Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Ενημέρωση για τοποθετήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
 • Δεδομένου ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες γίνονται οι περισσότερες υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών θεωρώ σκόπιμο να σας ενημερώσω για το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη λειτουργία του υπηρεσιακού συμβουλίου καθώς και κάποια σημεία τα οποία νομίζω ότι χρήζουν της προσοχής σας.
 • Πρώτα από όλα πρέπει να γίνει η ανακοίνωση των μεταθέσεων. Το οξύμωρο είναι ότι σχεδόν ταυτόχρονα γίνονται οι αιτήσεις για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε φορείς. Μπορεί δηλαδή κάποιος να κάνει αίτηση για απόσπαση και μετά να την αποσύρει   εφόσον προηγουμένως έχει πάρει μετάθεση.
 • Θα  γίνει ο προσδιορισμός των οργανικών κενών και θα διαπιστωθούν οι υπεράριθμοι. Εκτός από τα οργανικά κενά που θα υπάρξουν από τις –τυχόν- μεταθέσεις, από πέρυσι υπάρχουν έξι οργανικά κενά δασκάλων (1ο Δ.Σ. Άργους, 4ο Δ.Σ. Καστοριάς, 5ο Δ.Σ. Καστοριάς, 1ο Δ.Σ. Μανιάκων, Δ.Σ. Κολοκυνθούς, Δ.Σ. Χιλιοδέντρου) και τρία οργανικά κενά Νηπιαγωγών (Τοιχιό, Κορησός, Κολοκυνθού)  που βγήκαν στη σύνταξη ενώ είναι πολύ πιθανόν να δοθούν οργανικά και τα κενά των τεσσάρων δασκάλων (2ο Δ.Σ. Καστοριάς, 5ο Δ.Σ. Καστοριάς, Δ.Σ. Τοιχιού, Δ.Σ. Κορησού), μίας νηπιαγωγού (2ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς), μίας Φυσικής Αγωγής (1ο Δ.Σ. Άργους) που βγήκαν στη σύνταξη τη φετινή σχολική χρονιά.
 • Θα γίνει χαρακτηρισμός των υπεράριθμων. Από πέρυσι υπάρχουν πέντε συνάδελφοι που κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι και δεν πήραν οργανική θέση. Επειδή δεν έγιναν άλλες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις σχολικών μονάδων δε θα υπάρχουν άλλοι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί.
 • Οι οργανικοί υπεράριθμοι αυτοί εκπαιδευτικοί –εφόσον το επιθυμούν- θα τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις έχοντας προτεραιότητα στο σχολείο από το οποίο έχασαν την οργανική τους θέση, στη συνέχεια σε σχολεία με οργανικά κενά της ίδιας ομάδας με το σχολείο από το οποίο κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι και τέλος σε σχολεία όμορης ομάδας.
 • Θα ακολουθήσει προσδιορισμός των νέων οργανικών κενών.
 • Εκδίδεται εγκύκλιος βελτίωσης θέσης και οριστικών τοποθετήσεων και καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση.
 • Εκδίδεται η εγκύκλιος αποσπάσεων-προσωρινών τοποθετήσεων και γίνονται οι δηλώσεις με τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.
 • Προσδιορίζονται τα λειτουργικά κενά και διαπιστώνονται οι λειτουργικές υπεραριθμίες, αφού πρώτα προσδιοριστούν τα τμήματα με βάση τον προγραμματισμό.
 • Χαρακτηρίζονται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί.
 • Γίνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών με την εξής σειρά:
 • Οργανικά υπεράριθμοι.
 • Ειδικές κατηγορίες.
 • Λειτουργικά υπεράριθμοι.
 • Εκπαιδευτικοί στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ.
 • Αποσπάσεις-Προσωρινές τοποθετήσεις εντός και από άλλο ΠΥΣΠΕ.
 • Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με την περσινή εγκύκλιο πριν τις αποσπάσεις είχαν γίνει οι προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που ήρθαν με μετάταξη από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Υπενθυμίζω τα μόρια των μεταθέσεων και των αποσπάσεων

Μόρια μετάθεσης

A.    Μόρια συνολικής υπηρεσίας
B.    Μόρια γάμου και παιδιών
Γ.    Μόρια δυσμενών συνθηκών στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
Δ.   Μόρια συνυπηρέτησης (υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος)

 Ε.   Μόρια εντοπιότητας (υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο  Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπ/κός)
ΜΟΡΙΑ
2,5 για κάθε χρόνο υπηρεσίας
4 για συνυπηρέτηση
4 για γάμο
4 για το πρώτο παιδί, 4 για το δεύτερο, 6 για το τρίτο και 7 για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά 
4 για εντοπιότητα

Μόρια απόσπασης

1) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται αυξητικά ως ακολούθως:
α) μία (1) μονάδα  για κάθε έτος από 1  έως και 10 έτη υπηρεσίας
β) 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη
γ)  δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω 
2) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες,
3) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες, 
4) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:
Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και  οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).
Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.
Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.

Σχόλιο: Υπενθυμίζω ότι, επειδή δημιουργούνται πολλές παρεξηγήσεις πάνω στο θέμα αυτό, οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί παίρνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης εφόσον αυτά είναι περισσότερα από τα μόρια του σχολείου που τοποθετήθηκαν ή διαφορετικά τα μόρια του σχολείου της τοποθέτησής τους εφόσον αυτά είναι τα περισσότερα από το σχολείο της οργανικής τους θέσης. Αυτό βέβαια ισχύει εφόσον οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν έχουν κάνει αίτηση για απόσπαση, γιατί τότε θα πάρουν τα μόρια του σχολείου απόσπασης.

Υ.Γ  Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Τοκατλίδη Βαγγέλη που, αν και βρίσκεται σε άδεια, μου δίνει όλες τις πληροφορίες και τη βοήθεια που χρειάζομαι. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου