Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΓια τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εξής

κριτήρια:

1) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται αυξητικά ως ακολούθως:

α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας

β) 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη

γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω

2) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες,

3) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες,

4) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:

• Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς

εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή

σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

• Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι

ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

• Οι εκπαιδευτικοί με μονογονεϊκή οικογένεια, λόγω απόκτησης παιδιών χωρίς να έχει

προηγηθεί γάμος, λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή

σπουδάζει.

• Οι εκπαιδευτικοί που είναι έγγαμοι, σε διάσταση, σε διάζευξη ή χηρεία ή με

μονογονεϊκή οικογένεια λαμβάνουν πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το

δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10)

μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή

σπουδάζουν.
 ΣΧΟΛΙΑ:

  • Οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ θα βγουν -λογικά- μετά τις 25 Αυγούστου. Για μεν τους δασκάλους -προσωπική εκτίμηση- πιστεύω ότι θα είναι αρκετές για νηπιαγωγούς και ειδικότητες περιορισμένες και υπό προϋποθέσεις (πόσοι θα φύγουν από το νομό).
  • Οι αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ και οι δηλώσεις τοποθέτησης όσων έρθουν από άλλα ΠΥΠΣΕ συνεξετάζονται (με βάση τα μόρια).
  • Όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν μπορούν να κάνουν αίτηση απόσπασης και στη συνέχεια μπορούν -εάν κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι-  να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα ως λειτουργικά υπεράριθμοι έχοντας προτεραιότητα έναντι αυτών που ζητούν απόσπαση.
  • Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα οι συνάδελφοι που έχουν οργανική στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς θα τοποθετηθούν για ακόμη μία χρονιά ως υπεράριθμοι.
  • Για οποιδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 6947845827.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου