Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς σχολικού έτους 2014-2015

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς έχοντας υπόψη :
  1. τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ. Γ ́ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. A’),
  2. τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α ́),
  3. τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008/τ. Α’)
  4. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ. Α’),
  5. το υπ’ αρίθμ. 95303/Δ1/19-06-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Διαπολιτισμικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014-2015».
ΚΑΛΕΙ
τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν:
                               I.            από Δημοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία γενικής αγωγής σε Δημοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία γενικής αγωγής.
                              II.            ΑπόΤ.Ε. σεΤ.Ε.
                              III.           από Δημοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία γενικής αγωγής σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.(σύμφωνα με τα κριτήρια των άρθρων 20, 21 του Ν. 3699/2008, ΦΕΚ 199/τ.Α/2-10-2008)
 να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στη Δ/νση Π.Ε. Ν. Καστοριάς, απευθείας ή με ΦΑΞ (απαιτείται τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησης) , από Πέμπτη 7-8-2014 έως Παρασκευή 22-8-2014, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Συνημμένα:
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ.doc[ ]58 kB
Download this file (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ.doc)ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ.doc[ ]61 kB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου