Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
Σύμφωνα με τον Ν. 4327/2015 (άρθρο 18, παρ. 5)  και την με αριθ. Φ.361.22/ 34/95803/E3/10-06-2016 Διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ την πλήρωση θέσης Διευθυντή σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με επιλογή και θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή του και λήγει την 31η Ιουλίου του έτους 2017  και  
Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 22-09-2016 μέχρι και την Τετάρτη 28-09-2016,  προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής:
 Διευθυντή του 6/θ Δ.Σ Κορησού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου