Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Δ.Σ.
ΚΕΝΑ
1η
1Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1


2ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1
4ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2
6Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1
9Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1
2η
2ο ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
2
 ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ
13η
ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ
2
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
2
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
1
ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ
1
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ
1
1Ο ΜΑΝΙΑΚΩΝ
1
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
1
Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΥ
1
ΟΙΝΟΗΣ
1
ΚΟΡΗΣΟΥ
2
ΤΟΙΧΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
1
2
ΣΥΝΟΛΟ
25


ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ν/Γ
ΚΕΝΑ
1η
2ο  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


1

            3η
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
1

ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
3Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο καλεί:
1. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς και έκαναν αίτηση για οριστική τοποθέτηση.
2. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών, που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή οριστικής τοποθέτησης και 
3. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών, που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς.
Να συμπληρώσουν τη δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης/Βελτίωσης θέσης με τα σχολεία της προτίμησής τους, ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων και να την υποβάλουν στη Δ/νση Π.Ε. Ν. Καστοριάς, από την Τετάρτη 17-06-2015 έως την Πέμπτη 25-06-2015 στις 10 π.μ.
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) προτιμήσεις, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός σε πρωϊνό και ολοήμερο τμήμα της σχολικής μονάδας.
Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απόφαση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς, που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή δεν αποτελεί ένσταση και υπ0βάλλεται μέσα σε πέντε (05) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Το αρμόδιο ΠΥΣΠΕ επανεξετάζει τις αιτήσεις μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες (05) ημέρες και οριστικοποιεί την απόφασή του.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου