Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

Άποψη

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Τώρα που σιγά σιγά αρχίζει να ξεδιαλύνει το τοπίο σχετικά με την αξιολόγηση, αξίζει, νομίζω, τον κόπο να επισημάνουμε κάποια πράγματα.

"Οι κρίσεις των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων) επί υπουργίας Διαμαντοπούλου ήταν καθαρά κομματικές. Δεκάδες αξιόλογοι συνάδελφοι με προσόντα κόπηκαν γιατί δεν ήταν κομματικά αρεστοί. Στις κρίσεις του 2010 χύθηκε αίμα στην Εκπαίδευση. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιλεγέντων Στελεχών όλως τυχαίως στήριζαν το ΠΑΣΟΚ.   Υπάρχει και η σχετική απόφαση του Δ.Σ της ΟΛΜΕ που καταγγέλλει τις συγκεκριμένες κρίσεις».
Τα παραπάνω είπε στον υπουργό Παιδείας  Α. Λοβέρδο ο πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ και στέλεχος της ΔΑΚΕ κ. Παπαχρήστος  και του ανακοίνωσε ότι «Ως συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ δεν πρόκειται να δεχτώ να κριθούν οι συνάδελφοι μου από αυτούς τους Συμβούλους, δεδομένου ότι είναι γνωστή η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την επιλογή τους και επιπροσθέτως η θητεία τους τελειώνει στο τέλος της επόμενης σχολικής χρονιάς. "

Αυτή την άποψη έχει η ΔΑΚΕ των καθηγητών. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω  τη θέση της ΔΑΚΕ  των δασκάλων ούτε και την άποψη επί του θέματος της άλλοτε ΠΑΣΚ και νυν ΔΗ.ΣΥ. Κατά την ταπεινή μου άποψη έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία και να βγαίνουν ανακοινωσεις όταν θίγονται υπολήψεις.
Από αυτά που εγώ καταλαβαίνω, το βάρος έχει μετατοπιστεί όχι στο αν θα γίνει η αξιολόγηση αλλά στο ποιοι θα την κάνουν. Θέλουν, λοιπόν, οι παρατάξεις να προστατεύσουν να νώτα τους και τα δικά τους στελέχη. Λογικό μου φαίνεται. Εξάλλου τόσα χρόνια το ίδιο δε γινόταν;
Γιατί είναι τόσο βασικό στο ποιοι θα κάνουν την αξιολόγηση; Για τον απλούστατο λόγο ότι ο βαθμός της αξιολόγησης θα είναι βασικότατο κριτήριο για την προαγωγή του υπαλλήλου στον αμέσως ανώτερο βαθμό και την υπηρεσιακή του εξέλιξη. Επειδή δε  "Τη δόξα πολλοί εμίσησαν, το χρήμα ουδείς", να υπενθυμίσω ότι η προαγωγή του υπαλλήλου στον ανώτερο βαθμό σημαίνει και καλύτερες οικονομικές απολαβές.
Ας δούμε λίγα πράγματα με ποιο τρόπο γίνονται οι προαγωγές των υπαλλήλων με βάση τον νόμο 4024:
Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, που διενεργείται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο μία φορά το χρόνο, λαμβάνεται υπόψη:
α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης και συγκεκριμένα:
αα) η απόδοσή του που μετράται με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της στοχοθεσίας και
ββ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συμπεριφορά στην υπηρεσία,
β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόμενο βαθμό, των κρινόμενων υπαλλήλων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και
γ) ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό, όπως ορίζεται ειδικότερα στη παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
Ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπάλληλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, δεν εξελίσσεται μισθολογικά δεν συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό.
2. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, η απόδοση του κρινόμενου υπαλλήλου λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% τουλάχιστον επί του συνόλου, που αφορά στα λοιπά κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών και άλλων προσόντων, όπως ορίζονται ειδικότερα από το σύστημα αξιολόγησης. Προκειμένου για την προαγωγή από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α το ποσοστό αυτό είναι 80% τουλάχιστον.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση με τους προβλεπόμενους στόχους, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μονάδας και η συμπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία, αποτελούν αντικείμενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο.
Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται με βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινομένων, ως εξής:
- Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε: μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ: μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ: μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β: μέχρι και 70% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α: μέχρι και 30% των κρινόμενων υπαλλήλων.

Τελικά, τη μόνη απόφαση που πήρε η 83η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ -πρόταση του ΠΑΜΕ που ψηφίστηκε από Παραμβάσεις και ΕΡΑ- είναι να διαγραφούν άμεσα τα στελέχη της εκπαίδευσης που συμμετέχουν στην αξιολόγηση ( Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι) και από τον Σεπτέμβρη όσοι Διευθυντές Σχολείων συμμετέχουν στην αξιολόγη. Δεν έμαθα τίποτε για το τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς που θα θελήσουν να αξιολογηθούν...
Προσωπικά διαφωνώ με οποιαδήποτε διαγραφή. Οι διαγραφές οξύνουν τα προβλήματα και δεν τα λύνουν. Τιμιότητα χρειάζεται από όλους μας. Τα άλλα θα τα ξεπεράσουμε.
Γαπκιάδης Γεώργιος

Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Στις 2/7 η συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ για τις μεταθέσεις - Έως 11/ η ανακοίνωσή τους, του αιρετού Βασίλη Παληγιάννη

Αθήνα, 28/06/2014
Την Τετάρτη 2/7/14 η συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ για τις Μεταθέσεις
Έως τις 11/7/2014 η ανακοίνωσή τους
Το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει την Τετάρτη 2/7/14 και την Πέμπτη 3/7/14 για να εξετάσει σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:
1.      Εξέταση αμφισβητούμενων αιτήσεων μετάθεσης.
2.      Εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων ανάκλησης μεταθέσεων
3.      Εξέταση αιτήσεων για ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων.
4.      Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης για Ειδική Αγωγή.
5.      Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης στα Διαπολιτισμικά Σχολεία.
6.      Συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών.
Η εξέταση θεμάτων μετάθεσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα συνεχιστεί την Τρίτη 8/7/2014.
Ελπίζουμε την Πέμπτη 10/7/14 ή το αργότερο Παρασκευή 11/7/2014, αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, να ανακοινωθούν και επισήμως οι μεταθέσεις.
Θέλω να επισημάνω την υπερπροσπάθεια όλων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσωπικού για την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος για τις μεταθέσεις που έθεσε η νέα πολιτική ηγεσία και συγκεκριμένα ο καθ’ ύλην αρμόδιος υφυπουργός κ. Δερμεντζόπουλος.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων, παρά τη μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση που υπήρξε ως προς την υποβολή των αιτήσεων, αποδεικνύει πως όταν υπάρχει πολιτική βούληση όλα μπορούν να υλοποιούνται στην ώρα τους.
Σημειώνω πως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων θα υποβληθούν οι αιτήσεις αμοιβαίων μεταθέσεων.
Οι αποσπάσεις σε φορείς, Διευθύνσεις και Κεντρική Υπηρεσία θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος Ιουλίου.
Οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ελπίζω να πραγματοποιηθούν έως το τέλος Αυγούστου.
Πάντα στη διάθεσή σας
 Παληγιάννης Βασίλειος

Το δίκαιο των δικαίων

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο​​ι ένστολοι υπήρξαν το μεγάλο ταμπού της μεταπολίτευσης. Η κοινωνική τους αξιοπιστία μπορεί να είχε υποβαθμισθεί μετά τη δικτατορία και την πανωλεθρία της Κύπρου, όμως η θέση τους στον κρατικό μηχανισμό ήταν αντιστρόφως ανάλογη της υποβαθμισμένης τους αξιοπιστίας. Η πολιτική τάξη το 1974 δεν μπορούσε να ξεχάσει, παρά τους λεονταρισμούς της ρητορείας της, πως τον Απρίλιο του 1967 μερικοί μεσαίοι αξιωματικοί του στρατού την είχαν συλλάβει με τις πυτζάμες. Για να συνειδητοποιήσουμε πόσο βαθύ υπήρξε το τραύμα αρκεί να θυμηθούμε πως το 1981, όταν είχε γίνει απόπειρα πραξικοπήματος στην Ισπανία από τον αντισυνταγματάρχη Τεχέρο, κι ενώ οι βουλευτές ήταν πεσμένοι στο πάτωμα ο Χουάν Κάρλος με το θάρρος του, έσωσε τη δημοκρατία. Ο «δικός μας» αρκέστηκε να κάνει μούτρα στη φωτογραφία που βγήκε με τους πραξικοπηματίες. Εν πάση περιπτώσει. Το μόνο που δεν ήθελε η πολιτική τάξη, αριστερά τε και δεξιά, ήταν να δώσει στους ένστολους ερείσματα για να τη συλλάβουν και πάλι με τις πυτζάμες. Αν δεν κάνω λάθος, η αντιπολίτευση η οποία καταψήφιζε μονίμως τους προϋπολογισμούς της εκάστοτε κυβέρνησης εξαιρούσε πάντα τις δαπάνες για την άμυνα. Η χώρα εξοπλιζόταν για να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός πολέμου που δεν έγινε ποτέ και εν τέλει οι μόνοι που βγήκαν κερδισμένοι ήταν οι Τσοχατζόπουλοι και οι διάφοροι συνεργάτες τους. Μέχρι πρότινος δε οι στρατεύσιμοι ήσαν υπεράριθμοι, μάλλον για να δικαιολογούν τις οργανικές θέσεις αξιωματικών, ακριβώς όπως οι υπεράριθμες σφραγίδες στην έκδοση πιστοποιητικών.
Και στην περίπτωση των ενστόλων ισχύει ό,τι ισχύει σε όλους τους άλλους τομείς, η ισοπέδωση η οποία οφείλεται στην αδυναμία αξιολόγησης. Ένστολος είναι ο σμηναγός που διακινδυνεύει κάθε μέρα τη ζωή του στο Αιγαίο, ένστολος και ο γραφειοκράτης της ιεραρχίας σ’ ένα στρατόπεδο κάπου στην ενδοχώρα. Ένστολος είναι ο αστυνομικός της ομάδας Δίας ο οποίος κινδυνεύει γιατί έχει να αντιμετωπίσει τη σκληρή παραβατικότητα της Αθήνας, ένστολος και ο αστυνομικός που γυρίζει από την άλλη για να μη δει ότι το μηχανάκι πέρασε με κόκκινο και μπλέξει. Όταν λοιπόν αποφασίζει ο σεβασμιότατος υπουργός να επιστρέψει χρήματα στους ενστόλους για να αποκαταστήσει τυχόν αδικίες, κανονικά θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει ποιες κατηγορίες ενστόλων έχουν αδικηθεί. Ειδικά όταν έχει να μοιράσει χρήματα τα οποία, για να τα αποκτήσει, έχει καταστρέψει με τον πιο βίαιο τρόπο ολόκληρα κοινωνικά στρώματα. Διότι ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας του οποίου η ακίνητη περιουσία έχει στην πραγματικότητα δημευθεί και ο οποίος αδυνατεί να σηκώσει το βάρος της φορολογίας που του επιβάλλεται, μπορεί να μην απειλεί τη δημοκρατία με τα όπλα του, όμως χωρίς αυτόν δημοκρατία δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου που νομίζει ότι η δημοκρατία εξαντλείται στο γεγονός ότι κάποιοι μπορούν να ψηφίζουν τον Αργύρη Ντινόπουλο. Φοβούμαι πολύ πως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.

Για τους δικαστές δεν έχω και πολλά να πω. Νομίζω ότι οφείλουμε όλοι μαζί να τους ευχηθούμε υγεία, μακροημέρευση και ευημερία και να τους διαβεβαιώσουμε ότι δεν πρέπει να ανησυχούν. Να θυμούνται ότι το δίκαιο είναι με το μέρος τους εξ ορισμού και κανείς δεν πρόκειται να τους το πάρει. Γι’ αυτό ας μη χάνουν το ηθικό τους και με το κεφάλι ψηλά να αντιμετωπίζουν με τη δέουσα αυστηρότητα όλους αυτούς τους μικρομεσαίους οι οποίοι, αδυνατώντας να πληρώσουν φόρους και χαράτσια, θα εμφανιστούν μπροστά τους με το κεφάλι σκυμμένο επειδή δεν έκαναν το χρέος τους απέναντι στη δημοκρατία και το δικαστικό σώμα. Διότι αν αφαιρέσεις ένστολους και δικαστές δεν μένουν και πολλοί για να στηρίξουν τη δημοκρατία. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να εργαζόμαστε για να τους συντηρούμε πάση θυσία.

Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑ- ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Συνεδρίασε σήμερα το Υπηρσιακό Συμβούλιο με θέμα τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, που θα σταλούν στο Υπουργείο από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μασλάρη Γεώργιο, προκειμένου να γίνουν οι μεταθέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα κενά και τα πλεονάσματα είναι:
 • Δάσκαλοι: +10 (πλεόνασμα)
 • Νηπιαγωγοί: -6 (έλλειμμα)
 • Μουσικοί: -5 (έλλειμμα)
 • Αγγικών: 0
 • Φυσικής Αγωγής: 0

Σχόλια: 
 • Η λογική λέει ότι πολύ δύσκολα θα έρθουν δάσκαλοι στο νομό μας με μετάθεση ενώ αντίθετα μπορούν να έρθουν έξι Νηπιαγωγοί περισσότερες από αυτές που -τυχόν- θα φύγουν.
 • Είναι σίγουρο ότι μετά και από τη διαδικασία των μεταθέσεων θα προκύψουν πολλά λειτουργικά κενά δασκάλων τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν είτε με τις αποσπάσεις είτε με αναπληρωτές. Τουλάχιστον αυτό  ελπίζουμε!

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Οι δικαστές φροντίζουν μόνο για το σπίτι τους, οι άλλοι ας καούν…

Γράφει: Δημόφαντος

Δεν υπάρχει αμφιβολία, οι δικαστικοί έχουν χάσει μεγάλο τμήμα των εισοδημάτων τους και πολλοί εξ αυτών τα βγάζουν δύσκολα πέρα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ο δικαστής και ο εισαγγελέας πρέπει να αμείβονται ικανοποιητικά, ώστε να μπορούν να διατηρούν την ανεξαρτησία τους και να έχουν κλειστά τα αυτιά τους στις «σειρήνες».
Αναρωτιέμαι, υπάρχει αμφιβολία ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής;
Αναρωτιέμαι, επίσης, υπάρχει αμφιβολία ότι δυστυχούν οι συνταξιούχοι με τις άγριες περικοπές των συντάξεών τους;
Αναρωτιέμαι, τέλος, υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα έχουν υποστεί τεράστιες περικοπές στις αποδοχές τους;
Αν δεν υπάρχει αμφιβολία για όλα αυτά, μήπως μπορούν οι αγαπητοί δικαστές να μας εξηγήσουν πώς είναι δυνατόν να αποφασίζουν ότι είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές μόνο των δικών τους εισοδημάτων;
Άντε, ως ένα βαθμό, και των ενστόλων.

Γιατί, για παράδειγμα, είναι συνταγματική η απόλυση των καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών και των σχολικών φυλάκων; Γιατί είναι συνταγματικό το τσεκούρωμα του ΕΚΑΣ των συνταξιούχων; Γιατί είναι συνταγματική η κατάργηση του δώρου και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο;
Μπορώ να παραθέσω και πολλά ακόμη «γιατί», νομίζω όμως πως δεν υπάρχει λόγος. Έχω γίνει αντιληπτός, όπως -δυστυχώς- αντιληπτές έχουν γίνει και οι προθέσεις των δικαστών… Τα καλά και συμφέροντα…

Ανδρέας Λοβέρδος: Θεσμός κλειδί για την εκπαίδευση η αξιολόγηση και πρέπει να γενικευτεί

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: «Η αξιολόγηση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, είναι μια πολιτική νομοθετημένη, δεν ξέρω εάν εδώ ή εκεί η νομοθεσία έχει τις ευστοχότερες δυνατές, ή κάπως άστοχες ρυθμίσεις. Η αξιολόγηση όμως θα γίνει. Και είναι μια θέση την οποία χθες εκφράσαμε κατά τις προγραμματικές μας δηλώσεις. Η αξιολόγηση δεν φτάνει στον Φεβρουάριο του ’15, η αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια και στη Διοίκηση είναι τρέχουσα διαδικασία, τώρα. Η οποία έχει βασικά της στάδια τώρα, το θέρος και διευρύνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς από το Σεπτέμβρη. Τώρα δηλαδή είμαστε στη φάση όπου επιμορφώνονται προκειμένου να κάνουν την αξιολόγηση και στη συνέχεια αξιολογούνται, τα στελέχη της εκπαίδευσης. Και μετά πάμε στους δασκάλους και τους καθηγητές.
        Αυτό το έχουμε συζητήσει με τις Ενώσεις και με τη ΔΟΕ και με την ΟΛΜΕ, έχουμε ακούσει τις αιτιάσεις τους για τις διατάξεις του νόμου που κρίνουν ότι είναι αντισυνταγματικές, που κρίνουν ότι δεν είναι σωστές, όμως τους έχουμε ζητήσει ένα άλλο πρότυπο αξιολόγησης το οποίο δεν μας έχει σταλεί.
        Συνεπώς υπάρχει μια καταγγελία εναντίον ενός –όπως ισχυρίζονται- κακού συστήματος, αλλά όχι μια πρόταση για κάποιο άλλο. Και μάλιστα μας ζητήθηκε να το αλλάξουμε, να καταργήσουμε αυτό που υπάρχει και να ανοίξουμε συζήτηση και απαντήσαμε πως δεν θα το κάνουμε.    Όποιος έχει οποιαδήποτε νομική αιτίαση για παραβίαση νόμου ή του Συντάγματος, μπορεί να πάει στα Δικαστήρια, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Συνεπώς αυτή είναι μια διαδικασία που θα προχωρήσει. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα εδώ κι εκεί και κρούσματα βίας, αλλά ξέρω επίσης ότι πολλοί εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αξιολογηθούν και πρώτοι. Δηλαδή ο αρμόδιος Υφυπουργός ο κ. Δεμερτζόπουλος με ενημέρωσε χτες και ενημερώσαμε και τους δημοσιογράφους ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιδιώκουν την εφαρμογή του νόμου και θέλουν μάλιστα να αξιολογηθούν πρώτοι αυτοί. Προχωράμε κανονικά στην αξιολόγηση».
Για την κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είπε: «Εκτιμούμε, με βάση τις συνταξιοδοτήσεις της φετινής χρονιάς αλλά και της παρελθούσης και των παρελθόντων ετών, όπως ενημερωθήκαμε και από τον κ. Αρβανιτόπουλο και από την Υπηρεσία, ότι τα κενά πρέπει να είναι πάνω από 20.000. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει γρήγορα να αντιμετωπίσουμε. Θα είναι αναπληρωτές αυτοί. Δεν θα είναι προσλήψεις γιατί εξ αυτών οι 2.000 είναι οι κανονικοί διορισμοί από τον κ. Μητσοτάκη από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης βάσει της αντιστοιχίας 1 προς 10. Την στιγμή που παραλάβαμε, είχαμε από τον κ. Αρβανιτόπουλο την ενημέρωση ότι έχουν καθυστερήσει δυο μήνες οι μεταθέσεις που προηγούνται των αποσπάσεων, των μετατάξεων και της αναπλήρωσης. Το πρώτο στάδιο που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέσα Μαΐου ολοκληρώνεται τώρα.
Άρα όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία που θα μας έχει στις επάλξεις μέχρι τέλος Αυγούστου για να μην έχουμε σοβαρό πρόβλημα στο εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή, δεν έχουμε τα σχολεία ανοιχτά την ώρα που πρέπει. Πρέπει να είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Γι’ αυτό και αποφασίσαμε να ξεκινήσει η σχολική χρονιά όπως πέρσι και όχι νωρίτερα».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΓΙΑ ΚΕΝΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

Αύριο, Παρασκευή 27/6/2014 και ώρα 9π.μ., συνεδριάζει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με θέμα τα κενά και τα πλεονάσματα που υπάρχουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Καστοριάς, προκειμένου να γίνουν οι μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Ποιες είναι οι προτεραιότητες του υφυπουργού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Τις προτεραιότητες του, ως αρμόδιος υφυπουργό0ς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρουσίασε σε σημερινή συνέντευξη τύπου, παρουσία του υπουργού Α. Λοβέρδου, ο Δ. Δερμετζόπουλος.
Α. ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κ. Υπουργέ. Θα ξεκινήσω κυρίες και κύριοι από το τελευταίο που είπε ο Υπουργός και αφορά κάποιες αρμοδιότητες που πραγματικά είμαστε το πρώτο Υπουργείο που πετύχαμε μετά από έντονη πίεση, να τις πάρουμε μέσα από ΦΕΚ για να μπορούμε να κινηθούμε άμεσα και να μπορούμε να υπογράψουμε άμεσα όλα αυτά που πρέπει να ξεκινήσουμε.
Ξεκινώ λοιπόν από το θέμα των αρμοδιοτήτων. Θ’ αναφερθώ στο τέλος της τοποθέτησής μου, όσον αφορά το επίπεδο της συνεργασίας. Αλλά επειδή υπάρχουν κάποια θέματα που έθεσε ο Υπουργός και αφορούν τα μουσικά σχολεία, το σχολικό αθλητισμό, παρ’ ότι ανήκουν βάσει των αρμοδιοτήτων σ’ εμένα, είναι μια προσπάθεια που θα την κάνουμε όλοι μαζί.
Και πραγματικά είναι αξιόλογο ότι έχουμε τον Κώστα Κουκοδήμο που είναι γνώστης του σχολικού αθλητισμού και τον Υπουργό ο οποίος είναι έντονα ενδιαφερόμενος γι’ αυτόν. Αυτά, λίγο αργότερα.
Θέλω να πω ότι από πλευράς δικής μου αρμοδιότητας και δικής μου στοχοθεσίας, επέλεξα να χωρίσω την επόμενη χρονιά μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015 δηλαδή, σε τρεις περιόδους που θεωρώ ότι είναι περίοδοι που πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα σ’ αυτές.
Πρώτη μας προτεραιότητα και δε θα έλεγα μόνο πρώτη, είναι απόλυτη προτεραιότητα και ήταν η πρώτη κουβέντα που κάναμε όταν ξεκινήσαμε αυτή τη συνεργασία όπως μας ανατέθηκε από τον Πρωθυπουργό, ήταν μία: Ήταν να έχουμε μια ομαλή έναρξη του σχολικού έτους 2014-15. Καθορίσαμε την 11η Σεπτεμβρίου σαν ημερομηνία έναρξης, αλλά μέχρι την 11ης Σεπτεμβρίου οφείλουμε να έχουμε σχολεία τα οποία θ’ ανοίξουν με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα και κενά.
Έτσι λοιπόν, η πρώτη δράση η δική μου ήταν να μαζέψω τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, να συντονιστούμε, να τους καλέσω και πραγματικά τους ευχαριστώ γι’ αυτό, να υπερβάλλουν εαυτόν, έτσι ώστε μέσα σ’ έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη, να βάλουμε όλες τις ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν, προκειμένου στις 11 Σεπτεμβρίου να μπορούμε να ξεκινήσουμε ομαλά και όπως σας είπα και πριν και μια φράση που χρησιμοποιών επανειλημμένα, με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα.
Γιατί κακά τα ψέματα, πάντα, κάθε χρονιά στη χώρα μας, έχει προβλήματα. Είμαστε ρεαλιστές και ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη μας προτεραιότητα.
Όταν λέω προβλήματα, αυτό αφορά δυο πράγματα, δυο τομείς: Το ένα είναι το υλικό το εκπαιδευτικό, τα βιβλία. Σήμερα λοιπόν μπορώ να σας πω με στοιχεία που έχω από τον «Διόφαντο», ότι ήδη το 90% των βιβλίων έχει πάει σε επίπεδο Διεύθυνσης νομού και το 10% είναι στη διαδικασία της αποστολής. Εκτιμούμε και πιστεύω ότι δε θα πέσουμε έξω στις εκτιμήσεις μας, ότι τέλος Αυγούστου θα έχουν όλα τα σχολεία τα βιβλία που χρειάζονται.
Ένα δεύτερο θέμα το οποίο αποτελεί και αυτό πρώτη μας προτεραιότητα το οποίο όμως καλύπτει και διατρέχει
Ένα δεύτερο θέμα, το οποίο αποτελεί και αυτό πρώτη μας προτεραιότητα το οποίο όμως καλύπτει και διατρέχει τις τρεις περιόδους είναι το θέμα της αξιολόγησης. Ένα θέμα το οποίο πραγματικά απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα, για το οποίο είχαμε με πρωτοβουλία του Υπουργού συνάντηση με την ΟΛΜΕ και με το ΔΟΕ το έθεσαν πρώτο αν δεν κάνω λάθος, απλά θα σας ενημερώσω ότι μέχρι σήμερα και κλείνει στις 30/6 το στάδιο της επιμόρφωσης των αξιολογητών. Αναφερόμαστε σε 13.000 περίπου εκπαιδευτικούς που είναι 1.000 στελέχη που ξεκινούν από τον περιφερειακό Διευθυντή και καταλήγουν στο σχολικό σύμβουλο Α και Β βαθμίδας εκπαίδευσης και περίπου 12.000  διευθυντές σχολικών μονάδων με καταληκτική ημερομηνία 30/6.
Αξίζει να σημειώσουμε εδώ κάτι επειδή γίνεται πάρα πολλή κουβέντα. Υπάρχουν ήδη Περιφέρειες και μάλιστα Περιφέρειες στις οποίες περιμέναμε ότι θα υπάρχουν προβλήματα όπως είναι η δυτική Ελλάδα ή το νότιο Αιγαίο λόγω των πολλών νησιών, όπου ήδη ο κύκλος επιμόρφωσης έχει ολοκληρωθεί κατά 100%.
Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας από στοιχεία που έχουμε έχει ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό 85 έως 90% αλλά 30/6 θα έχει κλείσει αυτός κύκλος.
Και περνάμε στο δεύτερο κύκλο  που ξεκινάει από την 1η Ιουλίου και αφορά την αξιολόγηση όλων αυτών των ανωτέρω και μετά την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου προχωράμε στη διαδικασία της αξιολόγησης των υπόλοιπων εκπαιδευτικών. Εδώ θα σημειώσω ότι επειδή υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από αρκετούς εκπαιδευτικούς που θέλουν κατά προτεραιότητα με αίτησή τους να αξιολογηθούν εμείς θα το κάνουμε αυτό.
Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι. Είναι κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ακράδαντα στο θεσμό της αξιολόγησης και λένε ότι «εγώ θέλω να είμαι αξιολογημένος». Εμείς σε αυτούς θα δώσουμε προτεραιότητα. Από εκεί και μετά υπάρχουν κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι για λόγους βαθμολογικής ανέλιξης θέλουν να είναι γρήγορα μπροστά αξιολογημένοι. Και αυτοί προτάσσονται. Δεν αλλάζει καμία δική μας τακτική.
Αναφέρθηκε ο Υπουργός στο θέμα των νομοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου και είπε ότι έχω δυο νομοσχέδια για τα οποία λόγω των αρμοδιοτήτων έχω εγώ την ευθύνη. Αφορούν το νομοσχέδιο της έρευνας και τεχνολογίας το οποίο είναι σε ένα πολύ ώριμο στάδιο, εκτιμούμε ότι στις 10 Ιουλίου θα είμαστε στη θέση να έχει εισαχθεί στη Βουλή από εκεί και πέρα βέβαια είναι θέμα του προγραμματισμού της Βουλής για το πότε θα συζητηθεί.
Εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Υπουργός και πραγματικά είναι και προσωπική μου πεποίθηση και προσπάθεια, είναι πλέον η έρευνα και τεχνολογία στη χώρα μας να πάψει να είναι κάτι το θεωρητικό και κάτι το μεγαλεπήβολο. Θα πρέπει να περάσει σε επίπεδο εφαρμοσμένης πια πολιτικής.
Αυτή η εφαρμοσμένη πολιτική στη χώρα μας με την οικονομική δομή περνάει μέσα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή την περίοδο  που όλοι μας γνωρίζουμε έχουν  υποστεί όλα τα δεινά της οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε, χρειάζονται πια και αυτή τη στήριξη που μέσα από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσα από την επίβλεψη του Υφυπουργού και μέσα από την εποπτεία του Υπουργού, είμαστε αυτοί οι οποίοι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε αυτή την ώθηση.
Το δεύτερο νομοσχέδιο πάλι δικής μου αρμοδιότητας αφορά την ειδική αγωγή, το οποίο έχει περάσει από διαβούλευση. Ήταν ένα νομοσχέδιο από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, το επεξεργαζόμαστε, αλλά αυτό βέβαια θα πάει περίπου ένα δεκαπενθήμερο θα είναι έτοιμο για να κατατεθεί στη Βουλή που σημαίνει περί τα μέσα προς τέλος Ιουλίου, οπότε κλείνει και αυτή η δική μας πλέον εισαγωγή νομοσχεδίων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και της Βουλής θα κοιτάξουμε και στοχεύουμε αυτά τα δυο, συν το ένα αρμοδιότητας του Υπουργού, στα Θερινά Τμήματα να έχουν πια ολοκληρωθεί.
Δεύτερη περίοδος είναι από τις 11 Σεπτεμβρίου -και θα παρακαλέσω η 11η Σεπτεμβρίου να μην έχει καμία σχέση με την 11η Σεπτεμβρίου τη γνωστή- μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2014. Εδώ, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι –και αν θέλετε, όχι οφείλουμε είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε- είναι να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε συνεχώς αυτό που θα επιδιώκουμε μέχρι τότε. Που είναι τι; Είναι η ομαλή λειτουργία των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας.
Θα προκύψουν κενά, τα οποία αφορούν ανάγκη αναπληρώσεων κι όλα αυτά, τα οποία θα τα παρακολουθούμε πολύ έντονα και αυτό αποτελεί  μετά την απόλυτη προτεραιότητα που θέσαμε στην πρώτη φάση, την πρώτη μας προτεραιότητα στη δεύτερη περίοδο.
Ένα άλλο θέμα που έχει ανοίξει πάρα πολύ και απασχολεί την κοινωνία, απασχολεί τα Μέσα Ενημέρωσης είναι η Τράπεζα θεμάτων. Η Τράπεζα θεμάτων από το Σεπτέμβριο και μετά θα ολοκληρωθεί όπως ο νόμος επιτάσσει και για τη Β’ λυκείου θα είμαστε έτοιμοι.

Ξεφτίλες

Δημήτρης Δανίκας

Η  χειρότερη  είδηση των   τελευταίων μηνών. Δια χειρός Γιάννη Μανιάτη.  Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Βουλευτής  του   πέτσινου  σοσιαλιστικού ΠΑΣΟΚ. Εξ  Αργολίδας προερχόμενος.

Όπου με νομοσχέδιο  καταργούνται οι απαγορεύσεις  σε   περιοχές αμιγούς  κατοικίας. Και ως εκ τούτου κάτω από  το  διαμέρισμά σου θα λειτουργούν  ταβέρνες,  σουβλατζίδικα,  πιτσαρίες, καφετέριες, χασάπικα,  μανάβικα, χαμαιτυπεία και  μπορντέλα!

Που  πάει να ο πει   ένας πάνω στον άλλο και όποιον πάρει ο Χάρος.    Πράγμα που  σημαίνει τα ξής  απλά πραγματάκια:

Πουθενά, σε κανένα σημείο  των  χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  δεν επιτρέπεται και   δεν ενθαρρύνεται   τέτοιο  αλαλούμ,  τέτοιο  χάλι,  τέτοια και τόση  καφρίλα.

Πουθενά, σε  κανένα  σημείο της Ευρώπης  δεν   υποβαθμίζεται  στην  αφρικανική   ζώνη  η  ζωή των πολιτών.

Και πουθενά, σε κανένα σημείο της Ευρώπης, ανάλογο υπουργείο δεν  εγκληματεί κατά  των  πολιτών.  Ως εκ τούτου  τα αρχιγράμματα ΥΠΕΚΑ   σημαίνουν Υπουργείο Παρανοικής Επέλασης και Κλιματικού Αφανισμού!

Γιατί  αυτό; Μα φυσικά  επειδή  επιθυμούν, με τον χειρότερο και πιο απάνθρωπο τρόπο  να σπρώξουν την Αγορά. Σκουπιδότοπος  ανθρώπινων  ψυχών. Σκουπιδότοπος εξαρτημένων,  προσκυνημένων  πολιτικών.   Σκουπιδότοπος ανάλγητων, κυνικών, βάρβαρων, απολίτιστων κυβερνητικών!

Υπό κανονικές, πολιτισμένες συνθήκες,  θα  έπρεπε άπαντες  οι  πολίτες να   εγκαταλείψουν τους καναπέδες και   τις  καφετέριες και να ορμήσουν στους  δρόμους και   τις πλατείες. Κι  όμως άκρα του  τάφου   σιωπή.

Γιατί; Επειδή   το συνηθίσαμε.  Επειδή, έτσι κι αλλιώς  η   ζωή  υποβαθμισμένη και  τριτοκοσμική. Επειδή ήδη  στις πιο  φτωχικές  συνοικίες   έχουν παραβιαστεί  όλοι  οι  νόμοι περί αμιγούς  οικιστικής περιοχής.  Επειδή  έχουμε  εξοικειωθεί με την παραβατικότητα, με την καφρίλα,  με την  βαρβαρότητα, με κάθε μορφή  χουλιγκανισμού  και φτηνού, ανελέητου φιλοτομαρισμού. Και  επειδή  ο  μέσος  Νεοέλληνας  έχει πάρει διαζύγιο απ αυτό που ονομάζουμε «πολιτισμός στην καθημερινότητά  μας».

Δηλαδή  ποια  η διαφορά ανάμεσα  στο  νομοσχέδιο  του  κατ΄  ευφημισμόν υποργού Περιβάλλοντος  Γιάννη  Μανιάτη, με  τον συμπολίτη μας που  αμολάει  ροχάλες, που εκτοξεύει από το παράθυρο του  οχήματός του  άδεια κουτιά Coca Cola. Ενίοτε και    γεμάτα. Και με  την  σύζυγο ή  την κοπελιά  που πετάει  στην αμμουδιά  tampax,  χαρτιά τουαλέτας και  διάφορα  τέτοια  σκουπίδια; Φυσικά καμία!

Η πραγματικότητα είναι  άκρως μελαγχολική. Η  κυρίαρχη  πολιτική και οι εκάστοτε κυβερνητικοί  πολιτικοί είναι ο καθρέφτης μας.  Ομοίως ομοίω  αεί πελάζει!

Και παραφράζοντας  τους  στίχους  του Κωστή  Μαραβέγια:  «Πιο  χαμηλά  τώρα/πιο   χαμηλά τώρα/μαζί σου πέφτω  πιο   χαμηλά».  Πούλα! Ξεπούλα!  Ου  να μου  χαθείς ξεφτίλα!

Επιστολή Κ. Μητσοτάκη προς Α. Λοβέρδο: 2.000 προσλήψεις αναπληρωτών για το επόμενο σχολικό έτος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Επιστολή του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη, παρέλαβε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι για το επόμενο σχολικό έτος οι προσλήψεις αναπληρωτών θα πρέπει να είναι 2.000.
 Ο υπουργός Παιδείας είναι αρκετά ανήσυχος καθώς θεωρείται δύσκολο να δοθεί από την Κυβέρνηση το «πράσινο φως» για πέραν των 2.000 προσλήψεων , καθώς αποτελεί  δέσμευση στην τρόικα.
  «Τώρα  εκδηλώνονται οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Χρειάζομαι περισσότερους από 22.000 εκπαιδευτικούς για να λειτουργήσουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο και δεν τους έχω», έλεγε χθες  σε συνάντηση με εκπροσώπους φορέων ο Α. Λοβέρδος.

