Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Λειτουργικά κενά για τις αποσπάσεις. Από το facebook του αιρετού Δημήτρη Μπράτη

Τα λειτουργικά κενά που δόθηκαν από τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης για τις αποσπάσεις είναι,συνολικά, 8864 .Συγκεκριμένα:
ΠΕ70: 2266
ΠΕ60:1368
ΠΕ06:1122
ΠΕ 11:531
ΠΕ16 :641
ΠΕ05:84
ΠΕ07:286
ΠΕ08:993
ΠΕ19-20:584
ΠΕ32:807
Οι αιτήσεις απόσπασης που υποβλήθηκαν είναι, συνολικά, 4508.Συγκεκριμένα:
ΠΕ70:2191
ΠΕ60:789
ΠΕ06:401
ΠΕ11:813
ΠΕ16:150
ΠΕ05:62
ΠΕ07:17
ΠΕ08:12
ΠΕ19-20:70
ΠΕ32:3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου