Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Ενημέρωση για τις τοποθετήσεις ειδικοτήτων

Προκειμένου να καταστεί δυνατό οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ11 και ΠΕ06 να συμπληρώσουν πλήρως το ωράριό τους, σύμφωνα με το άρθρ. 12, παρ. 9 του Π.Δ. 100/97, ανακαλούνται οι πίνακες με τις προσωρινές τοποθετήσεις και τις αποσπάσεις των ειδικοτήτων αυτών που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη στις 11-9-2013 και καλούνται οι :
α. οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Καστοριάς

β. βρίσκονται στη Διάθεση

γ. έχουν έρθει με μετάταξη

δ. έχουν έρθει με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ
να υποβάλλουν :
  1. Οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης α δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου
  2. Οι εκπαιδευτικοί των περιπτώσεων β, γ και δ δήλωση τοποθέτησης και δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου
 
στα κενά που επισυνάπτονται το αργότερο έως Παρασκευή 13-9-2013 στις 15:00 μ.μ.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που δεν φαίνονται στα κενά σε περίπτωση που δημιουργηθούν με τυχόν μετακινήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου