Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Συμπληρωματική εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70 Α/θμιας Εκπ/σης κατά το σχολικό έτος 2013-2014

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου μεταθέσεων, σε ότι αφορά το Μέρος Τέταρτο «Μεταθέσεις σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ)» και σε εφαρμογή της Υπουργ. Απόφασης 29589/Γ6/09-04-2012 ( ΦΕΚ 1067/τ.Β΄/2012) «Κατανομή οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. στα Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)» στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2013-2014,
καλεί
τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 70, με προσόντα στην Ειδική Αγωγή, όπως αυτά αποτυπώνονται στο παραπάνω σχετικό, που :
α) κατέθεσαν αίτηση μετάθεσης για τα ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ στις οριζόμενες προθεσμίες, να επανέλθουν στην αίτησή τους, σε περίπτωση που το επιθυμούν, προκειμένου να συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και σε πλήθος μέχρι δεκαπέντε (15) εξ αυτών, που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν στο αναρτημένο έντυπο της αίτησης με κωδικό001.ΣΜΚΔ001 και
β) ενδιαφέρονται να μετατεθούν αποκλειστικά σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και δεν τους δόθηκε η δυνατότητα, εξαιτίας της εκ παραδρομής παράλειψης ενσωμάτωσης τους στο έντυπο με κωδικό 001.ΣΜΚΔ001. Το πλήθος επιλογών προσδιορίζεται στα δεκαπέντε (15) και σ΄ αυτή την περίπτωση.
Η προθεσμία για την παραπάνω διαδικασία ορίζεται από την Δευτέρα 19-5-2014 έως και την Τετάρτη 21-5-2014 για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό για τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή 23-5-2014 προκειμένου να καταχωρισθούν οι παραπάνω μεταβολές ή αιτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου