Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Προσλήψεις 40 νηπιαγωγών και 42 δασκάλων Ειδικής Αγωγής - ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑΈγγραφο του Υπουργείου Παιδείας
Πρόσληψη σαράντα (40) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και σαράντα δύο (42) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων
«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου