Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

"15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ"

ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Εξέταση ενστάσεων επί των πινάκων των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Εξετάστηκε η ένσταση του κ. Ζαρίδη Στέφανου. Η ένσταση έλεγε ότι η κ. Μάινου Ελένη έχει πάρει μόρια για τη μετάθεσή της περισσότερα από αυτά που δικαιούται. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ομόφωνα έκρινε ότι σωστά δόθηκαν στην κ. Μάινου τα μόρια της οργανικής της θέσης (Δ.Σ. Επταχωρίου), γιατί δεν είχε υποβάλει αίτηση απόσπασης και στη συνέχεια τοποθετήθηκε ως υπεράριθμη σε σχολείο από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η ίδια διαδικασία  ακολουθήθηκε για όλους τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν είχαν κάνει αίτηση για απόσπαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου