Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Μετατάξεις Εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ΦΕΚ με τις σχολικές μονάδες και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι οργανικές θέσεις τωνεκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ 18.41 και ΠΕ19-20 που θα μεταταγούν στους αντίστοιχους κλάδους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για τη Διεύθυνση και τα Σχολεία του Νομού μας προβλέπει:


  • Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς μεταφέρει την οργανική του Εκπαιδευτικός ΠΕ 05 (Γαλλικών)
  • Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς μεταφέρει την οργανική του Εκπαιδευτικός ΠΕ 19-20 (Πληφορικής)
  • Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς μεταφέρει την οργανική του Εκπαιδευτικός ΠΕ 32 (Θεατρολόγος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου