Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Ενημέρωση

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδεσφοι,

Μετά το τέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ενημερωθήκαμε από τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μασλάρη Γεώργιο, για τα εξής θέματα:
 • Αποσπάσεις Δασκάλων και Νηπιαγωγών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ: Για τους δασκάλους δε δόθηκε κανένα λειτουργικό κενό και για Νηπιαγωγούς δόθηκαν δύο κενά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να έρθουν κάποιοι συνάδελφοι (δάσκαλοι και δασκάλες) με απόσπαση θα πρέπει πρώτα να φύγουν ισάριθμοι συνάδελφοι από το νομό μας. Νηπιαγωγοί θα έρθουν δύο πειρισσότερες από αυτές που θα φύγουν. Αυτά με βάση τη λογική (τη δικιά μου τουλάχιστον).
 • Τα  Νηπιαγωγεία της Πολυκάρπης, του Χιλιοδέντρου και της Κορησού θα λειτουργήσουν ως ολοήμερα.
 • Πρότεινε τη δημιουργία οργανικών θέσεων για τις εξής ειδικότητες:

ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ  (σύνολο 2 οργανικές)
 • 5ο Δ.Σ. Καστοριάς, 1ο Δ.Σ. Καστοριάς, 2ο Δ.Σ. Καστοριάς, 3ο Δ.Σ. Καστοριάς, 4ο Δ.Σ. Καστοριάς,6ο Δ.Σ. Καστοριάς, 7ο Δ.Σ. Καστοριάς, 9ο Δ.Σ. Καστοριάς, 10ο Δ.Σ. Καστοριάς: 1 οργανική
 • 3ο Δ.Σ  Άργους Ορεστικού, 1ο Δ.Σ  Άργους Ορεστικού, 2ο Δ.Σ  Άργους Ορεστικού, 4ο Δ.Σ  Άργους Ορεστικού,Δ.Σ. Δισπηλιού, Δ.Σ. Κωσταραζίου, Δ.Σ. Κορησού: 1 οργανική
ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ  (σύνολο 4 οργανικές)
 • 9ο Δ.Σ. Καστοριάς : 1 οργανική (ΕΑΕΠ)
 • 5ο Δ.Σ. Καστοριάς : 1 οργανική (ΕΑΕΠ)
 • Δ.Σ. Κωσταραζίου-Δ.Σ. Δισπηλιού: 1 οργανική
 • 2ο Δ.Σ. Μανιάκων-Δ.Σ. Κολοκυνθούς: 1 οργανική
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ  (σύνολο 3 οργανικές)
 • 9ο Δ.Σ. Καστοριάς, 1ο Δ.Σ. Καστοριάς, 2ο Δ.Σ. Καστοριάς, 3ο Δ.Σ. Καστοριάς,4ο Δ.Σ. Καστοριάς, 5ο Δ.Σ. Καστοριάς, 6ο Δ.Σ. Καστοριάς, 7ο Δ.Σ. Καστοριάς, 10ο Δ.Σ. Καστοριάς : 1 οργανική
 • 3ο Δ.Σ  Άργους Ορεστικού, 1ο Δ.Σ  Άργους Ορεστικού, 32ο Δ.Σ  Άργους Ορεστικού, 4ο Δ.Σ  Άργους Ορεστικού,Δ.Σ. Δισπηλιού, Δ.Σ. Κωσταραζίου, Δ.Σ. Κορησού: 1 οργανική
 • Δ.Σ. Μεσοποταμίας,1ο Δ.Σ. Μανιάκων, 2ο Δ.Σ. Μανιάκων, Δ.Σ. Χιλιοδέντρου, Δ.Σ. Κολοκυνθούς:    1 οργανική 
ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (σύνολο 4 οργανικές)
 • 4ο Δ.Σ. Καστοριάς : 1 οργανική (ΕΑΕΠ)
 • 5ο Δ.Σ. Καστοριάς : 1 οργανική (ΕΑΕΠ)
 • 9ο Δ.Σ. Καστοριάς : 1 οργανική (ΕΑΕΠ)
 • Δ.Σ. Μεσοποταμίας: 1 οργανική (ΕΑΕΠ)

ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (σύνολο 4 οργανικές)
 • 9ο Δ.Σ. Καστοριάς : 1 οργανική (ΕΑΕΠ)
 • 5ο Δ.Σ. Καστοριάς : 1 οργανική (ΕΑΕΠ)
 • Δ.Σ. Κωσταραζίου-2ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού: 1 οργανική
 • Δ.Σ. Μεσοποταμίας, Δ.Σ. Νεστορίου, Δ.Σ. Οινόης: 1 οργανική (ΕΑΕΠ) 

ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ (σύνολο 2 οργανικές)
 • 9ο Δ.Σ. Καστοριάς : 1 οργανική (ΕΑΕΠ)
 • 4ο Δ.Σ. Καστοριάς, 2ο Δ.Σ. Καστοριάς, 3ο Δ.Σ. Καστοριάς : 1 οργανική (ΕΑΕΠ)

ΠΕ19-20-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (σύνολο 6 οργανικές)
 •  4ο Δ.Σ. Καστοριάς, 2ο Δ.Σ. Καστοριάς, 3ο Δ.Σ. Καστοριάς : 1 οργανική (ΕΑΕΠ)
 •  5ο Δ.Σ. Καστοριάς : 1 οργανική (ΕΑΕΠ)
 •  9ο Δ.Σ. Καστοριάς : 1 οργανική (ΕΑΕΠ)
 • 3ο Δ.Σ  Άργους Ορεστικού, 1ο Δ.Σ  Άργους Ορεστικού, Δ.Σ. Δισπηλιού, Δ.Σ. Κωσταραζίου, Δ.Σ. Κορησού: 1 οργανική
 • Δ.Σ. Μαυροχωρίου, Δ.Σ. Πολυκάρπης, Δ.Σ. Τοιχιού, 7ο Δ.Σ. Καστοριάς: 1 οργανική 
 • Δ.Σ. Μεσοποταμίας, Δ.Σ. Νεστορίού: 1 οργανική (ΕΑΕΠ)

 ΠΕ32-ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (σύνολο 3 οργανικές)
 •  5ο Δ.Σ. Καστοριάς : 1 οργανική (ΕΑΕΠ)
 •  9ο Δ.Σ. Καστοριάς, 4ο Δ.Σ. Καστοριάς: 1 οργανική (ΕΑΕΠ)
 •  Δ.Σ. Μεσοποταμίας, Δ.Σ. Χιλιοδέντρου, 1ο Δ.Σ. Μανιάκων:1 οργανική (ΕΑΕΠ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου