Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Ποια πρόσωπα απαρτίζουν το Συμβούλιο της Αρχής για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος στο    Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το οποίο αποτελείται τοποθετούνται οι:
1. Ηλίας Ματσαγγούρας του Γεωργίου , τ. καθηγητής της διδακτικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ ως Πρόεδρος της ΑΔΙΠΠΔΕ.
2. Σωτήριο Γκλαβά του Ιωάννη, Πρόεδρος του ΙΕΠ.
3. Σαλτερής Νικόλαος του Ματθαίου , Δρ. σε σχετικό τομέα με τις αρμοδιότητες της Αρχής, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Ρουσσάκης Ιωάννη ςτου Εμμανουήλ , εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνο ςτου Δημητρίου, Σχολικό Σύμβουλο ως μέλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Παπαζήση Χριστίνα του Γεωργίου , Σχολική Σύμβουλο ως μέλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7. Ανδρεαδάκη Νικόλαο του Στυλιανού , Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης ως μέλος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου είναι τετραετής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου