Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Διευθυντής Εκπαίδευσης ζητά την απόσυρση της τροπολογίας για την Ειδική Αγωγή

Την απόσυρση της τροπολογίας για την Ειδική Αγωγή ζητά ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Μαγνησίας Σωκράτης Σαβελίδης, με επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.
Πριν τη σύνταξη της επιστολή πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Σαβελίδη συνάντηση με τοπικούς εκπαιδευτικούς φορείς.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας δεχθήκαμε παράσταση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, του Συλλόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, των Εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής καθώς και Φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εκπρόσωποι των φορέων συγκεντρώθηκαν στην Αίθουσα συσκέψεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και επέδωσαν ψηφίσματα τα οποία επισυνάπτονται για την ενημέρωσή σας. Ακολούθως κατέθεσαν προφορικά της απόψεις τους και επιχειρηματολόγησαν γι αυτές. Οι απόψεις συνοψίζονται κατωτέρω:
ΕΛΜΕ Μαγνησίας : Χαρακτηρίζουμε ως απαράδεκτη τη διάταξη του άρθρου 48 του Ν.4415/2016 αφού για τη συμπλήρωση ωραρίου οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα προσόν μετακινούνται από τη γενική εκπαίδευση προς την ειδική αγωγή. Η διάταξη έρχεται να αλλάξει το καθεστώς της μοριοδότησης ανατρέποντας τα δεδομένα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής. Επισημάναμε δε ότι το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε μία απαράδεκτη και πρωτοφανή κίνηση πριμοδοτώντας κάθε είδους σεμινάρια έναντι των Πανεπιστημιακών σπουδών ανοίγοντας το δρόμο για τα ατομικά προσοντολόγια των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση....
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας: Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, εξισώνει, τον βασικό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή με μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές στην Ειδική Αγωγή αφού δημιουργεί δύο πίνακες, έναν κύριο στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και αναπληρωτές με διδακτορικό-μεταπτυχιακό-μόνο προϋπηρεσία χωρίς σπουδές στην ΕΑΕ, και έναν επικουρικό στον οποίο εντάσσονται αναπληρωτές με σεμινάριο 400 ωρών, προϋπηρεσία σε ΕΑΕ ενός διδακτικού έτους καθώς και οι γονείς παιδιών με 67% χωρίς σπουδές στην ΕΑΕ. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Μαγνησίας, ζητά ενιαίο πλαίσιο διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών με βάση τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση, δηλαδή, προσλήψεις αναπληρωτών με το βασικό πτυχίο σπουδών και την προϋπηρεσία. Απόσυρση της διάταξης που επιτρέπει στον εκάστοτε παράγοντα του Υπουργείου Παιδείας να δίνει τη δυνατότητα ποσόστωσης στους πίνακες αναπληρωτών για τις προσλήψεις της Ειδικής Αγωγής, και απαιτεί την άμεση απόσυρση της εν λόγω τροπολογίας η οποία δυναμιτίζει, για μία ακόμη φορά, τον ευαίσθητο και πολύπαθο χώρο της ειδικής αγωγής και θέτει εν αμφιβόλω την εύρυθμη και οργανωμένη λειτουργία της. Ζητάμε μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη των χιλιάδων κενών που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Ζητάμε πλήρη στελέχωση όλων των δομών ειδικής αγωγής. Ζητάμε μόνιμο διορισμό των αναπληρωτών ειδικής αγωγής ΠΕ71 & ΠΕ61 με το βασικό πτυχίο.
Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής : Αναφορικά με τις επιμορφώσεις του ΙΕΠ στην ΕΑΕ ζητούμε την κάλυψη των δομών ΕΑΕ αποκλειστικά με καταρτισμένο προσωπικό στα πλαίσια του προσοντολογίου που όριζε ο Ν.3699/2008.Ζητούμε να σταματήσουν οι κινήσεις που σκοπό έχουν την απαξίωση των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αφού καταπατάται το δικαίωμά τους σε ίσες ευκαιρίες, ενώ ταυτόχρονα απαξιώνονται οι τίτλοι σπουδών και συνεχίζεται η εργασιακή ομηρία των αναπληρωτών καθηγητών ΕΑΕ…
Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής: Με βάση το άρθρο 48 Ν4415/2016 δίνεται το δικαίωμα τοποθέτησης με απόσπαση σε μόνιμους εκπαιδευτικούς χωρίς κανένα τυπικό προσόν στην ΕΑΕ, δηλαδή χωρίς εξειδίκευση στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Προωθήθηκε η πρόσκληση για την κάλυψη των Τμημάτων Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης, με αποκορύφωμα τη συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου σε έναν μαθητή μέχρι και από τέσσερις διαφορετικούς εκπαιδευτικούς στην περίπτωση της Παράλληλης Στήριξης (διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ υπ. αριθμ. 163629/ΓΔ4/04-10-2016). Καταπατώνται με τον τρόπο αυτό  τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία ή / και  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Ζητούμε, το ΥΠΠΕΘ να αποσύρει το άρθρο 48 του ν. 4415/2016,2 και το ΙΕΠ , οι σχολικοί σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής και τα ΚΕΔΔΥ να μην προβούν σε ανάλογες ‘επιμορφώσεις της ντροπής’! Ζητούμε μόνιμους διορισμούς και κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση με το απαραίτητο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό…  
Φοιτητικός Σύλλογος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας : Η συγκεκριμένη τροπολογία πρώτα από όλα παγώνει τους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση για τα επόμενα δύο χρόνια. Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τον πολύπαθο κλάδο της ΕΑ, για ακόμα μία φορά καταπατώνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό τίτλο σπουδών των κλάδων ΠΕ71,  ΠΕ61, αφού το βασικό πτυχίο εξισώνεται με μεταπτυχιακές σπουδές ή και διδακτορικές σπουδές στην ΕΑΕ.. Είναι γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 υπηρετούν ως αναπληρωτές εδώ και 15 χρόνια στις δομές ΕΑΕ, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αμφισβητούνται και απαξιώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχία και εισάγεται η λογική των «προσόντων» με αρχή τις προσλήψεις αναπληρωτών στην ΕΑΕ. Για το λόγο αυτό ζητάμε : την άμεση απόσυρση της εν λόγω τροπολογίας η οποία δυναμιτίζει για μία ακόμη φορά τον ευαίσθητο και πολύπαθο χώρο της ΕΑΕ και θέτει εν αμφιβόλω την εύρυθμη και οργανωμένη λειτουργία της. Κύριους πίνακες με Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (ΠΕ61-ΠΕ71), δηλαδή πίνακες με βάση τον κλάδο/πτυχία και την προϋπηρεσία…
Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άκουσε τις απόψεις όπως συνοψίστηκαν παραπάνω. Σύμφωνα με την Φ.353/1/324/105657/81/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄), οι προαναφερθείσες απόψεις εκτιμήθηκαν σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα με τα προβλεπόμενα από το Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) Άρθρο 1 παρ. 1, Άρθρο 12 παρ. 2, Άρθρο 13 παρ. 2 και Άρθρο 14 παρ. 8.  
Έτσι με βάση τα παραπάνω σας ενημερώνουμε για την άποψή μας ότι η απόσυρση της τροπολογίας του Ν 4415/2016 για την ΕΑΕ :
1) Συνάδει με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄), δηλαδή του βασικού σκοπού της εκπαίδευσης  «…να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ώστε ανεξάρτητα από τ φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά» και
2) Συνάδει με τις υπόλοιπες προαναφερθείσες διατάξεις περί προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την απόσυρση της εν λόγω τροπολογίας.
Ο Διευθυντής
Σωκράτης Σαβελίδης
PhD, MSc Μηχανολόγος ΠΕ17.02

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου