. 
 • Θα πρέπει οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να παρακολουθούν τις εξελίξεις έτσι ώστε μόλις ανοίξει το σύστημα να ζητήσουν επανεξέταση της αίτησης απόσπασής τους.
Γαπκιάδης Γεώργιος

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Αποσπάσεις και τοποθετήσεις δασκάλων και νηπιαγωγών

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
Συνεδρίασε σήμερα το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τις αποσπάσεις των δασκάλων και των νηπιαγωγών καθώς και για τις τοποθετήσεις των συναδέλφων που ήρθαν από άλλα ΠΥΣΠΕ.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ
Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
ΑΞΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
7ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
2ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
2ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ


ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
1ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
1ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΩΡΑΙΑ
5ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΖΓΑΛΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΜΑΚΡΟΜΙΧΑΛΗ ΔΑΦΝΗ
3ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ
ΜΗΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Δ.Σ. ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
ΜΠΙΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΕΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΡΕΒΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΣΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΤΑ
4ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ
ΤΣΙΚΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
4ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 Κενό έμεινε στο Δ.Σ. Διποταμίας
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ


 • Τελείωσε σήμερα μία σειρά καθημερινών συνεδριάσεων (μόνο την Κυρικακή δεν κάναμε) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στη διάρκεια των οποίων αποσπάσαμε και τοποθετήσαμε όλους τους συναδέλφους της Διεύθυνσής μας. Θα ακολουθήσουν οι συνάδελοι που θα μας διαθέσει η Δευτεροβάμια Εκπαίδευση καθώς και οι αναπληρωτές που θα προσληφθούν στη Διεύθυνσή μας. Στο σημείο αυτό πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα:
 • Τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, Κ. Μασλάρη Γεώργιο, για το ενδιαφέρον του για όλους του συναδέλφους, την καλή του διάθεση και την υπομονή του.
 • Τα μη αιρετά μέλη του ΠΥΣΠΕ: Την Κ. Αντωνίου Όλγα, την Κ. Λύτη Μαρία, την Κ. Κοντοπούλου Ιωάννα καθώς και τον Κ. Καραμανίδη Βασίλη. Όλοι τους πρόσφεραν μεγάλη βοήθεια στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
 • Τον συνάδελφο αιρετό μέλος, Κ. Πανταζόπουλο Κωνσταντίνο, γιατί προσπαθούσε να βρει την καλύτερη δυνατή λύση για όλους τους συναδέλφους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.
 • Την ΨΥΧΗ (όχι βαθιά) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και Γραμματέα του ΠΥΣΠΕ Κ. Αγγελική Ματούση. Το χαμόγελό της και το χιούμορ της κρατούσε το ηθικό μας υψηλό σε συνεδριάσεις που πολλές φορές έφταναν τις εφτά και οκτώ ώρες. Εδώ όμως πρέπει να ομολογήσω ότι η αδυναμία της για τα σχολεία του Άργους είναι παραπάνω από εμφανής.
 • Όλες οι συνεδριάσεις τους Υπηρεσιακού Συμβουλίου δε θα μπορούσαν να γίνουν αν την οργάνωση των στοιχείων δεν την είχε αναλάβει ο Κ. Πανταζόπουλος Ιωάννης, ο οποίος κατάφερε να κάνει το έργο μας απλό και εύκολο.
 • Όλα τα παιδιά που εργάζονται στη Διεύθυνση Π.Ε. Καστοριάς, γιατί ο καθένας με τον τρόπο του είχε τη συμβολή του στις συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Γαπκιάδης Γιώργος

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ- Πότε θα βγουν οι αποσπάσεις δασκάλων και νηπιαγωγών

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
 • Πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσα σε πολύ καλό κλίμα η κοινή συνεδρίαση των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ για τη διάθεση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
 • Τα αποτελέσματα της συνεδρίασης αυτής ήταν ότι η Δευτεροβάθμια μπορεί να μας καλύψει πλήρως με εκπαιδευτικούς των Γαλλικών, της Πληροφορικής και της Φυσικής Αγωγής. Για το μάθημα των Γερμανικών ο Κ. Διεθυντής θα ζητήσει αναπληρωτές.
 • Ευχαριστούμε πολύ την Κ. Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα υπόλοιπα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την πολύ καλή διάθεση συνεργασίας που έδειξαν.
 • Οι αποσπάσεις και οι τοποθετήσεις όσων ήρθαν από άλλα ΠΥΣΠΕ δασκάλων και νηπιαγωγών θα ανακοινωθούν πιθανότατα την ερχόμενη Δευτέρα. Από Τρίτη καλώς εχόντων των πραγμάτων όλοι οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στα Σχολεία τους.
Γαπκιάδης Γιώργος

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων δασκάλων και νηπιαγωγών σε λειτουργικά κενά

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
 • Συνεδρίασε σήμερα το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και τοποθέτησε τους λειτουργικά υπεράριθμους δασκάλους και νηπιαγωγούς σε λειτουργιά κενά. Όλοι όσοι τοποθετήθηκαν θα πάνε αύριο στις νέες τους θέσεις και θα αναλάβουν υπηρεσία.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
1ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΓΕΡΑΚΙΩΤΗ  ΕΛΕΝΗ
4ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΗ  ΕΛΕΝΗ
2ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΜΑΛΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΕΣΚΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
ΚΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
4ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ
ΛΙΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
1ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΛΟΥΔΟΒΑΡΗ  ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
6ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΤΣΟΥΛΙΑΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ
9ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΙΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
9ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
5ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΠΡΑΓΙΑΝΝΗ  ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΤΡΟΣ
Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΤΣΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΤΑ
Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ

Κενά έμειναν στο Δ.Σ. Διποταμίας (1), στο 5ο Δ.Σ. Καστοριάς (2) και στο 1ο Δ.Σ. Μανιάκων (3)
 


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΛΑΖΟΥ  ΑΣΗΜΙΝΑ
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΝΤΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΝΩΛΗ  ΕΛΕΝΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΝΝΑ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΠΙΤΟΥΛΗ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΣΙΑΝΟΥ  ΟΛΓΑ
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΣΙΛΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ Κενό έμεινε στο 2ο Νηπιαγωγείο Μεσοποταμίας (1)