Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Η εγκύκλιος για τους αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

Η προθεσμία υποβολής αίτησης ορίζεται από 28/8/2013 μέχρι και 3/9/2013
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης
του πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, τη Διδασκαλία στο Σπίτι και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), διδακτικού έτους 2013-2014, κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Διδασκαλία στο Σπίτι και ΚΕΔΔΥ και έχουν τα τυπικά προσόντα που προσδιορίζονται από τις διατάξεις που ακολουθούν και αναλυτικότερα αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» της παρούσης, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες*.
2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο (Ν.Δ. 3832/1958) και την Αίγυπτο.
3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 2431/1996).
* Σημειώνεται ότι για τους υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί
 τουλάχιστον ένα (1) έτος από την απόκτησή της, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων με την παρούσα εγκύκλιο.
Η προθεσμία υποβολής αίτησης ορίζεται από 28/8/2013 μέχρι και 3/9/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου