Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΠΕ Καστοριάς τοποθέτησε τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με
άρθρο 14 του Π.Δ 50/1996 (ΦΕΚ 45 τ. Α΄)
άρθρο 12 του Π.Δ 100/97 (ΦΕΚ 94 τ. Α΄)
αριθμός 12/ 2-7-2013 ΠΥΣΠΕ
ως εξής:


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Τοποθέτηση
1.   
Μίγκος Ηλίας
4/θ Δημοτικό Σχολείο Οινόης
2.   
Σαπαλίδου Παρθένα
6/θ Δημοτικό Σχολείο Χιλιοδέντρου
3.   
Φωστηροπούλου Φρειδερίκη
6/θ Δημοτικό Σχολείο Χιλιοδέντρου
4.   
Βόλτση Αγγελική
10/θ 4ο Δ.Σ. Καστοριάς
5.   
Βαριοζίδης Κωνσταντίνος
8/θ 1ο Δ.Σ. Καστοριάς
6.   
Μανίκα Δέσποινα
2/θ Δημοτικό Σχολείο Ν. Οικισμού
7.   
Μπαμπάκου Ελένη
6/θ 2ο Δ.Σ. Καστοριάς
8.   
Τανοπούλου Μαρία
6/θ 3ο Δ.Σ. Καστοριάς
9.   
Καρανικόλας Θωμάς
10/θ 4ο Δ.Σ. Καστοριάς
10.  
Παπαμιχαήλ Πετρούλα
4/θ Δημοτικό Σχολείο Νεστορίου
11.  
Αθανάτου Αγγελική
10/θ 1ο Δ.Σ. Μανιάκων
12.  
Πανταζόπουλος Κωνσταντίνος
6/θ 2ο Δ.Σ. Μανιάκων
13.  
Κωτόπουλος Βασίλειος
6/θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού
14.  
Δούκας Δημήτριος
6/θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού


Β. Τη μη τοποθέτηση, είτε με αίτησή τους είτε γιατί δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις και την κρίση αυτών με όλους τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί μεταθέσεων:

ΠΕ70. ΔΑΣΚΑΛΟΙ

1. Δουλγέρης Ιωάννης

2. Δημητρόπουλος Χρήστος

3. Κεσκίνη Αντωνία

4. Γεωργιάδου Παρθένα

5. Γιαννίκου Ευστρατία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου