Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Σας παραθέτουμε την αριθμ. 111192/Δ1/09-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκύκλιο με θέμα "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2013-2014", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄) με συνοδευτικά αρχεία.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12-8-2013 έως 23-8-2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου