Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2013-2014 στο πλαίσιο Πράξεων.
Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν ογδόντα εννέα (189) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και πεντακοσίων σαράντα τριών (543) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014,στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.» 

Στην Καστοριά ήρθαν:

ΠΕ 71 ΕΑΕ 
 ΣΙΟΛΙΔΟΥ    ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΣΑΤΣΟΥ    ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ 70.50 ΕΑΕ
  ΑΜΠΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 ΕΜΜΑΝΟΥΙΛΙΔΟΥ ΖΩΗ
 ΜΑΤΣΙΝΗ-ΜΑΚΡΙΔΟΥ    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ    ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 ΣΙΚΟΒΑΡΗ    ΒΑΡΒΑΡΑ
 ΤΑΓΑΡΗ    ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
 ΤΣΑΚΜΑΚΗ    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Προσλήψεις 214 νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και 1.189 δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-14. 

Στην Καστοριά ήρθαν:

ΠΕ 71 ΕΑΕ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΩΝΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΗΛΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΝΤΖΕ ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΦΑΣΟΥΛΑ ΝΙΚΗ

ΠΕ 60.50 ΕΑΕ
ΤΣΑΝΟΥΣΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Ενημέρωση για τα οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

επειδή πολλοί από εσάς θα μετακινηθείτε για τη συμπλήρωση μέρους του ωραρίου σας, σας παραθέτω το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται σε εκπαιδευτικούς που διατίθενται σε σχολεία άλλης πόλης, κωμόπολης ή χωριού (δεν υπήρχε και έχει προστεθεί).
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
ED
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &  Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄
 -----


Βαθμός  Προτερ.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι,  28-3-2013
Αρ. Πρωτ.:  42460/Δ1
Ταχ. Δ/νση:            Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:           151 80   ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα:           www.minedu.gov.gr Πληροφορίες:     
Α/θμια :                Ο. Ιντζέ
Τηλέφωνο:           210 3443266        
e-mail  :                ppe3@minedu.gov.gr
Β/θμια :                Α. Κοκκινίδου
Τηλέφωνο:           210 34432250     
e-mail  :                dprb@minedu.gov.grΠΡΟΣ:     ΚΟΙΝ.:Διευθύνσεις Α/θμιας  και Β/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας
Έδρες τους

Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης
Έδρες τους


                                                       
ΘΕΜΑ:  «Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση  μέρους του ωραρίου»

Στο αριθμ. πρωτ. 2/41412/0022/24-9-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Γενική Διεύθυνση Μισθών που αφορά στο υπόψη θέμα, αναφέρεται ότι «στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο που δεν βρίσκεται στην έδρα της οργανικής τους θέσης (άρθρο 2 Ν.2685/1999) ή της κατοικίας τους, καταβάλλονται μόνο τα οδοιπορικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά τις μετακινήσεις τους, καθ΄ όσον, από 1-11-2011 έχει καταργηθεί η αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4024/2011».
Κατ΄ εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 15 και 21 του Ν.1566/1985, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :
Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, προσωρινούς αναπληρωτές και εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διατίθενται για τη συμπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας σε σχολική μονάδα εκτός έδρας της οργανικής τους θέσης ή της προσωρινής τοποθέτησής τους,  καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα στις ακόλουθες περιπτώσεις :  

 1. Στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολεία της ίδιας βαθμίδας.
 2. Στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους από την μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη. Στην περίπτωση αυτή τα οδοιπορικά έξοδα θα καταβληθούν από το σχολείο της βαθμίδας στην οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί.
 3. Στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται εξ΄ ολοκλήρου από την μια βαθμίδα στην άλλη, αλλά για να συμπληρώσουν μέρος του ωραρίου τους μετακινούνται σε περισσότερα τους ενός σχολεία της βαθμίδας στην οποία διατέθηκαν. Στην περίπτωση αυτή τα οδοιπορικά έξοδα θα καταβληθούν από το σχολείο της βαθμίδας στην οποία έχουν διατεθεί.

Ως έδρα νοείται η σχολική μονάδα που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή με προσωρινή τοποθέτηση και καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα εφόσον διατίθενται σε σχολεία άλλης πόλης, κωμόπολης ή χωριού (σύμφωνα και με το αριθμ. πρωτ. 2/91480/0022/19-2-2013 έγγραφο της 22ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ.) για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους.

Δεν δικαιούνται των οδοιπορικών εξόδων :
·      οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία που βρίσκονται στο τόπο κατοικία τους,
·      οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται εξ΄ολοκλήρου από την μια στην άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης και συμπληρώνουν το ωράριο τους σε ένα σχολείο τοποθέτησης.
·      οι εκπαιδευτικοί που μετακινούνται στα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του τέως δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη  (παρ. 15 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985).

         
Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
                                                                                                             ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Παρεμβάσεις ΠΕ: Δεν μπορεί να μας εκπροσωπεί - να παραιτηθεί ο πρόεδρος της ΔΟΕ ΤΩΡΑ!

Όχι στο σάπιο κυβερνητικό συνδικαλισμό
Ύστερα από τα δημοσιεύματα για την τελεσίδικη καταδίκη του προέδρου της ΔΟΕ Κόκκινου σε ανώτατο βαθμό στον Άρειο Πάγο  για παράνομες προσλήψεις όταν ήταν διορισμένος Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θεωρούμε ότι υπάρχει μείζον θέμα για την παραμονή του στη θέση του  πρόεδρου της ΔΟΕ. Όχι γιατί καταδικάστηκε. Δεκάδες συνδικαλιστές διώχθηκαν και πολλές φορές καταδικάστηκαν από το κράτος και την αστική δικαιοσύνη γιατί υπεράσπισαν τα συλλογικά συμφέροντα των εργαζομένων σε βάρος της ατομικής τους θέσης. Αυτοί οι συνδικαλιστές, που εκπροσώπησαν τις πιο ριζοσπαστικές και ανυπότακτες πρακτικές του εργατικού κινήματος, μας έκαναν περήφανους! Στην περίπτωση Κόκκινου, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το γεγονός ότι ο πρόεδρος του συνδικάτου μας αποδείχτηκε ότι όταν διορίστηκε σε κυβερνητική θέση προχώρησε σε παράνομες προσλήψεις!!!
Με την πολιτική και πρακτική του κυβερνητικού συνδικαλισμού και των πρόθυμων συνδικαλιστών που εξέθρεψε το κράτος για να ενσωματώσει το συνδικαλιστικό κίνημα, συκοφαντείται συνολικά ο συνδικαλισμός και οι συλλογικές διαδικασίες! Δε θα ανεχτούμε από κανέναν και θα απαντήσουμε, στην επιχειρούμενη απόλυτη καταρράκωση και απαξίωση του συνδικαλισμού και του συνδικάτου, ειδικά την περίοδο των μνημονίων του ΔΝΤ και της ΕΕ, της άγριας λεηλασίας εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και του ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου.
      Ως Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε  καταδικάζουμε την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουμε εδώ και χρόνια στο συνδικαλιστικό κίνημα με τη διαρκή εναλλαγή ρόλων –στελεχών της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας σε κυβερνητικές θέσεις και το ανάποδο. Οι περιπτώσεις Γκίνη ( πρώην μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ και σήμερα βασιλικότερος του βασιλέως)- Κόκκινου είναι οι δύο πιο πρόσφατες χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Πρόκειται για μια πρακτική που στοχεύει να υποτάξει το συνδικαλιστικό κίνημα στο κράτος και τις αντιεκπαιδευτικές του στοχεύσεις.
Με βάση ωστόσο τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, το ζήτημα δεν είναι απλά θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ διαφορετικών αντιλήψεων για το ρόλο και τη συγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι δικαστικές καταδίκες του νυν προέδρου της ΔΟΕ δεν αφορούν τη συνδικαλιστική του δράση και τη συμμετοχή του στους κοινωνικούς αγώνες της περιόδου αλλά την προηγούμενη θητεία του σε κυβερνητικές θέσεις. Το γεγονός αυτό από μόνο του υπονομεύει την αξιοπιστία συνολικά της Ομοσπονδίας, την αφήνει εκτεθειμένη στα μάτια της κοινωνίας  και  ευάλωτη σε κάθε πιθανή κυβερνητική επίθεση,  ενώ προσβάλλει συνολικά την εικόνα και την αξιοπρέπεια του κλάδου. Δε μπορεί ο κλάδος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να ταυτίζεται με τις πρακτικές των πελατειακών/ρουσφετολογικών σχέσεων που αναπτύσσει το κατεστημένο πολιτικό σύστημα.
Η συνέχιση της προεδρίας Κόκκινου στη ΔΟΕ παρέχει τη δυνατότητα στο κυρίαρχο μπλοκ εξουσίας να προσάψει τα προσωπικά ζητήματα του νυν προέδρου  στο  συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών συνολικά, κατηγορώντας το ότι ανέχεται/συγκαλύπτει και αναδεικνύει σε κρίσιμες θέσεις,  πρόσωπα με αυτές τις συμπεριφορές. Μπορεί να οδηγήσει τον  πρόεδρο της ΔΟΕ σε ομηρία, με ότι αυτό σημαίνει για την ίδια τη ΔΟΕ.
Τεράστιες είναι οι ευθύνες συνολικά της ΔΑΚΕ η οποία ενώ γνώριζε όλα τα δεδομένα προώθησε τον Κόκκινο στη θέση του προέδρου, γεγονός που επιβεβαιώνει την κριτική μας στο συνδικαλισμό που εκφράζει.
Με βάση και μόνο τα τεράστια ζητήματα δεοντολογίας και υπεράσπισης της υπόληψης του κλάδου, καλούμε τόσο τον ίδιο τον Κόκκινο να αναλάβει την πρωτοβουλία να παραιτηθεί, όσο και την πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΔΟΕ (ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ/ΔΗΣΥ) και την παράταξη της ΔΑΚΕ να προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες ώστε να τον αντικαταστήσει αμέσως.
Θεωρούμε τέλος ότι την Τρίτη το Δ.Σ. της ΔΟΕ οφείλει να συζητήσει το ζήτημα αυτό και να πάρει συγκεκριμένη απόφαση .

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 στα ολοήμερα της Π.Ε.

Στην Καστοριά ήρθαν:

 • ΚΟΚΟΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 • ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 • ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 ΣΕ Δ.Σ. ΜΕ Ε.Α.Ε.Π.

Στην Καστοριά ήρθαν:

 • ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
 • ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
 • ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 • ΚΟΠΙΔΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 • ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ ΠΥΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 • ΚΕΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 • ΜΗΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς:
 • Έγινε ανάκληση της τοποθέτησης υποδιευθυντή - υπεύθυνου ολοήμερου στο 4ο Δ.Σ. Καστοριάς. (Επειδή δεν είναι λειτουργικά 10/θ και άνω)
 • Ορίστηκε προϊσταμένη στο 2/θ Δ.Σ. Ν. Οικισμού η κ. Καρρά Φωτεινή. (Έως 31-7-2015)
 • Ορίστηκε προϊσταμένη στο 1ο-8ο 2/θ Ν/Γ Καστοριάς η κ. Χρήστου Μαρία. (Έως 31-8-2014)
 • Ορίστηκε προϊσταμένη στο 2/θ Ν/Γ Κορησού η κ. Χαλτεπενίδου Ανθούλα. (Έως 31-7-2015)
 • Ορίστηκε προϊσταμένη στο 1/θ 1ο  Ν/Γ Μανιάκων η κ. Λάιου Αγλαΐα. (Έως 31-8-2014)
 • Ορίστηκε προϊσταμένη στο 1/θ Ν/Γ Χιλιοδέντρου η κ. Μωϋσιάδου Βασιλική. (Έως 31-8-2014)

Ανάθεση υποχρεωτικής υπερωριακής διδασκαλίας σε 2/θ και 3/θ Δ.Σ.(Μέχρι 20 ώρες τον μήνα)
 • Στο 2/θ Δ.Σ. Ασπροκκλησιάς η κ. Αναστασοπούλου Στεργιανή και ο κ. Βασιλείου Βασίλειος για 5 ώρες την εβδομάδα από 12-9-2013.
 • Στο 2/θ Δ.Σ. Διποταμίας η κ. Γκάμα Σταματία και ο κ. Καρυδάς Πέτρος για 5 ώρες την εβδομάδα από 12-9-2013. 
 • Στο 3/θ Δ.Σ. Ν. Οικισμού η κ. Καρρά Φωτεινή και ο κ. Δημητρόπουλος Χρήστος για 2 ώρες την εβδομάδα από 12-9-2013. 

Διαθέσεις εκπαιδευτικών Μουσικής
 • Ζερβομανωλάκη Αγγελική, 6 ώρες στο 9ο Δ.Σ. Καστοριάς
 • Γάκη Καλλιρρόη, 8 ώρες στο 4ο Δ.Σ. Καστοριάς
 • Δημητροπούλου Παναγιώτα, 14 ώρες στο 9ο Δ.Σ. Καστοριάς

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Κινδυνεύει με αργία ο πρόεδρος της ΔΟΕ Χαράλαμπος Κόκκινος;

Η αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου ανοίγει την «κερκόπορτα» για τον Χαράλαμπο Κόκκινο.
Την ώρα που βρίσκεται σε αναβρασμό ο κλάδος της εκπαίδευσης με τους δεκάδες εκπαιδευτικούς που μπαίνουν στη διαθεσιμότητα, αλλά και με εργαζόμενους που κινδυνεύουν με απόλυση λόγω της λίστας των “επίορκων”, ερωτήματα γεννιούνται για τη στάση που κρατά το υπουργείο Παιδείας απέναντι στην αμετάκλητη καταδίκη του Χαράλαμπου Κόκκινου, ο οποίος όχι μόνο κατέχει θέση εκπαιδευτικού, αλλά και τους τελευταίους μήνες είναι και πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας.
Κινδυνεύει ή όχι ο κ. Κόκκινος να συγκαταλέγει στη λίστα των “επίορκων” δημοσίων υπαλλήλων, έπειτα από την αμετάκλητη καταδίκη του από τον Άρειο Πάγο, για παράβαση καθήκοντος, απόφαση που πάρθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και αναρτήθηκε επίσημα στο site του ανώτατου δικαστηρίου, τον περασμένο Μάρτιο.
Ο κ. Κόκκινος είχε καταδικαστεί από το Εφετείο Αιγαίου σε ποινή φυλάκισης 5 μηνών με τριετή αναστολή, για την γνωστή υπόθεση του διαγωνισμού πρόσληψης υπαλλήλων μερικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, κατά το διάστημα που ήταν Γενικός Γραμματέας.
Το ιστορικό της υπόθεσης
Η υπόθεση της πρόσληψης υπαλλήλων μερικής απασχόλησης, έφτασε στις δικαστικές αίθουσες, έπειτα από μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει ο βουλευτής Κυκλάδων, Παναγιώτης Ρήγας.
Η μηνυνήτηρια αναφορά πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης και ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρεια, κ. Κόκκινος μαζί με τρεις υπαλλήλους κάθισαν στο εδώλιο των δικαστηρίων. Η πρωτόδικη απόφαση ήταν καταδικαστική. Συγκεκριμένα, είχαν κριθεί ένοχοι για παράβαση καθήκοντος.
Ειδικότερα ο κ. Κόκκινος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υπέγραψε την 24η Δεκεμβρίου 2004 ανακοίνωση για την κάλυψη 30 θέσεων μερικής απασχόλησης και ακολούθως με απόφασή του συγκροτήθηκε Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσλήψεων, η οποία απαρτιζόταν από τον πρόεδρο Ε.Κ και τα μέλη Α. Ν και Δ. Δ.
Για την κάλυψη αυτών των θέσεων μέχρι την 25η Απριλίου 2005 υπέβαλαν αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις 237 περίπου άτομα. Η υπόθεση της πρόσληψης κύλησε ανορθόδοξα, αφού τόσο για την αξιολόγηση των αιτήσεων όσο και για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων (αναρτήθηκαν και αποσύρθηκαν τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας δύο φορές), διαπιστώθηκε ότι και στους τρεις πίνακες κατάταξης προσληπτέα ήταν τα ίδια ακριβώς άτομα, οι οποίοι είτε δεν είχαν τα προσόντα των κοινωνικών ομάδων, ούτε ήταν πολύτεκνοι ή ανάπηροι, είτε είχαν συμπεριληφθεί στον πίνακα κατάταξης χωρίς να έχουν δηλώσει ένταξη σε καμία κοινωνική ομάδα, πράγμα που έπρεπε να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από τη φάση αξιολόγησης.
Οι κινήσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση αιτήσεως θεραπείας που ασκήθηκε και ο διαγωνισμός ακυρώθηκε. Αποτέλεσμα όμως όλων των ανωτέρω ήταν να εξαιρεθούν υποψήφιοι από τη διαδικασία, καθώς δεν είχαν δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών και ως εκ τούτου δεν υπήρχε δυνατότητα κρίσης της ορθής κατατάξεως των επιτυχόντων ή δυνατότητα ενστάσεως.
Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Με την υπ´αριθμ. 397/2013 απόφασή του το Στ” Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για παράβαση καθήκοντος κατ” εξακολούθηση και από κοινού.
Οι κατηγορούμενοι, αρμόδιοι υπάλληλοι, με κοινό δόλο παρέβησαν το υπηρεσιακόν τους καθήκον, και ειδικότερα προέβησαν από κοινού σε ενέργειες για την πρόσληψη των 30 ατόμων, ως προσωπικό μερικής απασχόλησης, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη διαδικασία. Συγκεκριμένα δεν αναρτήθηκαν, όπως έπρεπε οι πίνακες κατάταξης κατά κατηγορία κοινωνικών ομάδων και κατά σειρά προτεραιότητας, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να είχαν συνταχθεί με βάση τα πραγματικά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων, αφού θα είχε χωρήσει προηγουμένως η κατάθεση και ο έλεγχος των απαιτουμένων δικαιολογητικών. Στις πράξεις αυτές προέβησαν οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την απόφαση, με σκοπό να προσληφθούν ως υπάλληλοι άτομα που δεν είχαν τα νόμιμα δικαιολογητικά και προσόντα, σε βάρος άλλων συνυποψηφίων.
Το δικαστήριο δέχτηκε τέλος ότι δεν πρόκειται για πεπλανημένη διοικητική ενέργεια των κατηγορούμενων, η οποία οφείλεται σε έλλειψη εμπειρίας τους σε τέτοιο διαγωνισμό, αλλά σε δόλια πράξη.
Πιο συγκεκριμένα το δικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους δικαστές κ.κ. Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο – Εισηγητή, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου, Αρεοπαγίτες έκρινε μεταξύ άλλων ότι ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων ότι το από 8 Σεπτεμβρίου 2005 πρακτικό της επιτροπής ήταν μια προετοιμασία, χωρίς να είναι και η οριστική επιλογή και κατάταξη και ότι εν τέλει ο διαγωνισμός αυτός ακυρώθηκε και επανελήφθη και περαιώθηκε νομότυπα, χωρίς να υπάρχει ουδεμία βλάβη και συνεπώς δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, είναι αβάσιμος και απορριπτέος και τούτο διότι, το πρακτικό αυτό με την μη εν γνώσει τους σωστή κατάταξη των υποψηφίων, δεν είναι πρόχειρη προετοιμασία, η οποία και δεν προβλεπόταν από την ως άνω υπουργική σχετική απόφαση, αλλά το επίσημο πρακτικό της επιτροπής, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της. Άλλωστε, στο εν λόγω πρακτικό η κατάταξη ήταν με την σειρά που έγινε και η πρόσληψη των προσώπων με την πρώτη απόφαση του πρώτου κατηγορουμένου, που ακυρώθηκε. Το ό,τι ακυρώθηκε βέβαια ο διαγωνισμός πρόσληψης, δεν επήλθε από έλεγχο της υπηρεσίας που θα επακολουθούσε μετά την έκδοση της απόφασης πρόσληψης του πρώτου κατηγορουμένου, αλλά κατόπιν αιτήσεων θεραπείας των παραπάνω υποψηφίων.
Το δικαστήριο θεωρεί επιπλέον ότι ο δόλος των κατηγορούμενων αιτιολογείται επαρκώς και εμπεριστατωμένα στην κρίση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Θεωρεί δε ενισχυτικό του κοινού δόλου και της παράνομης συμπεριφοράς όλων των κατηγορουμένων και του επιδιωκόμενου σκοπού αυτών για βλάβη συγκεκριμένων υποψηφίων σε όφελος άλλων την αναφορά στο αιτιολογικό, ότι όλοι οι κατηγορούμενοι γνώριζαν, ότι οι πλημμέλειες των πινάκων κατάταξης και αντίστοιχα η 12784/8-9-2005 απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων, που δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα, αποτελούσε παράβαση των ανατεθειμένων σε αυτούς υπηρεσιακών καθηκόντων.
Χαρακτηριστικό δε, είναι το γεγονός ότι στις 8-9-2005 αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη της Σύρου και στη Ρόδο, και μάλιστα στη Ρόδο, περί ώρα 12.00, η ως άνω 12784/8-9-2005 απόφαση πρόσληψης 30 ατόμων, του πρώτου κατηγορουμένου Γ.Γ. Περιφέρειας, ενώ με την 12509/5-9-2005 πρόσκλησή του προσκαλούσε τα μέλη της επιτροπής, να συγκληθούν στη Σύρο στις 8-9-2005 περί ώρα 15.00, προκειμένου να προβούν στην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων, δηλαδή τρεις ώρες μεταγενέστερα από την ανάρτηση στη Ρόδο της απόφασης για την πρόσληψη των 30 υπαλλήλων, και που τελικά αναρτήθηκαν με ίδια ημερομηνία, 8-9-2005, τρεις φορές πίνακες κατάταξης υποψηφίων που έπρεπε να προσληφθούν, πρόσωπα τα ίδια ακριβώς σε σειρά πάντα πρόσληψης, κατά παράβαση του νόμου, χωρίς σωστή κατάταξη από την επιτροπή βάσει των προσόντων αυτών.
Θα τεθεί σε αργία;
Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με τον υπαλληλικό κώδικα, ο κ. Κόκκινος αυτομάτως πρέπει να τεθεί αργία. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Κόκκινος κατέχει οργανική θέση ως εκπαιδευτικός, ενώ τους τελευταίους μήνες είναι και πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Πάντως πολλά ερωτηματικά γεννιούνται από την διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με το θέμα της αργίας. Συγκεκριμένα, ήδη ένας εκ των συγκατηγορούμενος του κ. Κόκκινου έχει τεθεί σε αργία εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ η υπόθεση για τον ίδιο φαίνεται ότι έχει μπει στο “αρχείο”, αφού δεν υπάρχει καμία απόφαση από το υπουργείο Παιδείας.
Ο κ. Κόκκινος συνεχίζει, παρ” όλη την αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου να εργάζεται και μάλιστα από το μετερίζι του συνδικαλισμού, ενώ για κάποιους άλλους οι αποφάσεις φαίνεται ότι παίρνονται μέσα σε χρόνο μηδέν. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, ακόμη και σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με αποφάσεις της δικαιοσύνης.
Η “Κοινή Γνώμη” προκειμένου να καταγράψει την άποψη του Χαράλαμπου Κόκκινου για το συγκεκριμένο θέμα, επικοινώνησε μαζί του, αλλά δεν κατέστη, παρ” όλες τις προσπάθειες, εφικτή η επικοινωνία.
Τέλος, να σημειωθεί ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, άρθρο δημοσιεύθηκε και στην καθημερινή εφημερίδα “Δημοκρατική της Ρόδου”.

Ενημέρωση

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
το ΠΥΣΠΕ Ν. Καστοριάς θα συνεδριάσει αύριο Παρασκευή 27-9-2013 με τα εξής θέματα:

 • Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
 • Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και υπεύθυνων ολοήμερου σε 4/θ έως 9/θ Δ.Σ.
 • Τοποθέτηση υπεύθυνων ολοήμερου σε 10/θ και άνω Δ.Σ..
 • Ορισμός Προϊσταμένων 2/θ Ν/Γ και 2/θ Δ.Σ.
 • Ανάθεση υποχρεωτικής υπερωριακής διδασκαλίας σε 2/θ και 3/θ Δ.Σ..
 • Διαθέσεις εκπ/κών ειδικοτήτων για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου.
 • Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί.

Η ανιστόρητη παιδεία

Του Τάκη Θεοδωρόπουλου

Προωθημένη τεχνολογία δεν έχουμε, αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχουμε, διαστημική πολιτική δεν μπορούμε να οργανώσουμε, προς το παρόν τουλάχιστον. Έχουμε όμως ιστορία. Πολλά χιλιόμετρα ιστορίας, χιλιάδες σελίδες ιστορίας, άφθονοι χορταστικοί αιώνες ιστορίας, που χρειάστηκαν τη μεγαλοφυΐα ενός Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, μεταξύ άλλων, για να χωρέσουν σε μία Ιστορία με αρχή, μέση και τέλος που δεν γράφτηκε ακόμη. Τουλάχιστον προς το παρόν. Τόση ιστορία που, για να χωρέσει στο μυαλό ενός εφήβου, δεν απαιτούνται μόνο γνώσεις. Χρειάζεται ενδιαφέρον, αγάπη και αυτή την ιδιαίτερη ευφυΐα του ανθρώπου που μπαίνει σε μια σχολική τάξη και ξέρει πώς να μιλήσει στα βουβά, ή λαλίστατα δεν έχει σημασία, παιδιά.
Θα πίστευε, λοιπόν, κάποιος καλοπροαίρετος παρατηρητής των ελληνικών πραγμάτων πως στα σχολεία μας οι ιστορικοί με την επιστημοσύνη τους κρατούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Πλην όμως, επειδή είμαστε λαός εφευρετικός, από αρχαιοτάτων χρόνων, και μας αρέσει πάντα να ανοίγουμε καινούργιους δρόμους, και στον τομέα αυτό έχουμε εφεύρει την πυρίτιδα και ανακαλύψει την Αμερική, δύο σε ένα. Προ ημερών έμαθα από γνωστό μου, με διδακτορικό στην Ιστορία και θητεία σε νυχτερινό γυμνάσιο της Δυτικής Αθήνας, πως θα πρέπει να ξεχάσει τη Μέση Εκπαίδευση διότι τη διδακτέα ύλη τη διαχειρίζονται καθηγητές αγγλικών, γαλλικών και λοιπών ξένων γλωσσών. Άνθρωποι κατά τεκμήριο μορφωμένοι, δεν έχω αντίρρηση, γλωσσομαθείς βεβαίως, άρα έτοιμοι για όλα.
Έπεσε επίσης στα χέρια μου έγγραφη διαμαρτυρία φιλολόγων, οι οποίοι, ενόψει της διαθεσιμότητας, υπενθυμίζουν στην ηγεσία του υπουργείου πως για τη διδασκαλία της Ιστορίας προηγούνται αυτοί από τις άλλες πρόχειρες ειδικότητες. Φιλόλογοι είναι οι άνθρωποι, απόφοιτοι των φιλοσοφικών χωρών της επικράτειας, από όπου αποφοιτούν και οι ιστορικοί, ως εκ τούτου, λόγω γειτνιάσεως και επαγγελματικής συνάφειας έχουν προτεραιότητα. Λογικό. Όπως είναι και λογικό την Ιστορία να τη διδάσκουν σε άλλα γυμνάσια και θεολόγοι, ειδικευμένοι στην αποστήθιση σελίδων ολόκληρων με τη σωστή σειρά. Εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα είναι ότι την Ιστορία τη διδάσκουν φιλόλογοι που δεν είναι απαραιτήτως και ιστορικοί, καθηγητές ξένων γλωσσών και θεολόγοι. Δεν τη διδάσκουν καθηγητές Μαθηματικών και Φυσικής Αγωγής γιατί και η κουτοπονηριά του «συστήματος» –ο Θεός να το κάνει σύστημα– έχει και τα όριά της. Κουτοπονηριά είπατε; Ε, ναι. Τόσες ειδικότητες που δεν συμπληρώνουν τις ώρες διδασκαλίας κάτι πρέπει να διδάξουν για να τις συμπληρώσουν. Εξάλλου, η Ιστορία είναι το κατ’ εξοχήν μάθημα αποστήθισης και γόνιμης παπαγαλίας. Το είπαμε. Είμαστε λαός με μεγάλη ιστορία, την ιστορία την έχουμε εγγεγραμμένη στα κύτταρά μας, οπότε δεν χρειάζεται να μας τη διδάσκουν κιόλας.
Φέτος, για μία ακόμη χρονιά, το ζήτημα είναι πόσα σχολεία τελούν υπό κατάληψη, πότε θα ανοίξουν και αν θα παραταθεί η σχολική χρονιά για να συμπληρωθούν οι χαμένες ώρες. Το υπουργείο επαίρεται ότι φέτος κατάφερε να έχει έτοιμα τα βιβλία στην ώρα τους. Υποθέτω ότι κάποιοι θα αναρωτιούνται τι περιέχουν αυτά τα βιβλία που είναι έτοιμα, και υποθέτω ότι μια μέρα, στο απώτατο μέλλον, όταν και αν η χώρα ανακτήσει έστω τμήμα της απολεσθείσης σοβαρότητάς της, κάποιοι θα αναρωτηθούν και ποιοι πιάνουν στα χέρια τους αυτά τα βιβλία για να τα διδάξουν. Κόπτονται για την αξιολόγηση; Και πώς θα αξιολογηθεί ένας καθηγητής Γερμανικών που διδάσκει Ιστορία;
Για να μην απορούμε πώς είναι δυνατόν τα παιδιά να ακούν για ναζισμό και να μην ξέρουν περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Κάτι μάλλον κακό στη σελίδα 235 του βιβλίου; Και να μη γελάμε με τα στουρναράκια που φώναζαν ότι η χούντα δεν έπεσε το ’73.

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Βρικόλακες

 Δημήτρης Δανίκας

Και μια λεπτομέρεια.  Που  δεν είναι λεπτομέρεια. Και το υπογραμμίζω επειδή   ακούστηκαν τα μύρια όσα και επειδή μέσα στον ορυμαγδό των  ημερών   λειτούργησε η ισοπεδωτική μανία  των  τάχα μου, αυτόκλητων προστατών.
Αναφέρομαι στην Κυριακάτικη, πρωτοσέλιδη,  φωτογραφία του «Πρώτου  Θέματος». Και αναφέρομαι σ αυτήν  όχι  τόσο  ως    δημοσιογράφος  και  συνεργάτης  αυτής της  εφημερίδας  αλλά  ως απλός  αναγνώστης και   (κυρίως) Θεατής. Τα  ίδια  θα έγραφα  ακόμα  κι αν συνεργαζόμουνα  με άλλη  εφημερίδα. Κι αν δεν μπορούσα να  τα γράψω, τα ίδια πράγματα  θα σκεφτόμουνα.

Πρώτα,  υποκλίνομαι στον  εγκέφαλο  που   πρότεινε αντί   για  λόγια, να  δημοσιευτεί  η  συγκεκριμένη  φωτογραφία.

Δεύτερο,  η δύναμή της  και  η  αποτελεσματικότητά  της   καλύπτουν και ξεπερνούν  όλα  σχεδόν όσα έχουν   δημοσιευτεί στον  Τύπο και από  τα κανάλια έχουν ακουστεί σχετικά με τον Φασισμό και την  Χρυσή  Αυγή.

Τρίτο, οι  αρετές   της  μοναδικές. Γιατί συνθέτει  μοναδικά και αυθεντικά,   τον έρωτα με τον πόνο.  Τον πόνο με  τον θάνατο. Την επίγεια κόλαση με τα  παναθρώπινα αισθήματα.

Τέταρτο  γιατί παραπέμπει ευθέως  σε όλα  τα περιστατικά  και  σε  όλα  τα  θύματα  του φασισμού, Διαχρονικά,  Στον «Επιτάφιο» του Γιάννη Ρίτσου. Στο «γελαστό παιδί» του Μίκη  Θεοδωράκη,  τον Σωτήρη Πέτρουλα,  τον Γρηγόρη Λαμπράκη.  Άπαντες οι  ιερομάρτυρες αυτής  της  δύσμοιρης  ελληνικής  γης ενσωματωμένοι σε μια φωτογραφία. Στην  αγκαλιά της κοπέλας. Στο άψυχο κορμί του παιδιου.  Στο πεζοδρόμιο  των αγώνων. Στην οδύνη του κοριτσιού.

Πέμπτο  γιατί η  απόσταση  που  χωρίζει  τον Έρωτα από  τον θάνατο απέχει μια σπιθαμή.  Ο  Άλλος  είμαι  εγώ.  Οι  Άλλοι  είμαστε εμείς.

Έκτο  γιατί εκτός πλάνου  έχουν στήσει καρτέρι τα ρόπαλα, τα μαχαίρια,  τα κουμπούρια  των  ζωντανών   βρικολάκων που  αναπνέουν, κυκλοφορούν και  ορμούν  καταβροχθίζοντας αίμα αθώων  θυμάτων.

Και  έβδομο  γιατί  όλα αυτά και πολλά άλλα μαζί καταλήγουν  σαν  αόρατη  σφαίρα  στη  καρδιά  κάθε απλού, «ανώνυμου», πολίτη.

Μια  φωτογραφία  ένα  εκατομμύριο  λέξεις. Μια  φωτογραφία   η  συνειδητοποίηση μιας  επερχόμενης  μεγαλύτερης  εκτροπής. Μια  φωτογραφία αποτυπώνει το  αληθινό έργο που  μπορεί να  ζήσουμε και να  υποστούμε  όλο εμείς. Μια  φωτογραφία   που μας προτρέπει να αντιληφθούμε  την  προσωπική    ευθύνη  του  καθένα  χωριστά. Μια   φωτογραφία σαν  το  φινάλε  της ανεπανάληπτης Σαιξπηρικής τραγωδίας «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Μια  φωτογραφία που  αρχίζει από το  Άτομο,  από το   ερωτικό  σκίρτημα και καταλήγει στο πολιτικό και ιδεολογικό Σύμπαν. Μια  φωτογραφία που  τα  λέει όλα.

Με     λίγα  λόγια: Δύο  «ανώνυμοι» άγγελοι  επί της Γης. Ο  στόχος  απροσμέτρητης φρίκης. Φασιστικής και  κανιβαλικής. Αύριο μπορεί να είσαι Εσύ! Και  σκέψου και  βάλε  καλά  στο μυαλό  σου μια κατάσταση  αληθινή. Ο   φόβος ο  καλύτερος σύμμαχος, ο αόρατος συνεργάτης, το  εφαλτήριο του  Φασισμού!

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Σχετικά με τις αποσπάσεις, τις μεταθέσεις και τις προσλήψεις αναπληρωτών, του αιρετού Δημήτρη Μπράτη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σχετικά με τις αποσπάσεις, τις μεταθέσεις και τις προσλήψεις αναπληρωτών.
Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ την Πέμπτη 29-9-2013
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
            Με αφορμή ερωτήματά σας , σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , σας ενημερώνω για τα εξής :
1.Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ
            Την Πέμπτη 23 του Σεπτέμβρη 2013 θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ προκειμένου να εξετάσει :
·         Ενστάσεις επί των αποσπάσεων
·         Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
·         Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης      
            Καμιά εντολή δεν έχει δοθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας  ως τώρα, στο αρμόδιο τμήμα, για Β΄ φάση αποσπάσεων και για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Π.Ε.
2. Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Β/θμιας στην Α/θμια εκπαίδευση
            Από την περασμένη εβδομάδα έχουν ζητηθεί και έχουν αποσταλεί στο γραφείο του υπουργού!!!  τα εναπομείναντα κενά ειδικοτήτων, προκειμένου να γίνει ο Β΄ κύκλος των μετατάξεων.
            Ουδείς γνωρίζει για την τύχη των 1.700 ενστάσεων που έχουν υποβληθεί για τις μετατάξεις. Είναι κι αυτές στο γραφείο του υπουργού!!!
3. Πίνακες Ειδικής Αγωγής-Προσλήψεις αναπληρωτών
            Σήμερα θα αναρτηθούν οι πίνακες Eιδικής Aγωγής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση , όπως με ενημέρωσαν από το αρμόδιο τμήμα της Ειδικής Αγωγής. Οι προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής δεν αναμένονται πριν από τις αρχές του Οκτώβρη.
            Για τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γενικής Αγωγής δεν υπάρχει κάτι νεότερο, αφού οι πιστώσεις που απέμειναν είναι περίπου 100. Υπάρχουν βέβαια πιστώσεις από το ΕΣΠΑ για ΖΕΠ - κανείς δε γνωρίζει τον αριθμό- και για παράλληλη στήριξη.
Δημήτρης Μπράτης

Το εξώφυλλο του Πρώτου θέματος ήταν στημένο - εδώ και χρόνια


Αρθρογράφος: 
Άρης Χατζηστεφάνου
Άκου φασιστάκο…

Το εξώφυλλο του Πρώτου θέματος ήταν στημένο - εδώ και χρόνια.

Οι παλιοί αποικιοκράτες συνήθιζαν να κρεμάνε τα κεφάλια των θηραμάτων τους στο σαλόνι του σπιτιού τους.

Οι δωσίλογοι συνεργάτες των Γερμανών κυκλοφορούσαν με τα κομμένα κεφάλια των Ελλήνων αντιστασιακών από χωριό σε χωριό.

Ο Θέμος Αναστασιάδης «κρέμασε» το πτώμα του Παύλου Φύσσα στο εξώφυλλο του Πρώτου Θέματος.

Την περίμενε για καιρό αυτή την ημέρα.

Από τότε που έστηνε ψεύτικα ρεπορτάζ, για να παρουσιάσει τους δολοφόνους του Μιχαλολιάκου σαν καλά παιδιά που βοηθάνε τις γιαγιούλες να παίρνουν χρήματα από το ΑΤΜ.

Από τότε που έριξε όλο το βάρος της εκπομπής του για να εξανθρωπίσει τον Καιάδα.

Και πιο παλιά. Όταν προσποιούνταν τον αναλυτή στις σελίδες του Βήματος, καταχειροκροτούμενος από τους αυλικούς του Λαμπράκη.

Και ακόμη πιο παλιά, όταν έφτυνε τα ηλίθια, ρατσιστικά ανέκδοτά του στην πίσω σελίδα της Ελευθεροτυπίας. Δεν τον έδιωχνε τότε ο διευθυντής της. Πούλαγε φύλλα πάνω στα πτώματα των Αλβανών που πέθαιναν από ρατσιστικές επιθέσεις και εργατικά ατυχήματα στα εργοτάξια των ολυμπιακών αγώνων. Η πρώτη σελίδα έγραφε «Αθήναζε» και η τελευταία «Μαύρη Τρύπα».

Και όλο κάτι αντιφασιστικά «τσογλάνια» να του πετάνε γιαούρτια. Ήξερε όμως ότι μια ημέρα θα έπαιρνε την εκδίκησή του. Θα έβαζε πρωτοσέλιδο το πτώμα ενός από αυτούς που τον ταπείνωναν με τη λεβεντιά τους σε κάθε τους βήμα. Τους μικρούς ανώνυμους ήρωες που έφτυναν τον πολιτισμό του. Που σιχαίνονταν όλους όσοι πέρασαν από τις εκπομπές του.

Ο Θέμος Αναστασιάδης βέβαια δεν είναι ένας τόσο διαφορετικός Έλληνας. Είναι το πρόσωπο μιας υπαρκτής Ελλάδας. Αυτής που ψήφισε Χρυσή Αυγή. Της Ελλάδας που δεν ταυτίστηκε ποτέ με τον Προμηθέα αλλά με το Κράτος και τη Βία, που έδεσαν το σώμα του Τιτάνα στον Καύκασο. Της Ελλάδας που έβγαλε τον Εφιάλτη αλλά και τον Κοτζαμάνη, τον Τσολάκογλου αλλά και τον Μπάμπαλη – είναι η φάρσα μιας ιστορίας που επαναλαμβάνεται.

Και η εφημερίδα του όμως δεν είναι μια τυχαία εφημερίδα. Εδώ και χρόνια ύφαινε κάθε βδομάδα τον ιστό του life-style ναζισμού στην Ελλάδα, πάντα με την εβδομαδιαία συνδρομή των αναγνωστών της. Με μερικά ευρώ μπορούσες να εξασφαλίσεις ότι το νεοναζιστικό παραλήρημα θα συνεχιζόταν και την επόμενη εβδομάδα. Και πάνω από 100.000 συμπολίτες μας το έκαναν κάθε εβδομάδα.Την πλήρωσαν ακριβά αυτή τη δολοφονία και τη δικαιούνται.

Και ο τίτλος τους δικαιώνει: Δεν ξεχνώ τον φασισμό. Δεν τον ξέχασαν ποτέ. Ήταν πάντα μέσα τους.

Μόνο που πρέπει να θυμάστε ότι οι φωτογραφίες που γράφουν ιστορία είναι πολλές. Υπάρχουν φωτογραφίες από το πτώμα του Παύλου Φύσσα, και του Άρη Βελουχιώτη και του Τσε Γκεβάρα. Υπάρχει όμως και η φωτογραφία του Μουσολίνι κρεμασμένου ανάποδα στο Μιλάνο.

Άρης Χατζηστεφάνου