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

ΔΑΚΕ Καθηγητών προς τον υπουργό Παιδείας:"Δε θα δεχτούμε αξιολόγηση από τους Συμβούλους της κ.Διαμαντοπούλου"

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
"Οι κρίσεις των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων) επί υπουργίας Διαμαντοπούλου ήταν καθαρά κομματικές. Δεκάδες αξιόλογοι συνάδελφοι με προσόντα κόπηκαν γιατί δεν ήταν κομματικά αρεστοί. Στις κρίσεις του 2010 χύθηκε αίμα στην Εκπαίδευση. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιλεγέντων Στελεχών όλως τυχαίως στήριζαν το ΠΑΣΟΚ.   Υπάρχει και η σχετική απόφαση του Δ.Σ της ΟΛΜΕ που καταγγέλλει τις συγκεκριμένες κρίσεις».
Τα παραπάνω είπε στον υπουργό Παιδείας  Α. Λοβέρδο ο πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ και στέλεχος της ΔΑΚΕ κ. Παπαχρήστος  και του ανακοίνωσε ότι «Ως συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ δεν πρόκειται να δεχτώ να κριθούν οι συνάδελφοι μου από αυτούς τους Συμβούλους, δεδομένου ότι είναι γνωστή η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την επιλογή τους και επιπροσθέτως η θητεία τους τελειώνει στο τέλος της επόμενης σχολικής χρονιάς. "
 Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι κομματικά πρόσωπα;
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ:Επί Α. Διαμαντοπούλου τοποθετήθηκαν  . Αξιόλογοι εκπαιδευτικοί που ήταν υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι «σφαγιάστηκαν» επειδή δεν ήταν κομματικά αρεστοί.
Ο κ. Παπαχρήστος είπε ακόμη στον υπουργό Παιδείας  ότι Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση δημιουργήθηκα από τρεις Σχολικούς Συμβούλους. Λειτούργησαν σα συντεχνία. Αν το Προεδρικό Διάταγμα δημιουργούνταν από Διευθυντές Σχολείων θα όριζε άλλες διαδικασίες.«Εγώ η γυναίκα μου και οι φίλοι μου εκπαιδευτικοί αρνούμαστε να αξιολογηθούμε από Σχολικούς Συμβούλου , που κάποιοι από αυτούς δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σ αυτή τη θέση.


ΣΧΟΛΙΟ: Γίνονται τέτοια πράγματα στην Εκπαίδευση; Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά!!!

Ενημέρωση για τοποθετήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
 • Δεδομένου ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες γίνονται οι περισσότερες υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών θεωρώ σκόπιμο να σας ενημερώσω για το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη λειτουργία του υπηρεσιακού συμβουλίου καθώς και κάποια σημεία τα οποία νομίζω ότι χρήζουν της προσοχής σας.
 • Πρώτα από όλα πρέπει να γίνει η ανακοίνωση των μεταθέσεων. Το οξύμωρο είναι ότι σχεδόν ταυτόχρονα γίνονται οι αιτήσεις για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε φορείς. Μπορεί δηλαδή κάποιος να κάνει αίτηση για απόσπαση και μετά να την αποσύρει   εφόσον προηγουμένως έχει πάρει μετάθεση.
 • Θα  γίνει ο προσδιορισμός των οργανικών κενών και θα διαπιστωθούν οι υπεράριθμοι. Εκτός από τα οργανικά κενά που θα υπάρξουν από τις –τυχόν- μεταθέσεις, από πέρυσι υπάρχουν έξι οργανικά κενά δασκάλων (1ο Δ.Σ. Άργους, 4ο Δ.Σ. Καστοριάς, 5ο Δ.Σ. Καστοριάς, 1ο Δ.Σ. Μανιάκων, Δ.Σ. Κολοκυνθούς, Δ.Σ. Χιλιοδέντρου) και τρία οργανικά κενά Νηπιαγωγών (Τοιχιό, Κορησός, Κολοκυνθού)  που βγήκαν στη σύνταξη ενώ είναι πολύ πιθανόν να δοθούν οργανικά και τα κενά των τεσσάρων δασκάλων (2ο Δ.Σ. Καστοριάς, 5ο Δ.Σ. Καστοριάς, Δ.Σ. Τοιχιού, Δ.Σ. Κορησού), μίας νηπιαγωγού (2ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς), μίας Φυσικής Αγωγής (1ο Δ.Σ. Άργους) που βγήκαν στη σύνταξη τη φετινή σχολική χρονιά.
 • Θα γίνει χαρακτηρισμός των υπεράριθμων. Από πέρυσι υπάρχουν πέντε συνάδελφοι που κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι και δεν πήραν οργανική θέση. Επειδή δεν έγιναν άλλες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις σχολικών μονάδων δε θα υπάρχουν άλλοι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί.
 • Οι οργανικοί υπεράριθμοι αυτοί εκπαιδευτικοί –εφόσον το επιθυμούν- θα τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις έχοντας προτεραιότητα στο σχολείο από το οποίο έχασαν την οργανική τους θέση, στη συνέχεια σε σχολεία με οργανικά κενά της ίδιας ομάδας με το σχολείο από το οποίο κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι και τέλος σε σχολεία όμορης ομάδας.
 • Θα ακολουθήσει προσδιορισμός των νέων οργανικών κενών.
 • Εκδίδεται εγκύκλιος βελτίωσης θέσης και οριστικών τοποθετήσεων και καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση.
 • Εκδίδεται η εγκύκλιος αποσπάσεων-προσωρινών τοποθετήσεων και γίνονται οι δηλώσεις με τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.
 • Προσδιορίζονται τα λειτουργικά κενά και διαπιστώνονται οι λειτουργικές υπεραριθμίες, αφού πρώτα προσδιοριστούν τα τμήματα με βάση τον προγραμματισμό.
 • Χαρακτηρίζονται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί.
 • Γίνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών με την εξής σειρά:
 • Οργανικά υπεράριθμοι.
 • Ειδικές κατηγορίες.
 • Λειτουργικά υπεράριθμοι.
 • Εκπαιδευτικοί στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ.
 • Αποσπάσεις-Προσωρινές τοποθετήσεις εντός και από άλλο ΠΥΣΠΕ.
 • Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με την περσινή εγκύκλιο πριν τις αποσπάσεις είχαν γίνει οι προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που ήρθαν με μετάταξη από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Υπενθυμίζω τα μόρια των μεταθέσεων και των αποσπάσεων

Μόρια μετάθεσης

A.    Μόρια συνολικής υπηρεσίας
B.    Μόρια γάμου και παιδιών
Γ.    Μόρια δυσμενών συνθηκών στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
Δ.   Μόρια συνυπηρέτησης (υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος)

 Ε.   Μόρια εντοπιότητας (υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο  Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπ/κός)
ΜΟΡΙΑ
2,5 για κάθε χρόνο υπηρεσίας
4 για συνυπηρέτηση
4 για γάμο
4 για το πρώτο παιδί, 4 για το δεύτερο, 6 για το τρίτο και 7 για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά 
4 για εντοπιότητα

Μόρια απόσπασης

1) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται αυξητικά ως ακολούθως:
α) μία (1) μονάδα  για κάθε έτος από 1  έως και 10 έτη υπηρεσίας
β) 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη
γ)  δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω 
2) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες,
3) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες, 
4) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:
Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και  οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).
Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.
Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.

Σχόλιο: Υπενθυμίζω ότι, επειδή δημιουργούνται πολλές παρεξηγήσεις πάνω στο θέμα αυτό, οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί παίρνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης εφόσον αυτά είναι περισσότερα από τα μόρια του σχολείου που τοποθετήθηκαν ή διαφορετικά τα μόρια του σχολείου της τοποθέτησής τους εφόσον αυτά είναι τα περισσότερα από το σχολείο της οργανικής τους θέσης. Αυτό βέβαια ισχύει εφόσον οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν έχουν κάνει αίτηση για απόσπαση, γιατί τότε θα πάρουν τα μόρια του σχολείου απόσπασης.

Υ.Γ  Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Τοκατλίδη Βαγγέλη που, αν και βρίσκεται σε άδεια, μου δίνει όλες τις πληροφορίες και τη βοήθεια που χρειάζομαι. 

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Τα είπε «χύμα» στον υπουργό Παιδείας Α. Λοβέρδο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Με πολύ ενδιαφέρον άκουγε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος τον καθηγητή μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ Ηλία Πατίδη, στη σημερινή  , χωρίς ωστόσο να τα σχολιάσει. Διαβάστε παρακάτω:
Κύριε Υπουργέ
Μια και θίξατε γενικότερα ζητήματα να πούμε κι εμείς ορισμένες σκέψεις:
Μια και θίξατε το ζήτημα της αξιολόγησης σας λέμε ότι σε καμία κοινωνία τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ανεξέλεγκτοι, τα σχολεία δεν είναι σε κενό αέρος.
Το βασικό ζήτημα είναι λοιπόν ποιος αξιολογεί και για ποιον σκοπό.
Κι εδώ υλοποιείται μία συγκεκριμένη στρατηγική που θέλει τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών να φεύγουν από νωρίς από το σχολείο, να στρέφονται στη ψευτοκατάρτιση και τη μαθητεία, να δουλεύουν φτηνό εργατικό δυναμικό ήλιο με ήλιο.
Μια στρατηγική που λέει ότι τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν ολόπλευρη μόρφωση, αλλά να μαθαίνουν μόνο συγκεκριμένες δεξιότητες.
Και ταυτόχρονα, τσακίζετε τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, απολύεται κόσμο, κλείνετε σχολεία…
Αυτή είναι η στρατηγική που ακολουθείται εδώ και χρόνια, πριν από τα Μνημόνια και αυτή τη στρατηγική έχετε υπηρετήσει κι εσείς διαχρονικά.
Και με αυτά τα κριτήρια θα αξιολογήσετε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σας ρωτάω ευθέως:
θα αξιολογηθεί καλά ο εκπαιδευτικός που λέει στα παιδιά ότι η 9η Μάη είναι η μέρα που τελείωσε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών ή ο εκπαιδευτικός που λέει μόνο ό, τι λένε και τα σχολικά βιβλία, ότι η 9η Μάη είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Γιατί αυτά γράφουν τα σχολικά βιβλία και τα αναλυτικά προγράμματα και αυτά δεν τα έφτιαξαν οι εκπαιδευτικοί. ΠΏΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΊ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ;
Πώς θα αξιολογηθεί ένα σχολείο που δε δέχεται να μπούνε χορηγοί και απαιτεί ο κρατικός προϋπολογισμός να καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων, όπως είναι και το σωστό; Πώς θα αξιολογηθεί ένα σχολείο που απαιτεί το κράτος να παρέχει πρόγραμμα σίτισης στους μαθητές και ταυτόχρονα δεν επιτρέπει στους διάφορους χορηγούς, σαν το Ίδρυμα Νιάρχου να μπούνε μέσα στα σχολεία και να παριστάνουν τους φιλάνθρωπους; Ήδη ορισμένα σχολεία στην ιστοσελίδα τους ευχαριστούν διάφορους χορηγούς, την ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών κλπ… Τι δουλειά έχει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στα σχολεία;
Πως θα αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός που αρνείται να πάρει τα διάφορα προγράμματα που λειτουργούν διαλυτικά  για τη σκέψη των παιδιών και δίνει όλες του τις δυνάμεις να μάθουν τα παιδιά το μάθημά τους,  φυσική, χημεία, μαθηματικά, γλώσσα κ.ο.κ.…; Το σχολικό πρόγραμμα κατακλύζεται από εκατοντάδες προγράμματα που κατακερματίζουν τη σκέψη των παιδιών στη λογική πάρε «δεξιότητες και όχι μόρφωση».
Πώς θα αξιολογηθεί ένας εκπαιδευτικός που αρνείται να διδάξει τη δεξιότητα της επιχειρηματικότητας, που θέλει τα παιδιά να μάθουν ότι οι εργαζόμενοι είναι δήθεν κόστος, ότι οι επιχειρήσεις έχουν πάντα δίκιο και σε αυτές οφείλονται τα πάντα, ότι αν είσαι ικανός θα γίνεις μεγάλος και τρανός επιχειρηματίας, αλλιώς ευθύνεται το παιδί αν μείνει άνεργο, αν δεν βρίσκει δουλειά. Πως θα αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός που θα πει ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι οι εργαζόμενοι παράγουν τον πλούτο, ότι δεν είναι κόστος, αλλά τους κλέβουν τον ιδρώτα, ότι χιλιάδες προσπάθησαν να ανοίξουν μια δουλειά και αναγκάστηκαν σε ένα βράδυ να την κλείσουν;
Η απάντηση νομίζουμε είναι γνωστή.
Θέλουμε σήμερα συγκεκριμένες απαντήσεις. Τα πρώτα στοιχεία με την τράπεζα Θεμάτων δείχνουν σφαγή των παιδιών! 25-20% αποτυχία στα ΓΕΛ, κοντά στο 50% στα ΕΠΑΛ. Δε θέλετε τα παιδιά ούτε στα ΕΠΑΛ, κατ’ ευθείαν στην ψευτοκατάρτιση και στη δουλειά. Να γιατί ακόμα και να επιστρέψουν οι τομείς και οι ειδικότητες στα ΕΠΑΛ (πράγμα που ασφαλώς διεκδικούμε) το πρόβλημα δε λύνεται, τα παιδιά θα τα έχουν διώξει από το σχολείο! τι θα κάνετε, θέλουμε απαντήσεις…
Υπάρχουν 24 χιλιάδες κενά στα σχολεία. Πως θα τα καλύψετε; Θα κάνετε μαζικούς διορισμούς, θα επαναπροσλάβεται όλους τους εκπαιδευτικούς που είναι σε διαθεσιμότητα όπως απαιτούν γονείς και εκπαιδευτικοί; Ή θα γεμίσετε τα σχολεία με ελαστικά απασχολούμενους εργαζόμενους, μπλοκάκια, ωρομίσθιοι που προσλαμβάνονται από τα ΙΕΚ και αποσπώνται στα ΕΠΑΛ, 5μηνα όπως κάνατε και φέτος; Τι δουλειά να κάνει ένας ψυχολόγος σε ένα παιδί με αυτισμό, που πιάνει δουλειά για 5 μήνες και μόλις τον αποδεχτεί το παιδί θα πρέπει να φύγει; Τι μάθημα να κάνει ένας εκπαιδευτικός που προσλαμβάνεται για 5 μήνες το Φλεβάρη; Αλήθεια, πως θα τους αξιολογήσετε αυτούς και αυτά τα σχολεία; 
Τα παιδιά στα σχολεία πεινάνε. Στη Β’ Πειραιά το Ίδρυμα Νιάρχου έχει μπει σε πάρα πολλά σχολεία. Αυτό φανερώνει και το μέγεθος του προβλήματος. Τι δουλειά έχουν ο Νιάρχος και οι εφοπλιστές στα σχολεία; Τι μέτρα θα πάρετε για να σιτίζονται οι μαθητές στο σχολείο, με έξοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό;
Πολλά παιδιά είναι ανασφάλιστα, μπορούν να δουν γιατρό μόνο όταν αρρωστήσουν στο νοσοκομείο. Τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόληψη, να μη φτάνουν να τρέχουν στα νοσοκομεία. Τι θα κάνετε για να έχουν όλα τα παιδιά ασφάλιση;
Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, εμείς δεν είμαστε απ’ αυτούς που λένε βγάλε το νέο μισθολόγιο (ν. 4024) και τα συζητάμε όλα. Εδώ συντρίβετε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και ταυτόχρονα τους εκπαιδευτικούς, θα είμαστε απέναντι. 

Καταγγέλλουν τους Περιφερειακούς Διευθυντές για την απαράδεκτη, αντισυναδελφική στάση


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
 Η Ολομέλεια της 83ης Γενικής Συνέλευσης  της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας με ανακοίνωσή της  καταγγέλλει όλους τους Περιφερειακούς Διευθυντές για  «απαράδεκτη, αντισυναδελφική στάση τους, τη σαφέστατη πρόθεσή τους να καταστρατηγήσουν τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και την επιλογή τους να γίνουν ένας από τους βασικούς μηχανισμούς επιβολής της προωθούμενης αξιολόγησης».
Η Ολομέλεια καλεί τους εκπαιδευτικούς :
Α, Να αγνοήσουν τις εντολές τους.
Β.Να μην πάρουν μέρος σε καμία «επιμορφωτική» δράση εκτός διδακτικού έτους, να μην παρουσιαστούν στα σεμινάρια της προωθούμενης αξιολόγησης και να αρνηθούν να υλοποιήσουν την εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση για την αξιολόγηση.
Σύμφωνα με την Ολομέλεια
-Εντείνεται τις ημέρες αυτές το φαινόμενο της κλήσης των εκπαιδευτικών σε ποικίλες κατηγορίες επιμορφώσεων μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.
-Εκπαιδευτικοί καλούνται σε επιμορφωτικές δράσεις μετά τη λήξη του διδακτικού έτους. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων σε επιμόρφωση για την αξιολόγηση.  Σε όλη την Ελλάδα οι Περιφερειακοί Διευθυντές καλούν εγγράφως τους Διευθυντές των σχολείων ώστε να υλοποιήσουν την εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση για την αξιολόγηση.

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Παρεμβάσεις ΠΕ: Στο ίδιο έργο θεατές! Συνάντηση του ΔΣ της ΔΟΕ με τη νέα ηγεσία

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ
Συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με τη νέα ηγεσία.
Πως μπορείς να μην πεις τίποτε.
Για μια ακόμη φορά η συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δεν είχε τίποτα ουσιαστικό να προσθέσει παρά μόνο «καλή διάθεση και καλές προθέσεις».  Αυτό που φάνηκε καθαρά είναι πως στόχος της νέας ηγεσίας του υπουργείου είναι να δώσει την εικόνα ενός νέου ξεκινήματος που όμως θα αφορά μόνο τη διαχείριση της αντιλαϊκής και αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και των μνημονιακών μέτρων κι όχι την αλλαγή και το διαφορετικό προσανατολισμό.
Αυτή η αντίληψη κατατέθηκε από την πολιτική ηγεσία λέγοντας πως «ήρθαμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές που έχουν αποφασιστεί, να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας και να εφαρμόσουμε την κείμενη νομοθεσία». Καταλάβαμε δηλαδή πως η αλλαγή στο υπουργείο έχει να κάνει περισσότερο με την εκτόνωση της μεγάλης δυσαρέσκειας και της οργής από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές στην εκπαίδευση κι όχι με την ανατροπή τους, την αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, την αποτροπή της αξιολόγησης–χειραγώγησης, τη δημοκρατία στο σχολείο, την οικονομική– υπηρεσιακή και επαγγελματική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού, τους διορισμούς, τις σταθερές και μόνιμες μορφές εργασίας, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Γι’ αυτό και η ηγεσία του υπουργείου θεώρησε πως οι αυτονόητες ρυθμίσεις που έκανε: α) έναρξη της σχολικής χρονιάς στις 11/9 (όπως κάθε χρόνο), β) έκδοση εγκυκλίου για αιτήσεις αποσπάσεων μέχρι 25/6 ( αν και δεν έχουν γίνει μεταθέσεις ), γ)δυνατότητα να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στον τόπο που υπηρετούν οι αποσπασμένοι και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, αποτελούν δείγματα των καλών προθέσεων του και «δείχνουν το στίγμα γραφής».
Συγκεκριμένα για τη συνάντηση θέλουμε να σημειώσουμε:
1)      Η συνάντηση, που ήταν μικρής διάρκειας, έγινε όπως ανέφερε ο ίδιος ο υπουργός εν’ όψη του συνεδρίου. Όμως άνθρακες ο θησαυρός για όσους περίμεναν έστω κάποιες υποσχέσεις. Και όπως λέει το δελτίο τύπου της ομοσπονδίας «η πολιτική ηγεσία δεν απάντησε και δε δεσμεύτηκε επί της ουσίας».
2)      Στην αρχή αλλά και στο τέλος ο υπουργός επέμενε και ζητούσε να έχει το λόγο μόνο ένας από το Δ.Σ. ο πρόεδρος, γιατί θέλει να ακούει τις αποφάσεις και να μη μετατρέπονται οι συναντήσεις σε συνελεύσεις. Αυτό φυσικά δεν υιοθετήθηκε και το δικαίωμα του συνδικαλιστικού κινήματος να καθορίζει εκείνο τον τρόπο παρέμβασής του δεν το παραχωρεί σε κανέναν κι έτσι λειτούργησε και θα λειτουργεί σε κάθε συνάντηση.
3)      Στις ερωτήσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις-αποσπάσεις…) απάντησε ο υφυπουργός «πως θα πορευτούμε με το myschool και την καταγραφή που υπάρχει στο σύστημα. Τις εισηγήσεις προτάσεις των υπηρεσιακών οργάνων θα τις πάρουμε υπόψη εφ’ όσον δεν έχουν απόκλιση πάνω από 5%». Καταλαβαίνουμε λοιπόν πάλι τη κατάσταση θα υπάρχει στην αρχή της χρονιάς με χιλιάδες εκπαιδευτικούς μακριά από τα σπίτια τους και χιλιάδες κενά ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις.
4)      Για το θέμα της αξιολόγησης μπορεί να δήλωσε στο τέλος της συνάντησης ο υπουργός πως «εμείς δεν είπαμε τίποτε», όμως είπε πολλά με τις επιμέρους παρεμβάσεις του.
Συγκεκριμένα:
 « Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, οι ποσοστώσεις χρειάζονται. Αν κάνετε προτάσεις για την αξιολόγηση και για την υλοποίηση τους χρειάζονται χρήματα εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αν προτείνετε αξιολόγηση που δεν οδηγεί σε αποτελέσματα θα μας βρείτε απέναντι. Δεν μπορεί όλοι να είναι άριστοι, να παίρνουν 10. Μπορεί ο Ανδρέας να κατήργησε τον επιθεωρητισμό, όμως περάσαμε στο άλλο άκρο!!! Δεν μπορεί να έχουμε μια εκπαίδευση που ο καθένας θα κάνει ότι θέλει».
Ο υπουργός και ο υφυπουργός μπορεί να τόνισαν στη συνάντηση «πως όλοι έρχονται για να κάνουν καλό» όμως ο κόσμος της εκπαίδευσης ξέρει πολύ καλά πως έρχονται για να υλοποιήσουν ένα μπαράζ αντιλαϊκών μέτρων που είναι ήδη αποφασισμένα και άλλα που έρχονται ως «μνημονιακές υποχρεώσεις», που στόχο έχουν τον εργαζόμενο και τα δικαιώματά του.
Γι’ αυτό εμείς τονίζουμε πως δεν μπορεί να υπάρχει καμιά αυταπάτη ή αναμονή. Η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και η νέα κυβέρνηση Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ και λοιπών προθύμων, θα συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο και τον κοινωνικό πόλεμο.
Οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί, που όλες αυτές τις μέρες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να μη γίνουν τα σεμινάρια της ντροπής, δείχνουν το δρόμο και επιβάλουν στις ηγεσίες την πορεία του συνεχούς αγώνα για να πάρουμε πίσω τη ζωή μας.
Καμιά αυταπάτη πως θέλουν ή μπορούν να αλλάξουν πολιτική αυτοί που μας κυβερνούν, αυτοί που τώρα είναι στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Στο σχολειό, στις συνελεύσεις, στο συνέδριο, να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και μαζί με όλο τον κόσμο της δουλειάς, να κλιμακώσουμε τον αγώνα και να παλέψουμε συντονισμένα για να φύγουν τώρα οι νόμοι τους, η κυβέρνηση, το μαύρο μέτωπο κεφαλαίου, πολιτικού συστήματος, τρόικας και Ε.Ε.    
Αθήνα 20-6-2014

Σατανάς

Δημήτρης Δανίκας

Θεέ  μου πως  έγινε  τέτοιο  πράγμα τόσο  φρικτό;  Απορία  με το  στόμα ανοικτό. Η ελληνική κοινωνία  με  κομμένη   την ανάσα της. Να  μην το πιστεύει.

Πώς γίνεται  εκεί,  στο κέντρο  της  Γλυφάδας. Εκεί  παραδίπλα  στα μπαράκια,  τα   σουβλατζίδικα, τα   φαγάδικα.  Εκεί  που   τα Νότια προάστεια πίνουν,  τρώνε,  χορεύουν,  φλερτάρουν,   ψωνίζουν. Εκεί  ακριβώς  κάποιος  εικοσάχρονος νεαρός έλιωσε με πέτρα,  ανήμερα  της Αναστάσεως του   Χριστού, το κρανίο  μιας  άστεγης  και απροστάτευτης  γυναίκας.  Θυσία στο  βωμό του  Εωσφόρου. Πώς έγινε τέτοιο πράγμα τόσο  φρικτό; Πώς;

Οι    ψυχίατροι  διαγνώνουν  βαριά     ψυχοπάθεια. Μανιοκατάθλιψη. Εσωτερίκευση της οργής του νεαρού. Προβληματικός χαρακτήρας  εκ γενετής. Ίσως να  φταίνε και οι  γονείς.  Ίσως κάποια     τραύματα  που   διατηρήθηκαν   ανοικτά και που  στην συνέχεια γιγαντώθηκαν. Διαταραγμένη προσωπικότητα με ακραίες, απρόβλεπτες συμπεριφορές. Ο  νεαρός  σατανιστής ήταν αποφασισμένος να  ακολουθήσει την πορεία ενός  serial  killer. Εις το όνομα του Σατανά!

Όλα αυτά   δεν  εξηγούν  επακριβώς τον κυνισμό,  την   φρίκη  γι αυτό  το  ψυχρό μακελειό. Επομένως καταφεύγω στην  σημειολογία.

Τι  είναι   ο άστεγος;  Σκουπίδι!  Ανορθογραφία!  Ρεμάλι! Παρίας! Παράσιτο! Σίχαμα! Βαρίδι! Κάτι το περιττό! Ποιος νοιάζεται  τώρα  γι  αυτό  το περιφερόμενο ζωντανό  πτώμα; Κανείς!

Τι  είναι ο  Σατανάς; Το αντίθετο  του Θεού. Το έτερο ήμισυ του Χριστού. Ο  καλός και ο κακός. Ωραία,  σου λέει. Σάμπως με τον Θεό   βρήκε προκοπή ο κόσμος; Τρίχες. Όλα σ΄ αυτόν τον πλανήτη πλασμένα  κατ΄ ομοίωση του Σατανά.  Τα πάντα. Ο  Σατανάς  κυριαρχεί στην  Οικονομία. Ο Σατανάς στην κοινωνία. Ο Σατανάς  στην εργασία.  Ο Σατανάς  παντού!

Πού ο Θεός; Ανύπαρκτος, αδιάφορος, ακούνητος, αμέτοχος. Το  Κακό ο απόλυτος  Αρχων! Παντού και  πάντα ο Σατανάς. Σε  κάθε βήμα της καθημερινότητάς  μας. Ο  Σατανάς στις διεθνείς σχέσεις.  Ο  Σατανάς  στην πολιτική. Ο Σατανάς στα κάτεργα εργασίας. Ο πλανήτης προσκυνάει τον Θεό αλλά στην πραγματικότητα υπακούει  στον έξω απ΄  εδώ!

Τι είναι η  ζωή; Τίποτα. Όλα κρέμονται από μια κλωστή. Έτσι και είσαι στην απ΄ έξω την  έβαψες. Σήμερα ζωντανός  την άλλη  στιγμή  νεκρός. Τι είναι ο άνθρωπος; Ένας  αριθμός. Είδος αναλώσιμο. Πειραματόζωο. Σκλάβος. Εξάρτημα. Ευάλωτος. Ανυπεράσπιστος. Ανοχύρωτος. Λαθρεπιβάτης.  Η απαξίωση της   ζωής ο θρίαμβος του  θανάτου!

Αν  σε όλα αυτά  βάλει κανείς και  τον  βομβαρδισμό  internetικών πληροφοριών,  «ψυχαγωγικών»  ταινιών που  υμνούν  την βία και  τον θάνατο, καθώς και πλήθος    videogames,  ε τότε η  απόσταση που  χωρίζει την εικονική πραγματικότητα από  το συγκεκριμένο περιστατικό είναι  ασήμαντη και  δυσδιάκριτη

Πρέπει να  το παραδεχτούμε. Η πράξη ήταν   φρικτή. Το περιστατικό ήταν  ανατριχιαστικό. Η   διαταραγμένη προσωπικότητα  του   δολοφόνου  έχει  πιστοποιηθεί. Όμως να  ξέρουμε ένα πράγμα. Μας  αρέσει  δεν  μας  αρέσει,  ο  «σατανισμός»  και το  απόλυτο  Κακό, είναι  το μαζικό και  σαρωτικό  φαινόμενο μιας εποχής  που στο όνομα της Δημοκρατίας και των ατομικών δικαιωμάτων, η  κάθε  εξουσία έχει   διαπράξει και διαπράττει τα πιο  φρικαλέα φονικά  στην ιστορία της Ανθρωπότητας

Αγαπητέ μου. Εσένα το λέω που  με διαβάζεις με το στόμα ανοικτό. Ο «σατανισμός» είναι το κυρίαρχο,  του πλανήτη, καθεστώς!

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Α.ΛΟΒΕΡΔΟΣ προς ΔΟΕ: «Δεν ήρθα να διαλύσω την παιδεία»- Νέο ραντεβού σε μια εβδομάδα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
«Εμείς δεν ήρθαμε να διαλύσουμε την παιδεία αλλά να εφαρμόσουμε τους νόμους».
Αυτά είπε επί λέξει ο νέος υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, παρουσία και του υφυπουργού Αλέξανδρου Δερμετζόπουλου,  στην πρώτη του συνάντηση με το ΔΣ της Διδασκαλικής Oμοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο.Ο κ. Λοβέρδος  αφού  άκουσε και κατέγραψε όλα τα  ζητήματα που του έθεσε το προεδρείο του κορυφαίου συνδικαλιστικού οργάνου των δασκάλων και νηπιαγωγών  ζήτησε να επαναληφθεί η συνάντηση την μεθεπόμενη  Δευτέρα 30 Ιουνίου, προκειμένου να δώσει  συγκεκριμένες απαντήσεις .
Σχετικά με το ζήτημα της αξιολόγησης ο  υπουργός Παιδείας  για το θέμα των ποσοστόσεων είπε πως υπάρχει δίκαιο από τη πλαυρά ρων εκπαιδευτικών   και πως είναι  κάτι που θα το συζητήσει τις επόμενες ημέρες με τον αρμόδιο υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη.
 Στην  ερώτηση πότε θα κατατεθεί στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την Ειδική Αγωγή ο κ. Λοβέρδος απάντησε μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα
Ο υφυπουργός Παιδείας ανακοίνωσε στο ΔΣ της ΔΟΕ το χρονοδιάγραμμα  των υπηρεσιακών μεταβολών, το οποίο έχει ως εξής:
Α. Μέχρι και τις 15 Ιουλίου θα ολοκληρωθούν οι μεταθέσεις. Υπάρχει επιπλέον  εργασία για τις υπηρεσίες του υπουργείου, αλλά οι διοικητικοί υπάλληλοι μας υποσχέθηκαν ότι θα συμβάλλουν ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία είπε ο κ. Δερμετόπουλος.
Β. Μέχρι  30 Αυγούστου  θα ολοκληρωθούν όλες οι τοποθετήσεις  και θα ξεκινήσουν οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών.
Σε ερώτηση του esos προς τον Ταμία του ΔΣ της ΔΟΕ Τρ. Οικονόμου τις εντυπώσεις αποκόμισε από τη συνάντηση, μας είπε: « Ήταν μια συνάντηση, ανθρώπινη, ειλικρινής. Η πολιτική ηγεσία εξέφρασε την αγωνία πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου, αφού οι πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών είναι μόνο 2.000».
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα  Παρασκευή 20/6/2014 συνάντηση εργασίας του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Παρουσία του Υπουργού κ. Λοβέρδου, των Υφυπουργών κ. Δεμερτζόπουλο και κ. Κουκοδήμο, τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. παρουσίασαν αναλυτικά τις θέσεις της Ομοσπονδίας και ζήτησαν λύσεις στα μεγάλα και συσσωρευμένα προβλήματα που ταλανίζουν τη Δημόσια Εκπαίδευση και τους λειτουργούς της.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν:
•    Στην υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης και στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους οι σχολικές μονάδες
•    Στην καθυστέρηση της υλοποίησης των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών (μεταθέσεις – αποσπάσεις)
•    Στις αδικίες που έχουν δημιουργήσει στους συναδέλφους των Ειδικοτήτων που υπηρετούν στην Π.Ε., οι μετατάξεις που υλοποιήθηκαν με τρόπο αιφνιδιαστικό στην τρέχουσα  σχολική χρονιά με τη μεταφορά χιλιάδων συναδέλφων από την Π.Ε. στην Δ.Ε.
•    Στη συνεχιζόμενη οικονομική και επιστημονική υποβάθμιση των εκπαιδευτικών
•    Στην αναστάτωση που έχει προκαλέσει στον εκπαιδευτικό κόσμο η προωθούμενη αξιολόγηση – χειραγώγηση που κατηγοριοποιεί τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς
•    Στη διαρκώς αυξανόμενη ανεργία - αδιοριστία των εκπαιδευτικών. Δεν έχουν προβλεφθεί για τη σχολική χρονιά 2014-2015 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και οι ελάχιστες διαθέσιμες πιστώσεις για διορισμό αναπληρωτών δεν επαρκούν  για την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται λόγω της συνταξιοδότησης χιλιάδων εκπαιδευτικών. Για μια ακόμη φορά διακυβεύεται η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
•    Στην απουσία διορισμών στην Ειδική Αγωγή
•    Στη μη προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών από το 2010 μέχρι σήμερα
•    Στις άδικες διώξεις εκπαιδευτικών λόγω του νέου πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων
•    Στην απουσία αποσπάσεων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των σχολείων του εξωτερικού
•    Στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Προσχολική Αγωγή.

Στα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν απάντησε και δε δεσμεύθηκε επί της ουσίας. Εξέφρασε  μόνο τη διάθεση για εύρεση κοινού τόπου επικοινωνίας και συνεργασίας. Απάντησε ότι θα ψηφιστεί νομοσχέδιο για την Ειδική Αγωγή εντός του καλοκαιριού, ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία στελέχωσης σχολείων του εξωτερικού, οι υπηρεσίες ολοκληρώνουν τη διαδικασία των μεταθέσεων μέχρι 15 Ιουλίου 2014 και μέχρι 30 Αυγούστου 2014 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αποσπάσεων.  Με εγκύκλιο του κ. Δεμερτζόπουλο δόθηκε η δυνατότητα στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν υπηρεσία με αποστολή φαξ στην οργανική τους θέση ώστε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά με περιττές μετακινήσεις όπως είχε ζητήσει η Δ.Ο.Ε.
Για τα υπόλοιπα θέματα δήλωσαν ότι ενημερώνονται και θα είναι σε θέση να απαντήσουν αμέσως μετά την 83η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. σε συνάντηση που θα καθοριστεί.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τον κλάδο σε επαγρύπνηση και συσπείρωση. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, πιέζουν και απαιτούν λύσεις. Καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να τις δώσει άμεσα γιατί το Δημόσιο Σχολείο και οι εκπαιδευτικοί αξίζουν περισσότερα.