Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

ΘΕΜΑ: «Αριθμός πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε . και κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε.»

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 
θα γίνουν νέες μετατάξεις από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι κενές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Καστοριάς ανά κλάδο ή ειδικότητα είναι:

ΠΕ 05 (Γερμανικών): 2
ΠΕ 06 (Αγγλικών) :1
ΠΕ 07 (Γαλλικών) :2
ΠΕ 08 (Καλλιτεχνικών) :1
ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής) :1
ΠΕ 19-20 (Πληροφορικής): 2
ΠΕ 32 (Θεατρολογίας):1 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου