Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Σχολεία τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου για εκπαιδευτικούς των Γερμανικών και της Πληροφορικής

 Γερμανικών

Γεωργιάδου Δέσποινα
 Σχολείο τοποθέτησης: Δ.Σ. Μεσοποταμίας (8 ώρες)
Σχολεία συμπλήρωσης ωραρίου: 1ο Άργους Ορεστικού (2), 2ο Άργους Ορεστικού (2), 3ο Άργους Ορεστικού (2), 4ο Άργους Ορεστικού (4), Δ.Σ. Κολοκυνθούς (2), Δ.Σ. Κωσταραζίου (4)

Τζηκούλη Καλλιόπη,  
Σχολείο τοποθέτησης: 5ο Δ.Σ. Καστοριάς (6 ώρες)
Σχολεία συμπλήρωσης ωραρίου: 9ο Δ.Σ. Καστοριάς (4 ), 2ο Δ.Σ. Καστοριάς (4 ), 3ο Δ.Σ. Καστοριάς (4 ), 1ο Δ.Σ. Καστοριάς (2 ), 1ο Δ.Σ. Μανιάκων (4 )


Πληροφορικής
 
Καλτσός Παύλος,  
Σχολείο τοποθέτησης:  Δ.Σ. Μεσοποταμίας (16 ώρες)
Σχολεία συμπλήρωσης ωραρίου: 
Ολοήμερο Δ.Σ. Μεσοποταμίας (4 ),
Ολοήμερο Δ.Σ. Χιλιοδέντρου (4 )


Ζήνδρος Μιχαήλ,  
Σχολείο τοποθέτησης: 4ο Δ.Σ. Καστοριάς (13ώρες)
Σχολεία συμπλήρωσης ωραρίου: 5ο Δ.Σ. Καστοριάς (11 ώρες)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου