Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ Κ. ΒΕΡΒΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΑγαπητέ συνάδελφε,

Θεωρώ υποχρέωσή μου να απαντώ στις απορίες των συναδέλφων και να αιτιολογώ  τις αποφάσεις που παίρνονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Στις 12-5-2015 κλήθηκα από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μασλάρη Γεώργιο σε μια συζήτηση ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. 73227/Δ1 με ημερομηνία 08.05.2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας  και Θρησκευμάτων με ΘΕΜΑ : «Προτάσεις  για κατανομή και σύσταση οργανικών θέσεων ανά κλάδο εκπαιδευτικών (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20,  ΠΕ06 , ΠΕ011, ΠΕ16).

Ενδεικτικά αναφέρω κάποια κύρια σημεία:

Προκειμένου το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων να προβεί σε  σύσταση και  κατανομή    θέσεων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ06 , ΠΕ011, ΠΕ16 παρακαλούμε   να προτείνετε  αριθμό θέσεων στις οποίες δύναται να τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί των προαναφερόμενων κλάδων  σε οργανική θέση  στην Περιφερειακή Διεύθυνσή σας ανά περιοχή μετάθεσης και να ορίσετε τις σχολικές μονάδες  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για σύσταση  οργανικών θέσεων τον εν λόγω κλάδων.Ειδικότερα

Α. Για την κατανομή οργανικών θέσεων  κλάδων Γαλλικών ΠΕ05, Γερμανικών ΠΕ07, Καλλιτεχνικών ΠΕ08, Θεατρικής Αγωγής ΠΕ32, Δραματικής Τέχνης ΠΕ18.41, Πληροφορικής ΠΕ19-ΠΕ20, Αγγλικής ΠΕ06, Φυσικής Αγωγής  ΠΕ11, Μουσικών ΠΕ16 οι προτάσεις σας  να αναφέρονται  σε μια συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή σε ομάδες σχολείων,  λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

  1. Οι οργανικές  θέσεις  που θα προταθούν για σύσταση να αφορούν κατά προτεραιότητα  στα Ολοήμερα  Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ.
  2. Για τη συμπλήρωση  ωραρίου των εκπαιδευτικών που θα τοποθετηθούν σε οργανικές θέσεις  να  ληφθεί υπόψη και ομάδα σχολείων (στην οποία θα ανήκει υποχρεωτικά και το σχολείο που θα δοθεί η οργανική θέση).
  3. Στην ομάδα σχολείων δύναται να συμπεριλαμβάνονται  όλοι οι τύποι σχολικών μονάδων στις οποίες διδάσκονται διδακτικά αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος) από τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων .
  4. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να κατανεμηθούν ή σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα (για τις

περιπτώσεις που με βάση το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών δικαιολογείται οργανική θέση σε σχολείο) ή όπου δεν δικαιολογείται οργανική θέση σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα να γίνει σε ομάδα σχολείων που πρέπει να είναι όμορες (  αν δεν συμπληρωθεί το διδακτικό ωράριο σε μια ομάδα). Για την κατανομή των θέσεων θα ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις συγκρότησης ομάδων σχολείων που έχουν εκδοθεί ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Ο κ. Διευθυντής –προς τιμήν του- θέλησε να ακούσει και τις απόψεις των υπόλοιπων μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου πριν καταθέσει τους πίνακες με τα οργανικά κενά στο Υπουργείο. Δεν ήταν μια τυπική συνδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και για το λόγο αυτό δεν κρατήθηκαν πρακτικά.

Στο σχόλιό σου στη σχετική ανάρτηση που έκανα για να ενημερώσω τους συναδέλφους  αναφέρεις  «Το 7ο πάλι πουθενά. Μόνο προεκλογικά το θυμόμαστε». 

Με βάση το έγγραφο του Υπουργείου και το σχόλιό σου σε ενημερώνω για τα εξής:

  • Για τις οργανικές θέσεις των Γαλλικών και των Γερμανικών προτάθηκαν τα σχολεία που είναι ΕΑΕΠ και τα σχολεία του Άργους.
  • Για τις οργανικές θέσεις των Εικαστικών και Θεατρικής Αγωγής προτάθηκαν τα σχολεία που είναι ΕΑΕΠ γιατί μόνο σε αυτά το μάθημα είναι υποχρεωτικό. Αν καλυφτούν οι θέσεις αυτές –προσωπικά δεν το πιστεύω-, στη συνέχεια οι συνάδελφοι αυτοί θα συμπληρώσουν  το ωράριό τους και στα υπόλοιπα ολοήμερα σχολεία.
  • Στα προτεινόμενα σχολεία για οργανική θέση σε εκπαιδευτικό Αγγλικών ανήκει και το 7ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς το οποίο δεν είχε μέχρι τώρα.
  • Για τις οργανικές θέσεις της Φυσικής Αγωγής προτάθηκαν τρία σχολεία ΕΑΕΠ, το 2ο Άργους (το οποίο δεν προτάθηκε για οργανική στην Αγγλική Γλώσσα) και το Δ.Σ. Κωσταραζίου (το οποίο έχει προέλθει από συγχώνευση σχολείων και –σωστά για εμένα- υπάρχει ιδιαίτερη «ευαισθησία» στη στελέχωση τέτοιων σχολείων).
  • Για οργανική θέση εκπαιδευτικού Πληροφορικής προτάθηκαν τα ΕΑΕΠ και στη συνέχεια τα υπόλοιπα ολοήμερα χωρίστηκαν σε ομάδες.
  • Για οργανική θέση Μουσικού του 7ο Δ.Σ. Καστοριάς δεν προτάθηκε γιατί πολύ απλά υπάρχει στο σχολείο οργανική θέση Μουσικού.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω καταλήγουμε ότι «το 7ο πουθενά» που αναφέρεις στο σχόλιό σου αναφέρεται μόνο σε εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής. Με τις πέντε όμως οργανικές θέσεις που προτάθηκαν θεωρήσαμε ότι υπερκαλύπτονται οι ανάγκες των σχολείων του νομού μας, το δε σκεπτικό γιατί προτάθηκαν τα συγκεκριμένα σχολεία στο ανέπτυξα πιο πάνω.

Θα θυμάσαι δε ότι και στη συνάντηση που είχαμε στο σχολείο σας ανέπτυξα σε όλους τους συναδέλφους την πρότασή μου προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ότι σε σχολεία με πάνω από 12 ώρες κενό να γίνεται τοποθέτηση εκπαιδευτικού ειδικότητας και να μην «κατακερματίζονται» οι ώρες αυτές με συμπλήρωση ωραρίου.

Αν μετά από αυτά που σου παρέθεσα, εξακολουθείς να πιστεύεις  ότι το σχολείο σας το θυμάμαι μόνο προεκλογικά, είναι αναφαίρετο δικαίωμά σου να το κάνεις. Επειδή όμως πιστεύω ότι εσύ με θυμήθηκες να μου επιτεθείς και να με ειρωνευτείς προεκλογικά, σε ενημερώνω ότι στις εκλογές αυτές δε θα είμαι υποψήφιος…

Πάντα στη διάθεσή σου για ό,τι χρειαστείς

Με εκτίμηση και σεβασμό

Γαπκιάδης Γιώργος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου