Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2013-2014 στο πλαίσιο Πράξεων.
Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν ογδόντα εννέα (189) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και πεντακοσίων σαράντα τριών (543) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014,στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.» 

Στην Καστοριά ήρθαν:

ΠΕ 71 ΕΑΕ 
 ΣΙΟΛΙΔΟΥ    ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΣΑΤΣΟΥ    ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ 70.50 ΕΑΕ
  ΑΜΠΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 ΕΜΜΑΝΟΥΙΛΙΔΟΥ ΖΩΗ
 ΜΑΤΣΙΝΗ-ΜΑΚΡΙΔΟΥ    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ    ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 ΣΙΚΟΒΑΡΗ    ΒΑΡΒΑΡΑ
 ΤΑΓΑΡΗ    ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
 ΤΣΑΚΜΑΚΗ    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου