Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Γνωστοποίηση μονάδων μετάθεσης (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

Σύμφωνα με την αριθμ. 7649/Δ1/18-01-2013 Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2012-2013, η Διεύθυνση Π. Ε. Καστοριάς ανακοινώνει τους πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων για μετάθεση εκπαιδευτικών για Βελτίωση ή για Οριστική Τοποθέτηση και για μετάθεση εκπαιδευτικών από Περιοχή σε Περιοχή και σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ. Από 18-2-2013 μέχρι και 22-2-2013 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου