Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Παρέμβαση 52 Σχολικών Συμβούλων στη συζήτηση περί αξιολόγησης των εκπαιδευτικών:Η εφαρμογή του Π.Δ. 152/2013 θα επιδεινώσει την κατάσταση στα σχολεία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποτελεί σημαντικό ζήτημα που αφορά τη δημόσια εκπαίδευση στο σύνολό της. Το ΠΔ 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση για λόγους που αναφέρονται στη συνέχεια. Ως Σχολικοί Σύμβουλοι, με καθημερινή στενή επαφή με την πραγματικότητα των σχολείων, θεωρούμε χρέος μας να καταθέσουμε  με κριτική σκέψη τον προβληματισμό μας και τις ενστάσεις μας αναφορικά με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του Π.Δ.:
α. Συνδέεται με τις ποσοστώσεις του Ν. 4024/2011, οι οποίες οδηγούν σε ανταγωνισμό, διατάραξη των σχέσεων εμπιστοσύνης στο σχολείο, φόβο και αγωνία για μισθολογικές καθηλώσεις – σε αντιδιαστολή με το πνεύμα συλλογικότητας, αναστοχασμού, ανατροφοδότησης και αμοιβαίας βελτίωσης που αποτελούν αναμφίβολα τη βάση όπου θα στηριχθεί η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.
β. Δεν εξασφαλίζει τη διασύνδεση της αξιολόγησης με υπαρκτό σύστημα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να  λειτουργήσει διαμορφωτικά και βελτιωτικά για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.
γ. Δεν εγγυάται την αξιοπιστία, εγκυρότητα και εμπιστευτικότητα της αξιολογικής διαδικασίας, ζήτημα στο οποίο επικεντρώνονται άλλωστε και οι επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών.
δ. Οι αξιολογικές διαδικασίες που προβλέπει απειλούν να απορροφήσουν δυσανάλογα τον χρόνο και την ενέργεια των σχολικών συμβούλων σε βάρος του παιδαγωγικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα του έργου τους.
Πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρέπει να στοχεύει στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών και ανισοτήτων, στη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, στην ενδυνάμωση του συλλόγου διδασκόντων και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από αμοιβαία ανατροφοδότηση, στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τελικά στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Θεωρούμε επίσης δεδομένο ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμοθέτησης δομών αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, ανατροφοδότησης και κοινωνικού ελέγχου οφείλει να αποτελέσει προϊόν δημόσιας διαβούλευσης με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, αφού θα έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια οι στόχοι και θα έχουν εκτιμηθεί επαρκώς τα διαθέσιμα μέσα. Τόσο η θεωρία όσο και η πράξη έχουν καταδείξει ότι δίχως ένα βαθμό αποδοχής και συναίνεσης των ενδιαφερομένων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας καμία εκπαιδευτική αλλαγή δεν μπορεί να ευοδωθεί. (Και οι όροι υλοποίησης των σεμιναρίων στο Υπουργείο Παιδείας με τη βοήθεια της αστυνομίας καθώς και τα θλιβερά γεγονότα που σημάδεψαν τη διεξαγωγή τους αυτό ακριβώς μαρτυρούν).
    Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο θεσμικό μας ρόλο και υπερασπιζόμενες/οι την παιδαγωγική και επιστημονική του διάσταση, δηλώνουμε πως θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τη δημόσια εκπαίδευση στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία ευθύνης μας, δίχως να διολισθήσουμε σε ρόλο που παραπέμπει σε άλλες εποχές. Έχουμε συνείδηση ότι η γενικευμένη ανασφάλεια, η επιδείνωση της εργασιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών, ο φόβος και ο ανταγωνισμός οδηγούν αναπόφευκτα σε δραματική υποβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης και θεωρούμε ότι με τη σιωπή μας συμβάλλουμε σε μια τέτοια ανεπιθύμητη ασφαλώς εξέλιξη.

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Η πρόταση του ΙΕΠ στον υπουργό για την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους τις αργίες και τις διακοπές

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Η διοίκηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής , που είναι το πλέον αρμόδιο όργανο, ύστερα από συνεδρίαση, εισηγήθηκε με εμπιστευτικό έγγραφο (το οποίο δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το esos) προς τον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο, τα παρακάτω, σχετικά με τον καθορισμό του Σχολικού και Διδακτικού έτους, της περιόδου διδασκαλίας μαθημάτων, των αργιών και διακοπών:
1.    Το σχολικό και το διδακτικό έτος να αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου.
2.    Τα μαθήματα να αρχίζουν στις 6 Σεπτεμβρίου.
3.    Στις 7 Ιανουαρίου, ημέρα εορτής του Αγίου Ιωάννη, να γίνεται μάθημα.
4.    Η 30ή Ιανουαρίου να χαρακτηρισθεί ως ημέρα εορτής κατά την οποία γίνεται εκκλησιασμός και δραστηριότητες σχετικά με την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα.
5.    Τα μαθήματα στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό να λήγουν στις 15 Ιουνίου και στο Γυμνάσιο και το Λύκειο (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) στις 31 Μαΐου.
6.    Το σχολικό έτος στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να λήγει στις 30 Ιουνίου. Το τελευταίο 10ήμερο του Ιουνίου να αξιοποιείται για επιμορφωτικά σεμινάρια.
7.    Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, να παρατείνεται το διδακτικό έτος, όσον αφορά μόνον τα Λύκεια ,και μέχρι τις 10 Ιουνίου.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται το Προεδρικό Διάταγμα, βασισμένο στην παραπάνω πρόταση του ΙΕΠ.
Στο Προεδρικό Διάταγμα εκτός απροόπτου συμπεριλαμβάνεται  και η
σχολική ανάπαυλα την εβδομάδα της Καθαρής Δευτέρας.

Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Διευκρινιστικές οδηγίες επί των εγκυκλίων μετάθεσης εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

ΥΠΑΙΘ
Σε συνέχεια των αριθμ. 59755/Δ1/15-04-2014 & 59747/Δ2/15-04-2014 εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα και έπειτα από την έκδοση του ν. 4250/2014 (Α’ 74), διευκρινίζουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης με τις αιτήσεις μετάθεσης:
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του προαναφερόμενου νόμου καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.
Τονίζουμε όμως την υποχρέωση των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, για τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

«Μην πυροβολείτε το δάσκαλο!»

«… Η τάξη είναι το θέατρο ενός συγκλονιστικού δράματος. Ποτέ δεν θα μάθεις τι καλό ή τι κακό έχει κάνει στα εκατοντάδες παιδιά που έρχονται και φεύγουν. Τα βλέπεις να βγαίνουν από την τάξη: ονειροπόλα, αδιάφορα, σαρκαστικά, εκστατικά, χαμογελαστά, προβληματισμένα.
Ύστερα από μερικά χρόνια, αναπτύσσεις κεραίες. Μπορείς να καταλάβεις πότε τους έχεις αγγίξει ή τους έχεις αποξενώσει. Είναι χημεία. Είναι ψυχολογία. Είναι ζωικό ένστικτο. Πορεύεσαι μαζί με τα παιδιά και, όσο θέλεις να είσαι δάσκαλος, δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις. Μην περιμένεις βοήθεια απ’ τους ανθρώπους που ξέφυγαν από την τάξη, τους υψηλότερα ιστάμενους. Είναι απασχολημένοι να παρευρίσκονται σε γεύματα και να κάνουν υψηλότερες σκέψεις. Είσαι εσύ και τα παιδιά. Οπότε, το κουδούνι χτύπησε. Τα λέμε αργότερα. Βρες τι αγαπάς και κάν’ το…» (Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Δάσκαλος: Μια αυτοβιογραφία» του Φρανκ ΜακΚόρτ, εκδόσεις SCRIPTA, Αθήνα 2006). Ένα βιβλίο, φόρος τιμής στους δασκάλους όλου του κόσμου.
Δυστυχώς η κρίση ούτε αθώα είναι , ούτε ανιδιοτελής. Αντί να αποτελεί ευκαιρία για ανασυγκρότηση, φαίνεται πως γίνεται όπλο κατά της κοινωνίας, ευκαιρία για διάλυση της κοινωνίας. Χρόνια ακούμε πως ο χώρος της Παιδείας χρειάζεται έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό, υπερκομματικό, μακριά από εφήμερες και μικρόνοες σκοπιμότητες ή και όμορφα συνθήματα όπως: «πρώτα ο μαθητής», «να μαθαίνει, πώς να μαθαίνει». Και έρχεται η εφαρμογή των διακηρύξεων στην πράξη για να φανερώσει τι πραγματικά έχουν στο νου τους όταν δημοσιοποιούν τις ωραίες εξαγγελίες τους.
Το θέμα είναι η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Την αξιολόγηση τη χρειαζόμαστε, το θέμα είναι ποιος θα την κάνει, με ποια κριτήρια και ποιο σκοπό; Αντικειμενικά, λόγω κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, κάποια παιδιά θα είναι πιο πίσω. Τι μπορεί να μετρηθεί σε μια τάξη όπου οι μισοί μαθητές είναι παιδιά μεταναστών και δεν μιλάνε καν ελληνικά; Όλα αυτά θα συγκλίνουν στο να δημιουργήσουν σχολεία πολλών ταχυτήτων. Αν το δάσκαλο τον καθοδηγούν από το υπουργείο να μετράει τις επιδόσεις των μαθητών του, δεν θα είναι σαν να τον σπρώχνουν να μετράει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κατευθύνοντας τη διδασκαλία και χάνοντας την εκπαιδευτική ελευθερία του;
Έχω την αίσθηση πως με προχειρότητα και ιδιοτέλεια στήνουν μια διαδικασία, σ΄έναν ευαίσθητο χώρο προκαλώντας εύλογες αντιδράσεις . Η αυτοαξιολόγηση από την πρώτη ανάγνωση φαίνεται μια γραφειοκρατική διαδικασία αφερέγγυα και υποκριτική. Αφερέγγυα γιατί ενώ περιγράφονται λεπτομερώς οι ενέργειες που οφείλει να κάνει σε κάθε σχολείο ο σύλλογος καθηγητών, δεν αναφέρεται το πιο σημαντικό: ποια θα είναι η κατάληξη; Τις εκθέσεις που θα συντάξει και θα υποβάλλει κάθε σχολείο, στο τέλος του έτους με τις επισημάνσεις και τα συμπεράσματα για κάποιους δείκτες (που θα έχουν αξιολογηθεί) ποιος θα τα διαχειριστεί; Πώς θα αξιοποιηθούν; Υποκριτική γιατί τα περισσότερα στοιχεία (δείκτες) που θα πρέπει να εξεταστούν και να υποβληθούν σχετικές εκθέσεις είναι γνωστά στο Υπουργείο Παιδείας. Αφού χρόνια τώρα κατατίθενται.
Επί πλέον αναρωτιέται κανείς: αποτελεί η αυτοαξιολόγηση κεντρική επιλογή της κυβέρνησης; Είναι ένας νέος θεσμός που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τη δημόσια εκπαίδευση της χώρας μας; Ψιθυρίζεται, ότι η αυτοαξιολόγηση είναι απλά η υλοποίηση ενός προγράμματος που χρηματοδοτείται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ! Ότι υπάρχει μια ομάδα έργου –δεν γνωρίζουμε από ποια άτομα και πόσα- που θα αμειφθεί. Αν η αυτοαξιολόγηση είναι πραγματικά ένα τέτοιο πρόγραμμα τότε πρόκειται για μια ενέργεια «ανήθικη»- νόμιμη ίσως αλλά ανήθικη-. Γιατί κάποιοι θα αυξήσουν το εισόδημά τους χρησιμοποιώντας δομές του Δημοσίου και ανθρώπους αμισθί στο όνομα αφερρέγγυων αρχών και αμφίβολης χρησιμότητας ενεργειών. Αν σκεφτούμε συγχρόνως και τη χρονική συγκυρία που υλοποιείται ένα τέτοιο πρόγραμμα- με τη χώρα στα πρόθυρα της χρεωκοπίας και την κρίση ανελέητη- τότε η πίκρα και η οργή δικαιολογούνται απόλυτα.
Κάποιοι συνεχίζουν την παλιά δοκιμασμένη και επιτυχή δράση, να κερδίσουν χρήματα μέσω προγραμμάτων…
Η απορία όμως είναι εύλογη : δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί διαφορετικά αυτό το πρόγραμμα ; Αφού η αυτοαξιολόγηση ήδη δημιουργεί ένα συγκρουσιακό περιβάλλον καθώς προστίθεται στα άλλα εκρηκτικά προβλήματα της κοινωνίας μας και εξωθεί σε απεργίες…
Εκτός από τον αξιολογητή, ο δάσκαλος έχει συχνά απέναντί του και το γονιό. Οι γονείς έχουν αλλάξει συμπεριφορά. Είναι υπερπροστατευτικοί και ανασφαλείς σε σχέση με το μέλλον των παιδιών. Παρ’ όλα αυτά η σχέση των γονιών μ’ έναν εκπαιδευτικό στο Δημόσιο ίσως να μην είναι στο καλύτερο της σημείο, μιας και υπάρχει ευρύτερα μια υποβάθμιση και απαξίωση, άδικη και ισοπεδωτική απέναντι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα, ο δάσκαλος δεν έχει το κύρος παλαιότερων εποχών, μιας και επικρατεί ένα καθαρά μαθητοκεντρικό μοντέλο εκπαίδευσης που άφησε πίσω του οριστικά τη δασκαλοκεντρική πατερναλιστική μέθοδο μάθησης. Παρατηρώ ότι τα παιδιά κάθε νεότερης γενιάς ωριμάζουν όλο και πιο γρήγορα όπως και η αντίληψή τους. Ίσως οφείλεται στη μεγάλη εξοικείωση με την τεχνολογία και το Διαδίκτυο, το οποίο εισβάλλει στη ζωή τους από τις αρχές του δημοτικού.
Τα σημερινά παιδιά είναι πιο έξυπνα και πιο ενημερωμένα, όμως κουβαλούν το αρνητικό φορτίο των εννοιών που εμπεριέχονται στο σύστημα του σύγχρονου πολιτισμού: ανταγωνισμός, επιθετικότητα, εξειδίκευση, μοναξιά. Το δέλεαρ του εκπαιδευτικού είναι να καλλιεργήσει τα ιδανικά και τις ανθρωπιστικές αξίες στον μαθητή, να τον εκπαιδεύσει στη συνύπαρξη και τον συναγωνισμό και όχι στη μάχη της κατάκτησης της πιο ψηλής κορυφής. Ένα λάθος που κάνουν οι γονείς είναι να περιμένουν από το σχολείο να καλύψει τη δική τους απουσία ή ανεπάρκεια –τα οποία έχουν συχνά να κάνουν με τον φόρτο εργασίας ή τα προβλήματα που τους δημιούργησε η κρίση– ενώ η αλήθεια είναι ότι το σχολείο θα έπρεπε να λειτουργεί επικουρικά σε σχέση με την οικογένεια. Τελικά, το ελληνικό σχολείο είναι αποτελεσματικό όχι τόσο από τις δομές του, αλλά από το φιλότιμο και την αυτοθυσία του προσωπικού του, και την αρμονική συνεργασία των ανθρώπων που το υπηρετούν.
Όσο για την αξιολόγηση, το ζήτημα είναι αν η αξιολόγηση έχει στόχο την ανάπτυξη και την πρόοδο και όχι το ξεφόρτωμα του Δημοσίου από ανθρώπινο δυναμικό. Το Υπουργείο Παιδείας φάνηκε να αναδιπλώνεται σε πολλά σημεία. Και ένας από τους βασικούς λόγους που μετατέθηκε η εφαρμογή της αξιολόγησης για το Σεπτέμβρη, ήταν να υπάρξει προσπάθεια να «στρογγυλέψει» το θέμα της αξιολόγησης και να χρυσώσουν το χάπι στους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο εφαρμογής του μέτρου!
Ο εκπαιδευτικός δεν αντιτίθεται στην αξιολόγηση, η οποία άλλωστε αποτελεί μέρος της επαγγελματικής του ενασχόλησης με την εκπαίδευση, καθώς ο ίδιος αξιολογεί τους μαθητές του. Με τις νέες, όμως, συγχωνεύσεις σχολείων, τις περικοπές προσωπικού, τη διαθεσιμότητα, και με την αξιολόγηση που μοιάζει να «τιμωρεί», αντί να αναβαθμίζει, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε το ηθικό και την ψυχολογία του εκπαιδευτικού που διδάσκει στην τάξη και συνιστά το πρότυπο του φοβισμένου και όχι του εμπνευσμένου δασκάλου. O εμπνευσμένος δάσκαλος βρίσκεται μακριά από τη νοοτροπία του υπαλλήλου που εκτελεί το έργο του χωρίς ψυχή, που κουράζει και κουράζεται. Είναι εκείνος που αντιμετωπίζει τη διδασκαλία του ως τέχνη και αρνιέται να τη δει ως μια τεχνική με σίγουρα αποτελέσματα. Αντίθετα, ο φοβισμένος δάσκαλος δεν μπορεί να εμπνεύσει τους μαθητές του να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες και να μάχονται για τα όνειρά τους.
Φοβισμένος δάσκαλος σημαίνει φοβισμένα παιδιά και έφηβοι, καθώς εκείνος παραμένει πάντα ένα ισχυρό πρότυπο προς μίμηση και ταύτιση. Αν σε αυτά, προσθέσουμε στην ψυχή του παιδιού και του εφήβου τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής και τη ζοφερή πραγματικότητα της ενδοσχολικής βίας, είναι προφανές ότι απαιτούνται δραστικές πρακτικές στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής, προκειμένου αυτή να αποβεί σε όφελος των μαθητών, των εκπαιδευτικών και τελικά, της κοινωνίας.
Ντάλης Βαγγέλης

Στις 5 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία, την 1η οι καθηγητές στα πόστα τους

Παπαματθαίου Μάρνυ
Την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να παρουσιαστούν εφέτος οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους, παρ' ότι η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 5 και όχι στις 11 ή 12 του μήνα όπως γινόταν κάθε χρόνο. Την ίδια ημέρα παρουσιάζονταν και τις προηγούμενες χρονιές και ο προγραμματισμός αυτός δεν θα αλλάξει.
Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες του «Βήματος», καθώς ανησυχία επικρατεί στην εκπαιδευτική κοινότητα εν όψει του προγραμματισμού των θερινών διακοπών και της επιστροφής των οικογενειών πριν από την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους.
Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από το υπουργείο Παιδείας (είχε ανακοινωθεί ήδη από την ηλεκτρονική σελίδα του «Βήματος»), στις 5 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει τελικά εφέτος το σχολικό έτος, δηλαδή μία εβδομάδα νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Αντίστοιχα θα τελειώσει στις 15 Ιουνίου 2015 για τα δημοτικά σχολεία, στις 31 Μαΐου για τα γυμνάσια και τα λύκεια και στις 21 Μαΐου για τη Γ' τάξη του λυκείου. Στα γυμνάσια και στα λύκεια εφέτος η σχολική χρονιά -πλην της εξεταστικής περιόδου- θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαΐου.
Η επιμήκυνση του σχολικού έτους κατά μία εβδομάδα στην έναρξη και στο τέλος του γίνεται με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές για μεγαλύτερες χειμερινές διακοπές, κάτι που θα συνδυαστεί με αύξηση των εκπαιδευτικών εκδρομών και αντίστοιχη μείωση των απλών περιπάτων των σχολείων.
Παράλληλα, όπως είναι γνωστό, λόγω των δύο εκλογικών αναμετρήσεων του Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν εφέτος στις 28 Μαΐου. Για τον ίδιο λόγο τα σχολεία θα είναι κλειστά στις 16, 17, 18 και 19 Μαΐου, καθώς  και στις 23, 24, 25 και 26 Μαΐου, προκειμένου να μετατραπούν οι αίθουσές τους σε εκλογικά κέντρα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές.

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Σταυρολάκης

 Δημήτρης Δανίκας

Σχετικά με την  αντιπαράθεση Σταύρου-Λάκη.  Δηλαδή Θεοδωράκη-Λαζόπουλου. Αμφότεροι  έχουν τα δίκια  τους. Ως εξής:

Ο Σταύρος ισχυρίζεται ότι  ο Λαζόπουλος εγκατέλειψε την προσφιλή του  σάτιρα και  όρμησε  στην  πολιτική προπαγάνδα. Ε και; Όλοι μα όλοι  επιδίδονται σε προπαγάνδα. Από  τον Χριστό μέχρι τον Μαρξ και από τον Χίτλερ  μέχρι  την  Θάτσερ. Όλοι.  Διότι όταν οχυρώνεσαι πίσω από τις  απόψεις  σου και   διατυπώνεις τα όποια  επιχειρήματά σου, τότε κάνεις προπαγάνδα.  Διαφόρων  αποχρώσεων.  Με διαφορετικό ύφος.  Αλλοτε  σκληρή  και απόλυτη, άλλοτε χαμηλόφωνη και μετρημένη.

Κάθε πολιτικός,  δημοσιογράφος,  όπως και κάθε καφενόβειος, ακόμα και ο γονιός, προπαγάνδα υπέρ των απόψεών τους κάνουν.  Επομένως  λάθος να    δαιμονοποιούμε  την προπαγάνδα. Ακόμα και οι έμποροι,  οι επιχειρηματίες  επιδίδονται στο σπορ  της  προπαγάνδας. Αλλος υπέρ  της ελεύθερης  αγοράς, άλλος  εναντίον της παγκοσμιοποίησης και της ευρωζώνης. Με απλά λόγια η προπαγάνδα είναι  ταυτόσιμη με τα  συμφέροντα  του καθενός. Οι  εργάτες εναντίον  των καπιταλιστών, οι καπιταλιστές  εναντίον εργατών. Και άρα  ο Λαζόπουλος, όπως  καθένας  εξ ημών και υμών, δικαιούται να  υποστηρίζει τις απόψεις του. Ακόμα καλύτερα.   Οι  καθαρές τοποθετήσεις  του υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν το κύρος  του. Για ένα λόγο.  Επειδή ως καλλιτέχνης  με  την   δημοτικότητα και  την λαοφιλία που  διαθέτει, εκτίθεται  δημοσίως και ρισκάρει. Με  κίνδυνο να  μειωθεί το ακροτήριό του και  να  προκαλέσει  την  χλεύη μέρος του κοινού του.

Ο  Λάκης, από  την άλλη,  ισχυρίζεται ότι  το  «Ποτάμι»  είναι  «προϊόν» ύπουλων  σχεδιασμών.  Ώστε έτσι να μετακινηθεί  μέρος των  ψηφοφόρων  του Αλέξη Τσίπρα προς το σακκίδιο του Σταύρου Θεοδωράκη.  Ωραία. Πρώτο  λοιπόν. Ο ισχυρισμός,  ως προς την «κατασκευή»,  αφού  δεν αποδεικνύεται, είναι  αστήρικτος. Δεύτερο λοιπόν. Κάθε  πολίτης  δικαιούται να μετακινείται από το ένα  κόμμα προς  το αντίθετό  του. Εκ των μετακινήσεων   αλλάζει το  πολιτικό σκηνικό και το  πολιτικό προσωπικό. Έτσι ανοίγουν παράθυρα και πόρτες κι έτσι  με  τον  φρέσκο αέρα, καθαρίζει  η ατμόσφαιρα. Τρίτο λοιπόν. Η  μετακίνηση  από τον ΣΥΡΙΖΑ προς  τον  Θεοδωράκη είναι  γεγονός. Το αποδεικνύουν οι   δημοσκοπήσεις. Τέταρτο λοιπόν. Αυτές οι μετακινήσεις αποδιεκνύουν ότι οι  σχέσεις  των   οργισμένων  πολιτών με τον Αλέξη Τσίπρα είναι  εύθραυστες, ευάλωτες και προσωρινές. Επομένως   ο πολιτικός  λόγος  της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι τόσο πειστικός και  τόσο  ελκυστικός. Και  τέλος, κάθε  μετακινούμενος ψηφοφόρος αναλαμβάνει και την προσωπική του ευθύνη.

Με  ένα λόγο.  Μετά  τις δύο  εκλογικές αναμετρήσεις του επερχόμενου Μαίου, ουδείς θα δικαιούται να ισχυριστεί «δεν ήξερα», «με παραπλάνησαν»  και όλες αυτές τις  μπαρούφες. Αφού τα  τέσσερα  σκληρά   χρόνια  όλα  τα είδαμε. Και  αφού  όλα  τα υποστήκαμε. Ε τότε ουδείς  αθώος, ανυποψίαστος και  αφελής.  Όπως έλεγε και η μακαρίτισσα  η νόνα μου «παιδάκι μου  τα   θελε  ο  κώλος  σου».  Που  σημαίνει «Ποτάμι μου θελες; Ωραία, σκάσε και κολύμπα  τώρα»!


Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Κλειστά τα σχολεία στις 16, 19, 23 και 26 Μαΐου λόγω εκλογών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Με έγγραφο που απέστειλε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης  στο υπουργείο Παιδείας ζητά την   παράδοση των σχολείων τα τριήμερα 16, 17, 18 και 19 Μαΐου, καθώς  και στις 23 24,25 και 26 Μαΐου, προκειμένου να μετατραπούν οι σχολικές αίθουσες σε εκλογικά κέντρα για τις δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές.
Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο.

Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Όλα τα μπουμπούκια ανθίζουν στο Χάρβαρντ

Τζίνα Πολίτη
Αφορμή για το άρθρο μού έδωσε η πρόσφατη ομιλία του υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη στο Χάρβαρντ,i καθώς και συνέντευξή του όπου εκφράζει το παράπονο: «Στην Ελλάδα ακούω μόνο ύβρεις, κατάρες, κριτικές και γκρίνια», ενώ «με το που πάω σε οποιοδήποτε διεθνές φόρουμ όλοι οι ξένοι αρχίζουν τους ύμνους και τα μπράβο που τολμήσαμε». «Μην πολεμάτε τις μεταρρυθμίσεις»,  (Εφημερίδα των Συντακτών, 24.3.2014).
Αναρωτιέμαι αν κατά την επίσκεψή του ο κ. υπουργός είχε την ευκαιρία να λάβει γνώση των αποτελεσμάτων της «μεταρρύθμισης» της δεκαετίας του 1990 στα αμερικανικά πανεπιστήμια, με στόχο την άμεση σύνδεση των σπουδών και της έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς. Και, δεύτερον, αν διαπίστωσε ότι η διαπλοκή μεταξύ φαρμακευτικών και άλλων περί τα ιατρικά εταιρειών με νοσοκομειακούς γιατρούς και πανεπιστημιακούς δεν είναι φαινόμενο των «ανήθικων», «διεφθαρμένων» Ελλήνων, αλλά εισαγόμενη από την υπερδύναμη πρακτική.
Αναρωτιέμαι επίσης αν τυχόν διαπίστωσε την οργή ενός ισχυρού φοιτητικού κινήματος, το οποίο οργανώθηκε όταν αποκαλύφτηκαν τα τεράστια σκάνδαλα χρηματισμού και διαπλοκής μελών της Ιατρικής του Χάρβαρντ --και όχι μόνο-- με φαρμακευτικές και άλλες εταιρείες, που καταπατούσαν ανενδοίαστα τις θεσπισμένες από τις πανεπιστημιακές αρχές δεσμεύσεις σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων!
Τα σκάνδαλα έλαβαν τέτοιες διαστάσεις, ώστε το 2011 ο αμερικανικός Σύλλογος Αποφοίτων Ιατρικών Σπουδών αξιολόγησε την Ιατρική του Χάρβαρντ με F (δηλαδή μηδέν). Σε ένα διαφωτιστικό άρθρο των Νew York Times (2.3.2009) αναφέρεται η εμπειρία ενός πρωτοετούς: Σε κάποιο μάθημα φαρμακολογίας, ο καθηγητής που ανέλυε τις θετικές συνέπειες ενός χαπιού για τη χοληστερόλη, ειρωνεύτηκε έναν φοιτητή ο οποίος ρώτησε για τις τυχόν παρενέργειές του! Ανέτρεξε λοιπόν στο διαδίκτυο όπου ανακάλυψε ότι ο εν λόγω, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην Ιατρική Σχολή, καθηγητής ήταν έμμισθος σύμβουλος διαφόρων φαρμακευτικών, μεταξύ των οποίων και πέντε που κατασκεύαζαν χάπια για τη χοληστερόλη!
Στη βάση τέτοιων αποκαλυπτικών στοιχείων, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες απαίτησαν όλοι οι διδάσκοντες να αποκαλύψουν τις τυχόν διασυνδέσεις τους με φαρμακευτικές και άλλες ιατρικές βιομηχανίες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα καθηγητή ο οποίος ομολόγησε ότι συναλλασσόταν με 47 εταιρείες.
Είναι πρόδηλο ότι η «μεταρρύθμιση» της ανώτατης εκπαίδευσης είχε κύριο στόχο την εμπορευματοποίηση όχι μόνο της Ιατρικής αλλά και άλλων συναφών με τα συμφέροντα της αγοράς επιστημών, και τη σταδιακή υποβάθμιση των ανθρωπιστικών σπουδών. Όπως υποστηρίζει η καθηγήτρια της Ιατρικής Marcia Angell, αυτή η μορφή χρηματοδότησης των πανεπιστημίων πρέπει να απαγορευτεί ώστε να μην συνάπτονται «φαουστικές συναλλαγές» με φαρμακευτικές και άλλες εταιρείες, να μην καθοδηγείται η διδασκαλία και η έρευνα από τα συμφέροντα της αγοράς (The Truth about Drug Companies, New York, Random House, 2004). Ας δούμε δύο εντυπωσιακά παραδείγματα αγαστής συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και αγοράς.
Στις 8 Ιουνίου 2008, δημοσιεύτηκε στους New York Times μια συγκλονιστική είδηση που αφορούσε τον παγκοσμίου φήμης καθηγητή παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής του Χάρβαρντ Joseph Biederman. Η μεν επιστημονική έρευνα του εν λόγω καθηγητή είχε οδηγήσει σε εκτίναξη την κατανάλωση ενός ισχυρού φαρμάκου κατά της σχιζοειδούς διαταραχής σε παιδιά και εφήβους, ενώ η εισαγγελική έρευνα αποκάλυψε ότι ως σύμβουλος φαρμακευτικών εταιρειών που παρήγαγαν ψυχοφάρμακα είχε εισπράξει τα έτη 2000-2007 αμοιβές 1,6 εκ. δολαρίων! Χάρη στη φήμη που έχαιρε ο καθηγητής, «ο αριθμός των παιδιών και εφήβων που νοσηλεύτηκαν στην Αμερική για σχιζοφρενική διαταραχή αυξήθηκε κατά 40% τα έτη 1994-2003! Ο εντυπωσιακός αριθμός διαγνώσεων αυτής της διαταραχής, κατέστησε τα παιδιά μέρος του ταχύτερα αυξανόμενου μεριδίου των 11,5 δισ. δολαρίων στην αγορά των ψυχοφαρμάκων»! (Bloomberg News, 4.9.2007).
Στην Αυγή δημοσιεύτηκε πρόσφτα η είδηση ότι βρίσκονται «αντιμέτωπα με κακουργηματικές κατηγορίες για απάτη, δωροδοκία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τριάντα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με τα υπερκοστολογημένα ορθοπεδικά υλικά της εταιρείας DePuy» (1.4.2014). Τι σύμπτωση! Τον Νοέμβριο του 2007 αποκαλύφθηκε στη Βοστόνη ένα τεράστιο σκάνδαλο διαπλοκής ανάμεσα σε πέντε εταιρείες κατασκευής ορθοπεδικών, της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ και δύο συνδεδεμένων με αυτήν νοσοκομείων. Όπως αποκάλυψε η εταιρεία DePuy, «oι καθηγητές της Σχολής Richard D. Scott και Thomas S. Thornhill ήσαν οι καλύτερα αμειβόμενοι σύμβουλοι της εταιρείας, έχοντας λάβει για τις υπηρεσίες τους, το 2007, 6,7 εκατομμύρια δολάρια ο καθείς» (The Heights, τόμ. LXXXVIII, τχ. 42, 8.11. 2007)
Και εις ανώτερα! Αυτά προκύπτουν από τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις «εξυγίανσης» που επιφέρουν, πάντα καθυστερημένα στην Ελλάδα, οι νόμοι Διαμαντοπούλου (για τα «δημόσια» πανεπιστήμια) και Γεωργιάδη (για το «δημόσιο» σύστημα Υγείας). Δεν είναι να απορεί κανείς λοιπόν για τα «μπράβο» που εισπράττει ο κ. Γεωργιάδης στα διεθνή φόρα ούτε χρειάζεται πολλή σκέψη για να ανακαλύψει κανείς ποια συμφέρονται εξυπηρετούν αυτοί που τον επαινούν!
i Η επίσκεψη διαφημίστηκε δεόντως στα ΜΜΕ και από τον ίδιο τον κ. υπουργό στα τηλεπαράθυρα. Ωστόσο, άμα τη επιστροφή του από τις ΗΠΑ δεν μάθαμε απολύτως τίποτα περί επισκέψεως αυτής. Γιατί άραγε; Δέχτηκε και εκεί «επαίνους» και από ποιους άραγε;

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών: Σχόλια και προτάσεις, του αιρετού Βασίλη Παληγιάννη

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών: Σχόλια – Προτάσεις
Αναρτήθηκε επιτέλους, με πεντάμηνη καθυστέρηση, η εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Με βάση την εγκύκλιο οι αιτήσεις μεταθέσεων θα υποβληθούν από 23 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2014.
Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο δεν υπάρχουν.
Το μόνο που πρέπει να επισημάνουμε είναι πως οι μεταταχθέντες συνάδελφοι από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποκλείονται από τη διαδικασία μεταθέσεων παραμένοντας για έναν ακόμη χρόνο στην προσωρινή τοποθέτησή τους.
Είναι να απορεί κανείς με την αδικαιολόγητη και ανεύθυνη καθυστέρηση έκδοσης της εγκυκλίου. Η καθυστέρηση πιστοποιεί την έλλειψη σχεδιασμού, προγραμματισμού και την ανευθυνότητα της πολιτικής ηγεσίας. «Παίζανε» για πέντε μήνες με την αγωνία και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών, σχεδιάζοντας αλλαγές, ερήμην των εκπαιδευτικών, σε άκαιρο χρόνο. Εύλογες οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών.
Θετικό είναι που έστω και τώρα εκδόθηκε η εγκύκλιος με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δίνοντας ένα τέλος στο «σίριαλ» των μεταθέσεων.
Ως αιρετός με δύο ανακοινώσεις μου, στις 09/01 και 19/03, είχα καταγγείλει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ζητώντας παράλληλα την πραγματοποίηση των μεταθέσεων χωρίς αλλαγές για το τρέχον σχολικό έτος. Ταυτόχρονα, τόνιζα την αδήριτη ανάγκη διαλόγου του Υπουργείου με την εκπαιδευτική κοινότητα προκειμένου να εξεταστεί το όλο νομικό πλαίσιο ώστε να διαμορφωθεί για το μέλλον ένα νέο σύστημα μεταθέσεων απλό, κατανοητό, δίκαιο, αντικειμενικό και αποδεκτό από το σύνολο των εκπαιδευτικών.
Όσον αφορά στη διαδικασία των μεταθέσεων, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν:
-        Οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται με βάση τα οργανικά κενά. Σήμερα ουδείς γνωρίζει τον αριθμό αυτών των κενών.
-        Ενστάσεις σχετικά με λανθασμένη καταχώρηση προτιμήσεων δεν γίνονται δεκτές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης μετάθεσης.
-        Ανακλήσεις αιτήσεων μετάθεσης γίνονται δεκτές.
-        Αιτήσεις ανακλήσεων μεταθέσεων δεν γίνονται δεκτές.
-        Οι περσινές βάσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για τις φετινές μεταθέσεις.
Το 2013 υποβλήθηκαν 7.550 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών και ικανοποιήθηκαν 1.855, ποσοστό 24,58%.
Καλό Πάσχα
Πάντα στη διάθεσή σας
 Παληγιάννης Βασίλειος

Η ΑΑΠΔ για τη χορήγηση στοιχείων εκπαιδευτικών από τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δέχτηκε αίτηση θεραπείας κατά προηγούμενης εκδοθείσας πράξης της (την οποία και ανακάλεσε), και απηύθυνε σύσταση σε διευθυντή σχολικής μονάδας, αφενός, να μη χρησιμοποιεί στοιχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και τηρούνται στους υπηρεσιακούς φακέλους των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας που προΐσταται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που κατά τον νόμο
επιβάλλουν την τήρησή τους και, αφετέρου, να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς πριν από τη διαβίβαση σε τρίτους των προσωπικών τους δεδομένων που βρίσκονται στους υπηρεσιακούς τους φακέλους. Πατήστε εδώ για να δείτε  την απόφαση  .

Τι ισχύει για τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

Ενημέρωση από την σελίδα του Δημήτρη Μπράτη στο Facebook
Επειδή ως αιρετός θέλω πάντα να ενημερώνω υπεύθυνα τους συναδέλφους, για το θέμα των οργανικών θέσεων (αν είναι στα σχολεία ή στο υπουργείο) μίλησα σήμερα πρωί -πρωί με το αρμόδιο τμήμα για τις οργανικές,το τμήμα μεταθέσεων του υπουργείου,αν και δεν είχα καμιά αμφιβολία για όσα έγραψα.
Ο προιστάμενος του τμήματος επιβεβαίωσε ακριβώς αυτά που έλεγα χτες.Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών είναι στα σχολεία.Όσοι δεν έχουν οργανική είναι στη διάθεση των τοπικών πυσπε ή πυσδε,και κρίνονται κάθε χρόνο για να πάρουν οργανική μέσα στην περιοχή τους πάντα.Εξάλλου αυτό φαίνεται κι από τη φετινή εγκύκλιο των μεταθέσεων που από την πρώτη της σελίδα αναφέρεται σε οργανικές θέσεις στα σχολεία και σε εκπαιδευτικούς στη διάθεση των πυσπε ή των πυσδε.Είναι αυτονόητο πως για τους εκπαιδευτικούς ο νομοθέτης έχει προβλέψει το καθεστώς της "διάθεσης" ,ως προσωρινό μέτρο μέχρι να ξαναπάρουν οργανική θέση,επειδή μέσα στην ίδια περιοχή οι οργανικότητες των σχολείων αλλάζουν συνεχώς.
Επίσης ,με ενημέρωσε πως το τμήμα έχει κάνει πρόταση να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις ανά ομάδα σχολείων(για όσους δεν συμπληρώνουν ωράριο σε ένα σχολείο) και οργανικές θέσεις στις δνσεις εκπαίδευσης,κάτι που δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την πολιτική ηγεσία.Επανήλθα στο θέμα γιατί το θεωρώ ιδιαίτερα σοβαρό Το να γνωρίζουμε τι ακριβώς ισχύει είναι σημαντικό και για τη δήλωσή μας για τις μεταθέσεις και γενικότερα.Άλλο οι προσωπικές απόψεις του καθενός μας κι άλλο το τι προβλέπει η νομοθεσία.

Συμπτώσεις

Συμπτώσεις μιας ύποπτης διαδρομής. Τα βάζω κάτω και τα μετρώ:

Εντελώς συμπτωματικά προκύπτει πρωτογενές πλεόνασμα. Έστω στα χαρτιά. Ένα δυο μήνες πριν τις εκλογές!

Εντελώς συμπτωματικά βγαίνουμε στις αγορές. Έστω με δυσβάσταχτο επιτόκιο. Έστω με ρήτρα από Βρετανικό δίκαιο. Ένα δύο μήνες πριν τις εκλογές!

Εντελώς συμπτωματικά σκάει βόμβα στην οδό Αμερικής και όλα γίνονται λίμπα. Ένα 24ωρο πριν από την άφιξη της Μέρκελ. Και ένα δύο μήνες πριν τις εκλογές!

Εντελώς συμπτωματικά καταφθάνει το αφεντικό της ευρωζώνης η φράου Ανγκελα Μέρκελ. Καταφθάνει, ενθαρρύνει, συγχαίρει και ψιθυρίζει. Ένα δύο μήνες πριν τις εκλογές!

Εντελώς συμπτωματικά η ίδια Μέρκελ ψιθυρίζει κάτι περί κουρέματος. Του δανείου. Του μη βιώσιμου δανείου των 320 δισεκατομμυρίων. Ένα δύο μήνες πριν από τις εκλογές!

Εντελώς συμπτωματικά διοχετεύεται στα Media σχέδιο ευρωζώνης που αφορά στην επιμήκυνση του μη βιώσιμου χρέους και στην απομείωση του επιτοκίου. Πράγμα που σημαίνει ότι το ταμείο της Ψωροκώσταινας θα ελαφρυνθεί περί τα 20 δισεκατομμύρια. Δηλαδή peanuts! Ενα δύο μήνες πρις τις εκλογές!

Εντελώς συμπτωματικά τα Megaλοσυστημικά Media μπουμπουνίζουν το Plan B της αριστερής πτέρυγας του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του Πάνου Λαφαζάνη. Μεθερμηνευόμενο «αν τους ψηφίσετε θα επιστρέψουμε στην Δραχμή».

Εντελώς συμπτωματικά η Εισαγγελία απαγορεύει-δια ροπάλου δέκα ετών κάθειρξης-την δημοσιοποίηση των παγιδευμένων συνομιλιών Μπαλτάκου-Κασιδιάρη. Ένα δύο μήνες πριν τις εκλογές!

Εντελώς συμπτωματικά μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα επιστρέψει άπαξ, σε επιλεγμένες ομάδες πολιτών. Όπως ας πούμε των ενστόλων. Ένα δύο μήνες πριν τις εκλογές!

Εντελώς συμπτωματικά προχθές το βράδυ, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ο πρωθυπουργός της χώρας σε στυλ διαγγέλματος και με ύφος φιλάνθρωπου, άρχισε να μοιράζει δημόσια στέγη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους άστεγους. Όπως περίπου οι βρετανοί αποικιοκράτες και Ισπανοί κονκισταδόρες που μοίραζαν καθρεφτάκια και μπιχλιμπίδια στους Ιθαγενείς της Νότιας Αμερικής.

Εντελώς συμπτωματικά κεντρικό πρωταγωνιστικό ρόλο στα Megaλοσυστημικά Media, εξακολουθούν να παίζουν οι αποκαλύψεις περί ναζισμού, χιτλερισμού και χρυσαυγιτών!

Και εντελώς συμπτωματικά ο Μπαλτάκος αρχίζει να σχεδιάζει δημιουργία κόμματος μιας «σοβαρής» και «καθόλου εγκληματικής» Χρυσής Αυγής!

Ένα πράγμα εύχομαι. Και σ ένα ελπίζω. Μία σύμπτωση για τον κλέφτη, δεύτερη σύμπτωση για τον κλέφτη η τρίτη για τον νοικοκύρη!

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Η εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για ν α ανοίξετε την εγκύκλιο  πατήστε εδώ

Αρχική » ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ » Αναζητώντας τους φυσικούς προϊσταμένους που θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια- παραμέτρους Αναζητώντας τους φυσικούς προϊσταμένους που θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια- παραμέτρους

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
 Οι εκπαιδευτικοί (καθηγητές - δάσκαλοι) χωρίζονται στις εξής κατηγορίες σύμφωνα με τον τρόπο που υπηρετούν:
Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες:
1. Με πλήρες ωράριο.
2. Με πλήρες ωράριο αλλά με δεύτερες αναθέσεις.
3. Με πλήρες ωράριο και δεύτερες αναθέσεις πάνω από το 50% του ωραρίου τους.
4. Με πλήρες ωράριο, δεύτερες αναθέσεις και ώρες από τον δεύτερο τίτλο σπουδών.
5. Με διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε μία (1)  σχολική μονάδα όμορη ή στον ίδιο δήμο σε δεύτερες αναθέσεις.
6. Με διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε πάνω από μία (1) σχολική μονάδα έως και τέσσερις (4) απομακρυσμένες και σε διαφορετικούς δήμους.
7. Με ελλιπές διδακτικό ωράριο και συμπλήρωση ωραρίου σε γραμματεία – βιβλιοθήκες – γραφεία – διοικητικές υπηρεσίες κ.λ.π.
8. Με ελλιπές ωράριο και διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης (αμοιβαία Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια) κτλ
     Τα παραπάνω μπορούν να συμβούν σε:
•    Σχολική μονάδα με πολλούς μαθητές.
•    Σχολική μονάδα με λίγους μαθητές.
•    Σχολική μονάδα συστεγαζόμενη.
•    Σχολική μονάδα με μαθητές από χαμηλά κοινωνικά στρώματα.
•    Σχολική μονάδα με μαθητές από υψηλά κοινωνικά στρώματα.
•    Σχολική μονάδα με ολιγομελή τμήματα λόγω εγκαταστάσεων.
•    Σχολική μονάδα με πολυμελή τμήματα και ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής.
•    Σχολική μονάδα με μετακινούμενους μαθητές.
•    Σχολική μονάδα με μετακινούμενους μαθητές και εκπαιδευτικούς.
•    Σχολική μονάδα που στελεχώνεται έναν και δύο μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων κ.λ.π.
     Ίσως κάποιος ανήκει σε κατηγορία που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.
Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως φυσικός προϊστάμενος ο Διευθυντής του Σχολείου εκτός από την περίπτωση 6 που εκεί ψάχνουμε να τον βρούμε.
     Ο Σχολικός Σύμβουλος ως φυσικός επιστημονικός – παιδαγωγικός προϊστάμενος φαίνεται να μπορεί να αξιολογήσει μόνο στην Α1 κατηγορία.
     Στη μόνη κατηγορία που μπορεί να αξιολογηθούν εκπαιδευτικοί και από τους δύο αξιολογητές τους είναι:
Ι Για την Β/βάθμια Εκπαίδευση
1. Οι φιλόλογοι
2. Οι μαθηματικοί
3. Οι φυσικοί και μόνο οι ΠΕ04.01
και όλοι αυτοί εφόσον ανήκουν σε μεγάλες σχολικές μονάδες
ΙΙ Για την Α/βάθμια Εκπαίδευση
1.Οι δάσκαλοι
2.Οι νηπιαγωγοί
Ο Σχολικός Σύμβουλος ως ένας εκ των δύο αξιολογητών του εκπαιδευτικού έχοντας υπ’όψιν όλα τα παραπάνω πρέπει συμπληρωματικά:
- να αξιολογήσει 50 εκπαιδευτικούς που πρέπει να αλλάξουν βαθμό
- σε πέντε (5) διαφορετικούς Νομούς
- σε 20 διαφορετικές σχολικές μονάδες
- σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
- σε περίοδο Πανελληνίων Εξετάσεων ή διακοπών και τελειώνοντας προκύπτουν άλλοι 20 εκπαιδευτικοί που πρέπει να αλλάξουν βαθμό…
     Ταυτόχρονα καλείται από σχολικές μονάδες των οποίων έχει την παιδαγωγική ή επιστημονική ευθύνη για επίλυση προβλημάτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
        Όλα συμπίπτουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και πρέπει να ελέγξει τα ωρολόγια προγράμματα των σχολείων αρμοδιότητάς του.    
     Και αν στη Σαμοθράκη, στους Παξούς, στα Κύθηρα, στο Καστελόριζο, στις Οινούσσες, στην Ανάφη, στο Ραυτόπουλο Ευρυτανίας, στη Σκύρο, ο Διευθυντής είναι προσωρινός, σχεδόν νεοδιόριστος με βαθμό ΣΤ’ και ο Σύμβουλος δικαιολογημένα δεν μπορεί να επισκεφτεί τη σχολική μονάδα (αδυναμία πρόσβασης – καιρικές συνθήκες, έλλειψη χρόνου);
•    Θα μετακινηθούν οι εκπαιδευτικοί στις έδρες των Διευθύνσεων;
•    Θα μείνουν προσωρινά στάσιμοι βαθμολογικά;
•    Θα αξιολογηθούν δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή FAX;
•    Ή για τιμωρία επειδή δεν μπορούν να μετατεθούν (αφού δεν τους δίνετε το δικαίωμα) θα τους αναγκάσετε να παραιτηθούν; Ή μήπως θα τους απολύσετε ως αναξιολόγητους;
•    Και την περιβόητη εξαίρεση λόγω κωλύματος θα έχει δικαίωμα ο εκπαιδευτικός να ζητήσει; Οι αξιολογητές θα εξαιρούνται για εκπαιδευτικούς Α’ βαθμού συγγένειας;    
     Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται και έχουμε τα εξής αποτελέσματα:
1. Η ελληνική οικογένεια πλανάται θεωρώντας ότι όλα αυτά τα μέτρα λαμβάνονται προς όφελος του παιδιού της.
2. Ο μαθητής απορρίφθηκε γιατί με το Νέο Λύκειο τα πράγματα έγιναν δύσκολα.
3. Ο εκπαιδευτικός έμεινε στάσιμος βαθμολογικά αλλά και επιστημονικά.
4. Ο Διευθυντής κυνηγάει τους εκπαιδευτικούς για την αυτοαξιολόγηση ώστε να προλάβει τις προθεσμίες υποβολής της ετήσιας έκθεσης.
Β. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε φορείς
     Για να καταγράψει τους φορείς που αποσπώνται εκπαιδευτικοί είναι αδύνατον. Μερικοί από αυτούς είναι:

1.    ΥΠΑΙΘ
2.    Περιφερειακές Διευθύνσεις
3.    Διευθύνσεις Νομών
4.    Δημόσιες Βιβλιοθήκες
5.    Γενικά Αρχεία Κράτους
6.    Πανεπιστήμια
7.    Μητροπόλεις
8.    Ομοσπονδίες
9.    Υπουργεία
10.    Γραφεία Βουλευτών κ.λ.π.
Οι άμεσοι προϊστάμενοί τους μπορεί να είναι:
1.    Διοικητικοί υπάλληλοι
2.    Μετακλητοί υπάλληλοι
3.    Πρόεδροι ομοσπονδιών
4.    Μητροπολίτες
5.    Βουλευτές
6.    Υπάλληλοι Δ.Ε. ή Τ.Ε.
7.    Υπάλληλοι που οι ειδικότητες και τα προσόντα τους δεν έχουν σχέση με την εκπαίδευση κτλ
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:
1.    Πώς θα αξιολογηθεί το επιστημονικό και παιδαγωγικό μέρος αυτών των συναδέλφων;
2.    Θα αξιολογηθούν με τη μία μόνο εκ των δύο παραμέτρων της αξιολόγησης (τη διοικητική);
3.    Κι αν είναι αποσπασμένοι στο ΥΠΑΙΘ και έχουν διατεθεί σε ομοσπονδία, ποιος είναι φυσικός τους προϊστάμενος;
4.    Κι αν είναι αποσπασμένοι σε κάποια μητρόπολη και βρίσκονται για χ λόγους 500 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα τους, ποιος είναι ο φυσικός τους προϊστάμενος;
5.    Κι αν είναι αποσπασμένοι σε δημόσια βιβλιοθήκη και χρειάστηκε να απουσιάσουν με νόμιμες άδειες (εγκυμοσύνης - γονική) και συχνά δύο φορές, δηλαδή τέσσερα περίπου χρόνια, ποιος είναι ο φυσικός προϊστάμενος;
     Ίσως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις.
     Εδώ θέλω να διευκρινίσω, για να μην θεωρηθεί ότι μεροληπτώ κατά αυτών των εκπαιδευτικών, ότι οι περισσότεροι από αυτούς, στελεχώνουν παραπάνω από επάξια τις υπηρεσίες στις οποίες βρίσκονται, με προσωπικό κόστος, καθώς κάνουν απίστευτα ωράρια, χωρίς διακοπές και πολλές φορές Σαββατοκύριακα.    
     Θέλω, ακόμη, να ρωτήσω αν όλες αυτές οι καθυστερημένες αποδόσεις Βαθμών και Κλιμακίων για χιλιάδες εκπαιδευτικούς και τα χρηματικά ποσά που τους αναλογούν, θα πληρωθούν αναδρομικά σε αυτούς που θα προαχθούν ή και στο μέλλον θα προάγονται ή θα τρέχουμε να τα διεκδικήσουμε δικαστικά.
     Τέλος θέλω να πω σε εσένα, συνάδελφε εκπαιδευτικέ,  που έχεις το ρόλο συμβούλου δίπλα στο νομοθέτη, και σου δίνεται η ευκαιρία να του προτείνεις, να τον ενημερώσεις, να τον συμβουλέψεις και να του αποτυπώσεις την πραγματικότητα στα σχολεία και τη δημόσια εκπαίδευση, ΤΟΛΜΗΣΕ ΤΟ, ΚΑΝΕ ΤΟ ΠΡΑΞΗ, ίσως σε ακούσει!
     Διότι, συνάδελφε, ο νομοθέτης είναι μετακλητός και εσύ που τον συμβουλεύεις τώρα, ίσως χρειαστεί να επιστρέψεις αύριο στο σχολείο που ανήκεις και θα αναγκαστείς να υπηρετήσεις νόμους, εγκυκλίους και αποφάσεις που πέρασαν από τα χέρια σου.
     Τουλάχιστον να έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη γιατί κάτι έκανες για την εκπαιδευτική κοινότητα, άσχετα αν δεν εισακούστηκες.
     Πουθενά δεν μπορεί να βρει κανείς μέτρα – σταθμά – ερωτηματολόγια για να αξιολογηθεί ο Έλληνας Εκπαιδευτικός.
     Ας μας αφήσουν να υπηρετήσουμε τον μαθητή και την οικογένειά του που τόσο ανάγκη το έχουν ειδικά ΤΩΡΑ.
     Όσο και να προσπαθήσουν να μας διασπάσουν στο χέρι μας είναι να μην το καταφέρουν.
     Άλλωστε κύριε νομοθέτη τον μαθητή αυτόν μετά από 15 χρόνια θα τον χρειαστείς και θα τον έχεις ανάγκη γιατί:
1.    Θα είναι ο επόμενος νομοθέτης.
2.    Θα είναι ο γιατρός σου
3.    Θα είναι ο δικηγόρος σου
4.    Θα είναι ο υπάλληλος της υπηρεσίας που θα πας
5.    Θα είναι ο εκπαιδευτικός των εγγονών σου
6.    θα είναι ο γείτονάς σου
7.    Θα είναι μέλος της οικογένειάς σου, θα είναι, θα είναι, θα είναι…   
 ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ;
 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς                                                                                           
       Καλό Πάσχα
Ο αιρετός του ΠΥΣΔΕ Ν. Ευβοίας
         Δημήτριος Α. Τουλούμης

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Θρήνος

Δημήτρης Δανίκας

Ο λόγος για όλους εμάς. Που θρηνούμε. Που αναρωτιόμαστε.

Ποια η τέλεια παράταξη και ποιο το τέλειο κόμμα; Ποιος νοιάζεται για την κατάντια μας; Ποιος θα εκπληρώσει τα όνειρά μας; Και ποιος ο ηγήτωρ ενός φωτεινού μέλλοντός μας; Πες μου ποιος;

Τα βάζουμε κάτω και συλλογιζόμαστε. Ο Σαμαράς είναι συστημικός και ταξικός εχθρός. Με τους καρχαρίες, αντίπαλος των φτωχών. Όμως είναι εγγύηση σταθερότητας. Η Μέρκελ τον γουστάρει και τον στηρίζει. Τι να κάνω; Αν τον ψηφίσω, πηγαίνω κόντρα στα συμφέροντά μου. Αν δεν τον ψηφίσω, μπορεί να χρεοκοπήσω. Τι να κάνω;

Τα βάζουμε κάτω και συλλογιζόμαστε. Ο Τσίπρας λέει πως είναι διαφορετικός και φιλικός με τους φτωχούς και τον σκληρά εργαζόμενο λαό. Όμως οι καρχαρίες δεν τον θέλουν. Επομένως έτσι και τον ψηφίσω μπορεί τη χώρα στον γκρεμό να στείλω. Αν δεν τον ψηφίσω, πάλι στα ίδια θα μείνω. Τι να κάνω;

Τα βάζουμε κάτω και συλλογιζόμαστε. Ο Κουτσούμπας σταθερά και ακλόνητα στο πλευρό των εργατών. Όμως έτσι και αλλάξει το καθεστώς θα φύγουμε από το euro. Θα καταλήξουμε Αλβανία του Χότζα, Βουλγαρία του Ζίβκοφ και Βόρεια Κορέα του Κιμ Γιονγκ Ουν. Επομένως, ουρές για ένα καρβέλι ψωμί. Επομένως, μιζέρια και μονοκομματική δημοκτατορία. Αν όμως δεν τον ψηφίσω, τότε ποιος θα υπερασπιστεί τα στοιχειώδη του φτωχού; Θεέ μου, τι να κάνω;

Τα βάζουμε κάτω και συλλογιζόμαστε. Ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι άφθαρτος και γοητευτικός. Άσε που το κόμμα του είναι φρέσκο με ονοματολόγιο καινούριο και με λόγο απλό. Κανονικό. Όμως δεν καταλαβαίνω ποιανού τα συμφέροντα εκφράζει. Γιατί δεν μπορεί να είναι την ίδια στιγμή και με τον εργαζόμενο και το αφεντικό. Άσε το άλλο. Μπας και η εμβόλιμη και αιφνίδια παρουσία του είναι χρηματοδοτημένη από κάποιον ζάπλουτο χορηγό; Να ροκανίσει ψηφουλάκια από τον Τσίπρα και στο τέλος να στηρίξει σαν δεκανίκι τον Αντώνη και τον Βαγγέλα; Όμως μέσα στο αδιέξοδό μου είναι μια κάποια λύση. Θεέ μου, βοήθα με. Τι να κάνω;

Τα βάζουμε κάτω και συλλογιζόμαστε. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι τουλάχιστον ακροδεξιός. Σαν ελληνική ρεπλίκα χιτλερίσκου. Όμως ο θυμός του με εκφράζει. Όμως τα λόγια του αποτυπώνουν τη δική μου οργή. Πράγματι. Μερικές φορές θέλω να τους κρεμάσω. Μερικές φορές έτσι μου ’ρχεται το «μπουρδέλο τη Βουλή να κάψω». Μετά και πιο ψύχραιμα το ξανασκέφτομαι και αναθεωρώ. Να «κάψω» για να φέρω ποιον; Θεέ μου, τι να κάνω;

Ο ένας είναι συστημικός. Ο άλλος είναι διαφορετικός, αλλά με αυτόν ρισκάρω. Ο τρίτος είναι αληθινός, αλλά με τίποτα δεν θέλω «υπαρκτό σοσιαλισμό». Ο τέταρτος φρέσκος, αλλά πονηρός. Και ο πέμπτος οργισμένος σαν εμένα αλλά με τον φασισμό. Θεούλη μου, φώτισε εμένα τον πάναγνο αμνό!

ΥΓ.: Να σου πω κάτι; Κατά βάθος βολεύεσαι με το αδιέξοδό σου. Ο ένας σου μυρίζει, ο άλλος σου βρομάει, ο τρίτος δεν σου πάει. Εσύ, εγώ, εμείς οι ατελείς αναζητούμε το τέλειο κόμμα και τον τέλειο αρχηγό. Όλοι αυτοί καθρεφτάκια του εαυτού μας και της κοινωνίας μας. Πάντα υπόλογοι αυτοί. Και πάντα αθώοι, ανιδιοτελείς εμείς. Η «αυτογνωσία» λέξη εχθρική. Η μαζική πολιτική λαλακία συνήθεια καθημερινή. Αυτή η αιτία της κρίσης. Αυτή και η ουσιώδης, όμως αόρατη, χρεοκοπία ελληνική!

Παρέμβαση Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. Αττικής για την Αξιολόγηση

Η πλειονότητα των Σχολικών Συμβούλων αποδέχεται, κατά την εκτίμησή μας, την ανάγκη της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ως μέσου για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Για κάθε εκπαιδευτική αλλαγή, ωστόσο, είναι απαραίτητη η συναίνεση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν πειστεί  για τη χρησιμότητά της.
Επειδή το νόημα κάθε πράξης προσδιορίζεται εν πολλοίς, από το συγκείμενο, επισημαίνουμε για ακόμη μια φορά, τη δυσμενέστατη συγκυρία για την εισαγωγή της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική κοινότητα (διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών, σύνδεσή της με ποσοστώσεις, ανασφάλεια).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο αξιολόγησης πιθανόν να παίξει ρόλο στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού της επόμενης δεκαετίας, χρειάζεται να  προβληματιστούμε  περαιτέρω και εν τω βάθει για τις αξίες που προτείνει καθώς και για το είδος σχολείου που επιθυμούμε  να έχουμε.
Συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο για την αξιολόγηση και αφού επισημάνουμε ότι:
α. Η επιβαλλόμενη αυτοαξιολόγηση στα σχολεία φαίνεται ως να αναιρεί το εσωτερικό κίνητρο του «αυτο» της αυτοαξιολόγησης και να συνδέει τον εκπαιδευτικό με το κίνητρο της επιβράβευσης  ενός κάποιου κλάσματος μορίων για τη συμμετοχή του στη διαδικασία. Όπως όμως είναι γνωστό, ό,τι επιβάλλεται δύσκολα βρίσκει το δρόμο της συνάντησης με την επιθυμία. Προφανώς, αναφερόμαστε στην επιθυμία ανάπτυξης της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σε αρκετά σχολεία παρατηρούνται διαφωνίες  μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις, με δυσμενείς, πιθανόν, επιπτώσεις στη συνοχή του συλλόγου διδασκόντων και το ψυχοσυναισθηματικό κλίμα του σχολείου. Αναρωτιόμαστε βεβαίως μήπως  έτσι  χαθεί η ευκαιρία για την ανάπτυξη κουλτούρας αυτοαξιολόγησης στα σχολεία μας.
β. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, η αναπτυξιακή - διαμορφωτική  λειτουργία της αξιολόγησης είναι αυτή που κυρίως μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να στοχαστούν κριτικά για τη διαδικασία διδασκαλίας - μάθησης,  το παιδαγωγικό τους έργο και να προχωρήσουν σε μετασχηματισμούς της διδακτικής τους πράξης.  Σε άλλη περίπτωση, διαγράφεται ο κίνδυνος της προσωρινής μόνον «συμμόρφωσης» των εκπαιδευτικών στα προτεινόμενα κριτήρια. Η επαγγελματική ανάπτυξη, προφανώς δεν μπορεί να επιβληθεί...
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
·        Αποσύνδεση της αξιολόγησης από τις ποσοστώσεις του Ν.4024/2011, οι οποίες οδηγούν σε ανταγωνισμούς, μισθολογικές καθηλώσεις και ανασφάλεια
·        Διετή προσωρινή εφαρμογή της αξιολόγησης, αποκλειστικά για εκείνους, οι οποίοι  επιθυμούν να αξιολογηθούν
·        Πιλοτική εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, κατά  το ίδιο χρονικό διάστημα,  και ερευνητική αποτίμηση
·        Άμεση λειτουργία υποστηρικτικού επιμορφωτικού πλαισίου για την ενίσχυση της αναπτυξιακής λειτουργίας της αξιολόγησης
ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

H ολετήρια δυναμική της μικρόνοιας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ

Αντιγράφω από το βιβλίο του Carlo Cipolla, Oι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας (εκδ. «Kέδρος», 2012):
«1. Πάντοτε και νομοτελειακά όλοι υποτιμούν τον αριθμό των ηλίθιων ατόμων που κυκλοφορούν στην κοινωνία.

2. H πιθανότητα να είναι ηλίθιο ένα συγκεκριμένο άτομο, είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του ατόμου.
3. Hλίθιος χαρακτηρίζεται το άτομο που οι πράξεις του προκαλούν ζημίες σε ένα άλλο άτομο ή σε ομάδα ατόμων, χωρίς το ίδιο να αποκομίζει κέρδη, ενώ πιθανό και να βλάπτεται σημαντικά.
4. Oι μη ηλίθιοι άνθρωποι πάντα υποτιμούν την καταστροφική ισχύ των ηλίθιων ατόμων. Συγκεκριμένα, οι μη ηλίθιοι άνθρωποι συνεχώς παραβλέπουν πως η συναναστροφή / συγχρωτισμός με ηλίθια άτομα αποδεικνύεται απαρέγκλιτα μοιραίο λάθος, ανεξάρτητα από χρόνο, τόπο και συνθήκες.
5. O ηλίθιος άνθρωπος είναι πιο επικίνδυνος από τον κακοποιό». Kαι σχολιάζω:
1. Όλοι πλανώμαστε στην εκτίμηση του αριθμού των ηλιθίων, η πλάνη αυτή μοιάζει ριζικό μας, νομοτέλεια. Kάθε φορά ξαφνιαζόμαστε – δεν μπορεί, είναι απίστευτη τόση ηλιθιότητα, αδύνατο σε τόσα πόστα τόσοι ανεγκέφαλοι.
Aδιανόητο ο τιμημένος με υψηλό κρατικό αξίωμα, με καίριες ευθύνες για τα κοινά, να συναγελάζεται με τραμπούκους εραστές της ναζιστικής φρίκης. Nα μιλάει τη γλώσσα της αλητείας, του υπόκοσμου, με σεξουαλικές χυδαιότητες δύσαρθρων κάφρων. Kαι να θέλει να μας πείσει, με αναίδεια χιλίων πιθήκων, ότι την οικειότητα αναστροφής με το περιθώριο την καλλιέργησε από ζήλο ιεραποστολικό: για να σώσει μισό εκατομμύριο Eλληνες παγιδευμένους στο κόμμα των Nεοναζί – το έκανε «για την πατρίδα και την παράταξη»!

Ήταν από τους εγγύτατους συνεργάτες του πρωθυπουργού, «κολλητός» του. Kαι θέλει να πιστέψουμε ότι ο πρωθυπουργός αγνοούσε τον ιεραποστολικό του ίμερο, τα σχέδιά του να πετύχει τη σωτηρία απολωλότων χαϊδεύοντας τα αφτιά των τραμπούκων, μιλώντας τη γλώσσα τους. Για να είναι σε τέτοιο αξίωμα, προφανώς ο πρωθυπουργός εκτιμούσε την «ευφυΐα» του, όμως αυτός αποκαλούσε τον πρωθυπουργό στα νεοναζί φιλαράκια του με την πιο πρόστυχη και εξευτελιστική λέξη των τριόδων.

2. Nαι, ηλίθιο μπορεί να είναι ένα άτομο άσχετα με την οικογενειακή του καταγωγή, τις σπουδές του, τα λεφτά του, τα πόστα στα οποία αναρριχήθηκε. Kανένα από τα γνωστά στιλπνά προσόντα δεν το εμποδίζει να συντάσσει, λ.χ., κυβερνητικές ανακοινώσεις απύθμενης, ιλιγγιώδους ηλιθιότητας. Nα ισχυρίζεται ότι μια βιντεοσκοπημένη συνομιλία, επειδή «υπεκλάπη» (δεν γνώριζε ο βιντεοσκοπούμενος ότι βιντεοσκοπείται) είναι και ανύπαρκτη, η αποτυπωμένη σε εικόνες πραγματικότητα καταγράφει το μη γενόμενον. H ηλιθιότητα πιστεύει ότι μπορεί να καταργεί την πραγματικότητα, ότι τα όσα ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού καταλόγισε στον πρωθυπουργό και σε δύο υπουργούς του δεν πρέπει να ελεγχθούν από το Kοινοβούλιο, δεν είναι ανάγκη να λογοδοτήσουν οι καταγγελλόμενοι, διότι η βιντεοσκοπημένη πραγματικότητα είναι μη πραγματική.
3. Hλιθιότητα είναι να έχεις τη βεβαιότητα ότι θα εξαλείψεις το «κακό» χώνοντας στη φυλακή τους «κακούς», έστω και με παιδαριώδη τεχνάσματα. Nα μη μπορείς ούτε καν να διανοηθείς το ερώτημα: ποιοι λόγοι, ποιοι παράγοντες, ποιες αιτίες οδήγησαν μισό εκατομμύριο Eλληνες να ψηφίσουν μια πολιτική σέκτα εξόφθαλμου φασισμού. Nα έχεις επιστρατεύσει όλα τα MME σε προπαγανδιστική υστερία «αποκαλύψεων» του τραμπουκισμού και κρετινισμού της σέκτας, αλλά να αρνείσαι με τυφλό πείσμα να καταλάβεις τα συνεχιζόμενα πολιτικά δικά σου εγκλήματα που τρέφουν και γιγαντώνουν το καρκίνωμα.
Hλιθιότητα είναι να κυβερνάς χωρίς να αντιλαμβάνεσαι πόσων ανθρώπων τη ζωή ρημάζεις, ενώ ταυτόχρονα, με παρανοϊκό μαζοχισμό, αυτοκαταστρέφεσαι. Nα θριαμβολογείς που βύθισες εκατομμύρια συνανθρώπους σου σε εναγώνια στέρηση και στην κόλαση της ανεργίας, επιδείχνοντας τώρα το κλεμμένο τους βιος σαν «πρωτογενές πλεόνασμα». Nα ναρκισσεύεσαι, επειδή ξεπουλώντας κάθε κοινωνική περιουσία στους διεθνείς κερδοσκόπους πήρες την άδειά τους να ξαναβγείς στα τρίστρατα για καινούργιο σισύφειο δανεισμό.

4. Όμως ίδια ηλιθιότητα, με παμπληθή τα άτομα που τη σαρκώνουν, είναι και να αντιπολιτεύεσαι την εθελότυφλη μικρόνοια αναπαράγοντας την αυτοκαταστροφική της δεινότητα. Nα είσαι άσος στο ξεμπρόστιασμα της ψευδολογίας, της φαυλότητας, της παραλυτικής ανικανότητας των αντιπάλων σου, και οι πολίτες να μην σε εμπιστεύονται ούτε να σε υπολήπτονται – να έχεις κολλήσει, δυο ολόκληρα χρόνια, στα ίδια σχεδόν δημοσκοπικά δεδομένα «διαμαρτυρίας». Aκόμα και οι ουρανομήκεις ηλιθιότητες των κυβερνήσεων εξόφθαλμης συμπαιγνίας (να φυλακίζουν τους ακροδεξιούς του υπόκοσμου και ταυτόχρονα, εν κρυπτώ και συνωμοτικά, να τους φλερτάρουν) δεν ανέβασαν τους δείκτες εμπιστοσύνης των πολιτών στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Γιατί; Διότι προσφέρει μόνο καταγγελίες και καθόλου προτάσεις, ρητορεύει φτηνιάρικες αοριστολογίες, μιλάει και για κάποιους σωστούς στόχους, αλλά δεν έχει να πει με ποιες συγκεκριμένες πρακτικές, ποια μέτρα, ποιες θεσμικές αλλαγές θα τους πετύχει. Kυρίως, δεν έχει να πει ονόματα η αξιωματική αντιπολίτευση: ποια στελέχη της, με ποια εμπειρία, με ποια προετοιμασία, με ποια κοινωνική αναγνώριση θα διαχειριστούν την οικονομία, την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την παιδεία. Πώς θα πειθαρχήσουν σε κοινωνικές στοχεύσεις τον αχαλίνωτο συνδικαλισμό, πώς θα πετύχουν αξιοκρατία στον δημόσιο βίο. Όσο αποφεύγει να δεσμευτεί η αξιωματική αντιπολίτευση σε συγκεκριμένους (και με ονοματεπώνυμο εκτελεστή) σχεδιασμούς, όσο η εικόνα της στη συνείδηση των πολιτών συνεχίζει να ταυτίζεται με τα «αντισυμβατικά» αμπέχονα ακκιζόμενα στο βήμα της Bουλής ή τις υστερικές εμμονές σε «προοδευτικές» ιδεοληψίες, θα υφίσταται τις συνέπειες της καταστροφικής ισχύος μοιραίων λαθών αμιγούς ηλιθιότητας.

Oι μη ηλίθιοι άνθρωποι υποτιμούν την καταστροφική ισχύ των ηλίθιων ατόμων. Θεωρούν ευφυή τον συμβιβασμό με την ηλιθιότητα, προκειμένου «να αποφευχθεί το χάος», όπως λένε. Παραβλέπουν την αδιάσειστη πιστοποίηση ότι ο συμβιβασμός με την ηλιθιότητα αποδείχνεται σε κάθε περίπτωση μοιραίο λάθος, ανεξάρτητα αν η ηλιθιότητα είναι γαλάζια ή πράσινη, κόκκινη, μαύρη ή παρδαλή. Ένα χάος που θα προέλθει από την άρνηση των μη ηλίθιων ανθρώπων να συμβιβαστούν με την ηλιθιότητα, ίσως να είναι και γόνιμο. Tο χάος από τη μείξη ηλιθιοτήτων (ΠAΣOK, N.Δ. και ΔHMAP στο ίδιο μπλέντερ) είναι δοκιμασμένο ελιξίριο θανάτου βασανιστικού.

5. Σίγουρα ο ηλίθιος άνθρωπος είναι πιο επικίνδυνος από τον κακοποιό.

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Νεοναζί καμαρώνει: Χτύπησα με ΙΧ Πακιστανό και τον παράτησα

Γράφει: η Άτροπος
 
Τον καιρό που ήμουν νέα -υπήρξε και τέτοια εποχή, ω ναι- δεν κυκλοφορούσαν οικονομικοί μετανάστες στους δρόμους της Αθήνας.
Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπαμε ούτε Χρυσαυγίτες.
Όχι ότι έλειπαν οι ακροδεξιοί, οι μοχθηροί και επιθετικοί άνθρωποι, ή οι εγκληματικές φυσιογνωμίες.
Κάθε άλλο.
Αλλά τάγματα εφόδου παραστρατιωτικά, που να δρουν ως κράτος εν κράτει, δεν υπήρχαν κατά κανένα τρόπο.
Ούτε, φυσικά, φασισταριά τα οποία αντήλασσαν τηλεγραφήματα με φίλους τους βουλευτές (τα κινητά δεν είχαν εφευρεθεί ακόμη, ώστε να στέλνουν sms), με τα οποία να καμάρωναν ότι πάτησαν με το αυτοκίνητό τους Πακιστανό -που έψαχνε για φαγητό στα σκουπίδια- και τον παράτησαν αιμόφυρτο στο δρόμο…
Σήμερα τα ζούμε όλα.
Με αποκορύφωμα τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Τελευταίο δείγμα η αθλιότητα Χρυσαυγίτη που είχε στείλει sms στον βουλευτή Παναγιώτη Ηλιόπουλο, με το οποίο έκανε χαβαλέ επειδή χτύπησε Πακιστανό και τον άφησε στο δρόμο.

Είναι άνθρωπος της νύχτας με χαμηλά ένστικτα και περιθωριακή συμπεριφορά, που τα κάνει και τα διαφημίζει;
Μπορεί. Το βέβαιο είναι, πάντως, ότι τα λέει και σπάει πλάκα με βουλευτή, ο οποίος έχει ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους.

Ευτυχώς η Δικαιοσύνη έχει κάνει το καθήκον της. Παρέπεμψε σε δίκη με την κατηγορία συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης πολλούς Χρυσαυγίτες και τους έχει ήδη προφυλακίσει.
Το ερώτημα είναι τι κάνουν κάποιοι πολίτες αυτού του τόπου. Πιο σωστά, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, που και ψήφισαν Χρυσή Αυγή το 2012 και εξακολουθούν να δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις ότι θα τους ξαναψηφίσουν.
Πριν από δυο χρόνια είχαν -υποτίθεται- το άλλοθι της άγνοιας για το χρυσαυγίτικο ποιόν, αλλά και της αγανάκτησης απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα και στον πολιτικό κόσμο.

Τώρα δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν γνωρίζουν τους στόχους και τις μεθόδους της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής.
Υπάρχει δε τέτοια πλειάδα πολιτικών σχημάτων, στην οποία μπορούν να διοχετεύσουν την αγανάκτησή τους για τα παλιά κόμματα, ώστε δεν έχουν καμιά δικαιολογία για ψήφο στον Μιχαλολιάκο.
Όσοι τη δώσουν, τελικά, απλώς θα αποδείξουν ότι συμμερίζονται και τις χιτλερικές απόψεις τους και τις βίαιες μεθόδους τους.

Ας το ξέρουν και εκείνοι και εμείς οι υπόλοιποι…

Συγχαρητήρια στη Θεατρική Ομάδα

  • Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Θεατρικής Ομάδας -με κύριο εκφραστή τον κ. Παπαδόπουλο Αντώνη- για την καταπληκτική τους δουλειά. 
  • Εύχομαι να συνεχιστεί για πολλά χρόνια αυτή η προσπάθεια γιατί είναι η καλύτερη διαφήμιση για τον Σύλλογό μας και τους εκπαιδευτικούς γενικότερα.
Γαπκιάδης Γιώργος

Υ.Γ. Όποιος δεν ακούσει την κ. Μεταξιώτη Δέσποινα στα τραγούδια που ερμηνεύει, νομίζω ότι  θα βγει πολλαπλά χαμένος. Ταλεντάρα η κυρία!!!

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Συνέπειες για τους Διευθυντές που δεν υπακούσουν-Ντρέπομαι που είμαι υπουργός

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
«Όποιος πάει απέναντι στο νόμο  θα υποστεί τις συνέπειες. Έχω στείλει εγκύκλιο  για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης προς τις σχολικές μονάδες και πρέπει να εφαρμοστεί ».
Τη δήλωση αυτή έκανε στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.
Παράλληλα ο υπουργός Παιδείας είπε :
Α.   «Ντρέπομαι που είμαι υπουργός Παιδείας  , που μετά από 32 χρόνια ξεκινά η αξιολόγηση».
Β.  «Είναι ντροπή για τη χώρα μας  να μην έχει γίνει αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εδώ και 30 χρόνια».
Γ. Οι αλλαγές φέρνουν  οξείες αντιδράσεις γιατί κάποιοι ξεβολεύονται»
Δ. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν. Η αξιολόγηση δεν έχει  σκοπό να τιμωρήσει . Προσπαθούμε ένα εντοπίσουμε τις αδυναμίες  για να τις διορθώσουμε.

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Ελέγχους στους τίτλους σπουδών των Στελεχών Εκπαίδευσης ξεκινά το υπ. Παιδείας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Ο κατά προτεραιότητα έλεγχος εγκυρότητας των πτυχίων και πιστοποιητικών των Στελεχών Εκπαίδευσης, Περιφερειακών Διευθυντών, Διευθυντών Εκπαίδευσης, Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, από το υπουργείο Παιδείας και η χορήγηση σχετικές τεχνογνωσίας από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), συμφωνήθηκε, κατά τη σημερινή συνάντηση του υφυπουργού Παιδείας Σ. Κεδίκογλου με τον υπουργό Διοικητική Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη.
Επίσης ο υφυπουργός Παιδείας παρουσίασε στοιχεία από την εφαρμογή του νέου πειθαρχικού δικαίου στον κλάδο των εκπαιδευτικών και τόνισε τις ιδιαιτερότητες που η εφαρμογή αυτή, και ιδίως η ρύθμιση της αυτοδίκαιης θέσης σε αργία, παρουσιάζει στον χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, προκρίθηκε η έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο Παιδείας με τη συνεργασία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να γίνεται ορθή εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου και να αποφεύγονται τυχόν καταχρηστικές πειθαρχικές διώξεις.

Οι Διευθυντές θα επιμορφώσουν όλους τους Διευθυντές Σχολείων για την αξιολόγηση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Ολοκληρώνεται ο κύκλος των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης  για την αξιολόγηση,με   το 5ο και τελευταίο Σεμινάριο Επιμόρφωσης για την αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο από 11 έως 13 Απριλίου στο υπουργείο Παιδείας για τους σχολικούς Συμβούλους   Και τους  Προϊσταμένους  Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης   των  Περιφερειών Βορείου Αιγαίου , Θεσσαλίας ,Ηπείρου ,Δυτικής Μακεδονίας  , Κεντρικής  Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ν. Ροδόπης, Δράμας, Ξάνθης  και Κρήτης.
 Θα ακολουθήσει ένα σεμνάριο εξ αποστάσεως για τα Στελέχη τα οποία για διάφορους λόγους απουσίαζαν.
Στη συνέχεια, αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ θα πρέπει να καλέσουν σε χώρους των Διευθύνσεών τους, του Διευθυντές Σχολικών μονάδων κατά ομάδες  για να τους δείξουν (επιμορφώσουν πως θα χειριστούν τις Ρούμπρικες και  τους Δείκτες, με Ενδεικτικά Παραδείγματα.
Τα Σεμινάρια είναι υποχρεωτικά.

Το υλικό (οδηγίες) για την αξιολόγηση των καθηγητών-δασκάλων-νηπιαγωγών που μοιράστηκε στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια στο υπ.Παιδείας (ΠΔ 152/2013) -Δείκτες, ενδεικτικά παραδείγματα και περιπτώσεις μελέτης, πίνακες κλπ
Το υλικό (οδηγίες για την αξιολόγηση των δασκλάλων, νηπιαγωγών και καθηγητών) που μοιράστηκε  στα Στελέχη Εκπαίδευσης  (Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικούς Συμβούλους) στα Σεμινάρια Αξιολόγησης, που γίνονται στο υπουργείο Παιδείας φέρει τον τίτλο « Επιμορφωτικό Υλικό για την Αξιολόγηση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔ 152/2013)» και αποτελείται από δύο μέρη :
Το πρώτο  μέρος περιέχει την «Εισαγωγή στις Θεωρητικές Αρχές, τις Διαδικασίες και τα Εργαλεία του Πλαισίου Αξιολόγησης»
Το δεύτρεο μέρος περιέχει:
 1 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών
Ρούμπρικες και Δείκτες
Ενδεικτικά Παραδείγματα
Μελέτες Περίπτωσης για τα Επιμορφωτικά
Σεμινάρια
Δελτία Αξιολογικών Εκθέσεων
 2 Αξιολόγηση Στελεχών Εκπαίδευσης
Ρούμπρικες και Δείκτες
Ενδεικτικά Παραδείγματα
Μελέτες Περίπτωσης για τα Επιμορφωτικά
Σεμινάρια
Δελτία Αξιολογικών Εκθέσεων
Συγγραφείς   είναι οι: Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Παρασκευάς Γιαλούρης Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιεχόμενο του επιμορφωτικού υλικού για την αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών (εισαγωγές, δείκτες, ενδεικτικά παραδείγματα και περιπτώσεις μελέτης, πίνακες κλπ) αποτελεί υλικό για τα επιμορφωτικά σεμινάρια και όχι νομικό κείμενο. Βασικός σκοπός του είναι (α) να βοηθήσει τους επιμορφούμενους αξιολογητές να εξοικειωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό με το Π.Δ. 152/2013 και (β) να αποτελέσει βάση προβληματισμού, ανταλλαγής απόψεων και εξάσκησης σε τομείς που ενδεχομένως θα απασχολήσουν τους αξιολογητές. Κατά την άσκηση του έργου της αξιολόγησης, οι αξιολογητές οφείλουν να εφαρμόσουν τις προβλέψεις του Π.Δ. 152/2013, ασκώντας τις σχετικές αρμοδιότητές τους που προκύπτουν θεσμικά από τη θέση που κατέχουν

Το Σεπτέμβριο ξεκινά η αξιολόγηση των καθηγητών, δασκάλων και νηπιαγωγών
Το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δήλωσε   ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του esos που του έγινε στις 3 Απριλίου.
Αρχικά ο υπουργός Παιδείας είπε πως μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος των επιμορφωτικών σεμιναρίων στα στελέχη της εκπαίδευσης θα ξεκινήσει άμεσα η αξιολόγηση. Μάλιστα ο πρόεδρος του ΙΕΠ Σ. Γκλαβάς που ήταν παρόν στη συνέντευξη είπε «η αξιολόγηση θα ξεκινήσει την επόμενη ημέρα από την ολοκλήρωση των Σεμιναρίων».
Στην επισήμανση όμως του esos  « άρα κ. Γκλαβά η αξιολόγηση θα πρέπει να ξεκινήσει μέσα στις πανελλαδικές» ο πρόεδρος του ΙΕΠ απάντησε: Οχι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Θα πάμε για το Σεπτέμβριο.
Ο υπουργός Παιδείας για το χρονοδιάγραμμα των επιμορφωτικών σεμιναρίων αξιολόγησης είπε ότι αφού ολοκληρωθούν τα Σεμινάρια για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους , θα ακολουθήσει η επιμόρφωση των Διευθυντών  των σχολικών μονάδων.
 Ο κ. Αρβανιτόπουλος είπε πως μέχρι σήμερα η πραγματοποίηση των σεμιναρίων έχουν μεγάλη επιτυχία.
Ασκείται τρομοκρατία
Ο υπουργός Παιδείας εξαπέλυσε επίθεση στους συνδικαλιστές από  τους οποίους όπως είπε ασκείται τρομοκρατία προς τους εκπαιδευτικούς ότι αξιολόγηση σημαίνει απολύσεις.
Ο κ. Αρβανιτόπουλος διαβεβαίωσε ότι αξιολόγηση δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με απολύσεις , αλλά στόχο έχει να εντοπιστούν οι αδυναμίες και ατ κενά των εκπαιδευτικών ώστε στη συνέχεια να βοηθηθούν/
Ο υπουργός Παιδείας χαρακτήρισε «απαραίτητο κρίκο»  την αξιολόγηση για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος