Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

Άποψη

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Τώρα που σιγά σιγά αρχίζει να ξεδιαλύνει το τοπίο σχετικά με την αξιολόγηση, αξίζει, νομίζω, τον κόπο να επισημάνουμε κάποια πράγματα.

"Οι κρίσεις των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων) επί υπουργίας Διαμαντοπούλου ήταν καθαρά κομματικές. Δεκάδες αξιόλογοι συνάδελφοι με προσόντα κόπηκαν γιατί δεν ήταν κομματικά αρεστοί. Στις κρίσεις του 2010 χύθηκε αίμα στην Εκπαίδευση. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιλεγέντων Στελεχών όλως τυχαίως στήριζαν το ΠΑΣΟΚ.   Υπάρχει και η σχετική απόφαση του Δ.Σ της ΟΛΜΕ που καταγγέλλει τις συγκεκριμένες κρίσεις».
Τα παραπάνω είπε στον υπουργό Παιδείας  Α. Λοβέρδο ο πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ και στέλεχος της ΔΑΚΕ κ. Παπαχρήστος  και του ανακοίνωσε ότι «Ως συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ δεν πρόκειται να δεχτώ να κριθούν οι συνάδελφοι μου από αυτούς τους Συμβούλους, δεδομένου ότι είναι γνωστή η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την επιλογή τους και επιπροσθέτως η θητεία τους τελειώνει στο τέλος της επόμενης σχολικής χρονιάς. "

Αυτή την άποψη έχει η ΔΑΚΕ των καθηγητών. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω  τη θέση της ΔΑΚΕ  των δασκάλων ούτε και την άποψη επί του θέματος της άλλοτε ΠΑΣΚ και νυν ΔΗ.ΣΥ. Κατά την ταπεινή μου άποψη έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία και να βγαίνουν ανακοινωσεις όταν θίγονται υπολήψεις.
Από αυτά που εγώ καταλαβαίνω, το βάρος έχει μετατοπιστεί όχι στο αν θα γίνει η αξιολόγηση αλλά στο ποιοι θα την κάνουν. Θέλουν, λοιπόν, οι παρατάξεις να προστατεύσουν να νώτα τους και τα δικά τους στελέχη. Λογικό μου φαίνεται. Εξάλλου τόσα χρόνια το ίδιο δε γινόταν;
Γιατί είναι τόσο βασικό στο ποιοι θα κάνουν την αξιολόγηση; Για τον απλούστατο λόγο ότι ο βαθμός της αξιολόγησης θα είναι βασικότατο κριτήριο για την προαγωγή του υπαλλήλου στον αμέσως ανώτερο βαθμό και την υπηρεσιακή του εξέλιξη. Επειδή δε  "Τη δόξα πολλοί εμίσησαν, το χρήμα ουδείς", να υπενθυμίσω ότι η προαγωγή του υπαλλήλου στον ανώτερο βαθμό σημαίνει και καλύτερες οικονομικές απολαβές.
Ας δούμε λίγα πράγματα με ποιο τρόπο γίνονται οι προαγωγές των υπαλλήλων με βάση τον νόμο 4024:
Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, που διενεργείται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο μία φορά το χρόνο, λαμβάνεται υπόψη:
α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης και συγκεκριμένα:
αα) η απόδοσή του που μετράται με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της στοχοθεσίας και
ββ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συμπεριφορά στην υπηρεσία,
β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόμενο βαθμό, των κρινόμενων υπαλλήλων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και
γ) ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό, όπως ορίζεται ειδικότερα στη παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
Ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπάλληλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, δεν εξελίσσεται μισθολογικά δεν συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό.
2. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, η απόδοση του κρινόμενου υπαλλήλου λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% τουλάχιστον επί του συνόλου, που αφορά στα λοιπά κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών και άλλων προσόντων, όπως ορίζονται ειδικότερα από το σύστημα αξιολόγησης. Προκειμένου για την προαγωγή από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α το ποσοστό αυτό είναι 80% τουλάχιστον.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση με τους προβλεπόμενους στόχους, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μονάδας και η συμπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία, αποτελούν αντικείμενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο.
Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται με βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινομένων, ως εξής:
- Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε: μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ: μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ: μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β: μέχρι και 70% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α: μέχρι και 30% των κρινόμενων υπαλλήλων.

Τελικά, τη μόνη απόφαση που πήρε η 83η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ -πρόταση του ΠΑΜΕ που ψηφίστηκε από Παραμβάσεις και ΕΡΑ- είναι να διαγραφούν άμεσα τα στελέχη της εκπαίδευσης που συμμετέχουν στην αξιολόγηση ( Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι) και από τον Σεπτέμβρη όσοι Διευθυντές Σχολείων συμμετέχουν στην αξιολόγη. Δεν έμαθα τίποτε για το τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς που θα θελήσουν να αξιολογηθούν...
Προσωπικά διαφωνώ με οποιαδήποτε διαγραφή. Οι διαγραφές οξύνουν τα προβλήματα και δεν τα λύνουν. Τιμιότητα χρειάζεται από όλους μας. Τα άλλα θα τα ξεπεράσουμε.
Γαπκιάδης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου